Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.

PDF283. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 r..pdf
PDF283.1. zał. nr 1.pdf
PDF283.2. zał. nr 2.pdf
PDF284. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu prudnickiego.pdf
PDF285. w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich publicznych szkół podstawowych oraz zespołów szkół w ośmioletnie publiczne szkoły podstawowe.pdf
PDF286. w spr. uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf
PDF287. w spr. rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Głogówka.pdf
PDF288. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczacego Rady Miejskiej w Głogówu.pdf
PDF289. w spr. wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Prudnickiego zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia SOSW.pdf

Wersja XML