Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.

PDFWykaz nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży drogą bezprzetargową w związku z nieodpłatnym zbyciem udziału Gminy Głogówek. Dotyczy udziału wynoszącego 20/32 w działce nr 693/4 mapa 7 obręb Głogówek..pdf


PDFWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do zbycia drogą bezprzetargową na rzecz najemcy. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Piastowskiej nr 1 wraz z udziałem procentowym w gruncie..pdf
 

Wersja XML