Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.

PDF1. Uchwała zm. budżetu - styczeń.pdf
PDF1.1. Przychody i rozchody (5) styczeń.pdf
PDF1.2. Wykaz zadań inwest. (6) styczeń.pdf
PDF1.3. fundusz sołecki 2018 zał nr 7.pdf
PDF2. w spr. zmiany WPF.pdf
PDF2.1. zał. do WPF.pdf
PDF3. w spr. przekazania środków fn. dla PSP.pdf
PDF4. w spr. przekazania środków finansowych dla policji.pdf
PDF5. w spr. zmiany uchwały w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. szkoła.Biedrzychowice.pdf
PDF6. w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki - kąpielisko gminne.pdf
PDF7. w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf
PDF8. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego.pdf
PDF9. mpzp_dworcowa_podglad.pdf
PDF10. mpzp_raclawice_podglad.pdf
PDF11. rzepcze_mpzp4.pdf
PDF12. w spr. przystąpienia do sporrz. m.p.z.p. dla ul. Konopnicka, Al. Lipowa.pdf
 

Wersja XML