Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.

PDF299. w spr. zmiany budżetu na 2018 r.pdf
PDF1.1. Przychody i rozchody (5) styczeń.pdf
PDF1.2. Wykaz zadań inwest. (6) styczeń.pdf
PDF1.3. Fundusz sołecki 2018 zał nr 7.pdf
PDF300. w spr. zmiany WPF.pdf
PDF301. w spr. przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej PSP w Prudniku.pdf
PDF302. w spr. przekazania środków finansowych dla Policji.pdf
PDF303. w spr. zmiany uchwały w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Opolu.pdf
PDF305. w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDF306. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego.pdf
PDF307. w spr. uchwalenia m.p.z.p. dla obszaru ul. Dworcowa Głogówek.pdf
PDF308. w spr. zmiany m.p.z.p. Racławice Śląskie.pdf
PDF309. w spr. uchwalenia m.p.z.p. dla obszaru Rzepcze.pdf
PDF310. w spr. przystapienia do oprac. m.p.z.p. dla obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ul. Kąpielowej i Al. Lipowej.pdf

Wersja XML