Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.

PDF311. w spr. określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gm. Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczn.pdf
PDF312. w spr. wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Prudnickiego zadania z zakresu prowadzenia SOSW.pdf
PDF313. w spr. wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Prudnickiego zad. z zakr. prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.pdf
PDF314. w spr. połączenia jednostek org. OPS oraz Dziennego Domu Senior WIGOR.pdf
PDF315. w spr. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior plus w Głogówku.pdf
PDF316. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka i Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf
 

Wersja XML