Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.

PDF1. w spr. zmiany budżetu.pdf
PDF1.1. Przychody i rozchody (5) marzec.pdf
PDF1.2. Wykaz zadań inwestycyjnych.pdf
PDF2. w spr. zmiany WPF.pdf
PDF2.1. zał. WPF.pdf
PDF3. w spr. udzielenia dotacji dla PCM S.A. w Prudniku.pdf
PDF4. w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Opolu.pdf
PDF5. zmieniająca uchwałę w spr. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tyg., obowiązkowego wymiaru godz. zajęć nauczycielom.pdf
PDF6. zmieniająca uchwałę w spr. określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli regulaminu ustal. wysokość stawek dodatku motywacyjnego.pdf
PDF7. w spr. programu opieki nad zwierzętami.pdf
PDF8. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy.pdf
PDF9. w spr. podziału Gminy Głogówek na okregi wyborcze.pdf
PDF10. w spr. podziału Gminy Głogówek na stałe obwody głosowania.pdf
 

Wersja XML