Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.

PDF329. w spr. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od Powiatu Prudnickiego.pdf
PDF330. w spr. przyjęcia od Powiatu Prudnickiego zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego w Głogówku .pdf
PDF331. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 r..pdf
PDF331. zał. nr 1.pdf
PDF331. zał. nr 2.pdf
PDF332. w spr. zmiany WPF Gminy Głogówek na lata 2018-2021.pdf
PDF332. zał. nr 1.pdf
PDF332. zał. nr 2.pdf
PDF332. zał. objaśnienia.pdf
 

Wersja XML