Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.

PDF1. Uchwała zm. budżetu - kwiecień II.pdf
PDF1.1. Przychody i rozchody (5) kwiecień II.pdf
PDF1.2. fundusz sołecki 2018 zał nr 7 - kwiecień.pdf
PDF1.2.Wykaz zadań inwest. (6) kwiecien II.pdf
PDF2. Uchwała WPF - 26 kwiecień.pdf
PDF2.1. zał. do WPF.pdf
PDF3. zmieniająca z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu w spr. stawek dodatku.pdf
PDF4. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gim. do noewgo ustroju.pdf
PDF5. spr. organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek.pdf
PDF6. sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku i Dziennego Domu Senior Wigor.pdf
PDF6.1. uzasadnienie.pdf
PDF7. sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogówku.pdf
PDF8. w spr. przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulicy Konopnickiej i ulicy Niepodległości.pdf
PDF8.1. ZAŁ. GRAF.pdf
PDF9. w spr. przystąpienia do opracowania mpzp dla obszaru we wsi Rzepcze.pdf
PDF10. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.pdf
PDF10.1. załącznik.pdf
 

Wersja XML