Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4289547385575336552563687110535736828174747490000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
443204230038138637965403247324368063984433330672283614062927
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448844488456863502454091645096274803598934063381414596934670
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449973578446549421924769741295398463754848458390794112938103
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99341016112297110451523616036201502311225852361763237136117
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173584611554326915676977018480
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 136447
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 63228
 3. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 45673
 4. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 28407
 5. 2018r.
  Wyświetleń: 25510
 6. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 16794
 7. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 16257
 8. 2019 r.
  Wyświetleń: 15687
 9. 2018r.
  Wyświetleń: 14312
 10. 2019r.(O)
  Wyświetleń: 13259
 11. Program Rodzina 500 +
  Wyświetleń: 12183
 12. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych oraz harmonogram odbioru BIO
  Wyświetleń: 11853
 13. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 11256
 14. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 10318
 15. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 10294
 16. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 9665
 17. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 9423
 18. Ogłoszenia 2018 r.
  Wyświetleń: 9215
 19. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Głogówku
  Wyświetleń: 8206
 20. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 7439
 21. 2016r.
  Wyświetleń: 7369
 22. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 6855
 23. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 6787
 24. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 6714
 25. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 6480
 26. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6422
 27. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6397
 28. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 6370
 29. Burmistrz
  Wyświetleń: 6345
 30. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 6151
 31. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 6099
 32. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 6054
 33. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 5983
 34. Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5873
 35. 2020r.(O)
  Wyświetleń: 5842
 36. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 5715
 37. - Azbest
  Wyświetleń: 5687
 38. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 5618
 39. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 5595
 40. Wydział Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 5413
 41. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 5368
 42. 2020 r.
  Wyświetleń: 5332
 43. 2017r.
  Wyświetleń: 5286
 44. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 5266
 45. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 5218
 46. 2019r.
  Wyświetleń: 5138
 47. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 5136
 48. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 5107
 49. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 5049
 50. Rok 2017
  Wyświetleń: 4985
 51. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4927
 52. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 4913
 53. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4904
 54. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4868
 55. Skarbnik
  Wyświetleń: 4848
 56. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 4835
 57. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 4813
 58. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 4802
 59. Spółki gminne
  Wyświetleń: 4788
 60. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 4753
 61. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 4690
 62. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 4635
 63. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 4634
 64. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 4621
 65. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 4620
 66. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 4605
 67. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4602
 68. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 4598
 69. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 4562
 70. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 4560
 71. Uchwały
  Wyświetleń: 4560
 72. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 4521
 73. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 4519
 74. Referat Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 4512
 75. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 4484
 76. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 4471
 77. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4462
 78. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 4454
 79. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 4449
 80. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4414
 81. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 4412
 82. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4411
 83. Wydział Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 4410
 84. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 4400
 85. 2018r.
  Wyświetleń: 4399
 86. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4394
 87. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 4392
 88. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 4284
 89. Akcyza
  Wyświetleń: 4280
 90. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 4227
 91. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 4223
 92. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 4198
 93. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 4177
 94. Program "Rodzina 500 +"
  Wyświetleń: 4165
 95. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 4125
 96. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 4120
 97. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 4089
 98. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 4079
 99. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 4078
 100. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 4067
 101. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 4054
 102. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 4021
 103. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 4015
 104. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 4003
 105. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 3992
 106. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3959
 107. 2020 r.
  Wyświetleń: 3956
 108. Rok 2016
  Wyświetleń: 3934
 109. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3925
 110. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3923
 111. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 3922
 112. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3905
 113. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3902
 114. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3891
 115. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 3888
 116. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 3880
 117. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3870
 118. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 3859
 119. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 3855
 120. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 3848
 121. 2015r.
  Wyświetleń: 3846
 122. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 3839
 123. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 3838
 124. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 3833
 125. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 3776
 126. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 3772
 127. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3765
 128. Ulgi
  Wyświetleń: 3751
 129. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 3742
 130. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 3735
 131. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3734
 132. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3728
 133. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3715
 134. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 3695
 135. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 3685
 136. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 3671
 137. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3667
 138. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 3644
 139. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3639
 140. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3633
 141. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 3618
 142. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 3617
 143. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3603
 144. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3602
 145. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3593
 146. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3569
 147. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3566
 148. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3563
 149. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3554
 150. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3550
 151. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3547
 152. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 3531
 153. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3528
 154. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 3525
 155. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3513
 156. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 3511
 157. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3507
 158. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3494
 159. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3490
 160. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3487
 161. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 3487
 162. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 3484
 163. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 3476
 164. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 3461
 165. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3460
 166. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 3456
 167. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 3450
 168. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3447
 169. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 3446
 170. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3420
 171. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 3417
 172. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3417
 173. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 3410
 174. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 3405
 175. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3387
 176. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 3385
 177. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 3368
 178. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 3365
 179. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 3352
 180. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 3340
 181. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3338
 182. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3336
 183. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 3329
 184. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3324
 185. ROK 2017
  Wyświetleń: 3324
 186. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 3316
 187. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3295
 188. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 3289
 189. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 3286
 190. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 3283
 191. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 3282
 192. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 3277
 193. Rok 2015
  Wyświetleń: 3269
 194. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3268
 195. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 3267
 196. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 3265
 197. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 3256
 198. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3249
 199. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3242
 200. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 3238
 201. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3238
 202. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 3237
 203. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 3233
 204. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 3217
 205. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3216
 206. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 3215
 207. Wybory do Rady Miejskiej w Głogówku i Burmistrza Głogówka - 2018r.
  Wyświetleń: 3197
 208. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 3197
 209. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 3194
 210. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3193
 211. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 3175
 212. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 3159
 213. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 3140
 214. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3140
 215. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 3138
 216. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3133
 217. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3131
 218. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 3117
 219. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 3113
 220. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3107
 221. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3107
 222. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 3096
 223. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 3094
 224. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 3092
 225. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 3091
 226. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 3088
 227. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3085
 228. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3083
 229. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3083
 230. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 3081
 231. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3075
 232. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 3074
 233. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3068
 234. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 3055
 235. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 3050
 236. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 3047
 237. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 3044
 238. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3030
 239. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 3027
 240. PSZOK w Racławicach Śląskich.
  Wyświetleń: 3018
 241. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 3017
 242. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3015
 243. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3014
 244. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3005
 245. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3004
 246. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3001
 247. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2992
 248. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2987
 249. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2987
 250. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2985
 251. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2976
 252. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2970
 253. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 2965
 254. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 2960
 255. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 2957
 256. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2957
 257. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2954
 258. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2954
 259. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2950
 260. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 2944
 261. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 2942
 262. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2926
 263. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2924
 264. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 2920
 265. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2913
 266. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 2911
 267. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2909
 268. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2906
 269. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 2894
 270. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 2892
 271. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2891
 272. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 2887
 273. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2886
 274. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2870
 275. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 2869
 276. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2865
 277. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2861
 278. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 2840
 279. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2837
 280. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2833
 281. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2820
 282. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2787
 283. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 2784
 284. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2781
 285. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 2775
 286. Rok 2017
  Wyświetleń: 2770
 287. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 2758
 288. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 2740
 289. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2736
 290. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2721
 291. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 2714
 292. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2706
 293. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 2702
 294. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2693
 295. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 2688
 296. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2674
 297. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 2667
 298. 2019r.(CRU)
  Wyświetleń: 2661
 299. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 2653
 300. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 2648
 301. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 2633
 302. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2626
 303. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 2625
 304. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 2620
 305. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2612
 306. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2604
 307. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 2597
 308. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2593
 309. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2583
 310. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2580
 311. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2544
 312. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 2515
 313. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2503
 314. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 2500
 315. 2019r.
  Wyświetleń: 2498
 316. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 2483
 317. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2464
 318. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2462
 319. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 2459
 320. - Azbest
  Wyświetleń: 2456
 321. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 2454
 322. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 2452
 323. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 2449
 324. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2441
 325. Petycje
  Wyświetleń: 2435
 326. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2433
 327. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2376
 328. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2376
 329. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2372
 330. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2368
 331. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2351
 332. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2343
 333. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2331
 334. RODO
  Wyświetleń: 2329
 335. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2328
 336. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 2312
 337. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 2307
 338. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2298
 339. ROK 2018
  Wyświetleń: 2297
 340. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 2296
 341. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 2275
 342. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 2259
 343. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 2258
 344. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2255
 345. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2255
 346. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2255
 347. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 2252
 348. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2237
 349. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 2221
 350. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 2217
 351. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2192
 352. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 2191
 353. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2184
 354. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2182
 355. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2171
 356. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2168
 357. Wykazy na dzierżawę, najem i użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 2156
 358. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2146
 359. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 2146
 360. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2145
 361. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 2141
 362. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2127
 363. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2126
 364. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2124
 365. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 2118
 366. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 2116
 367. 2018r.(UM)
  Wyświetleń: 2114
 368. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 2112
 369. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2110
 370. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 2105
 371. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2101
 372. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 2092
 373. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2092
 374. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2085
 375. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2085
 376. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2084
 377. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 2082
 378. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2081
 379. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 2080
 380. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2078
 381. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2077
 382. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2075
 383. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2060
 384. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 2057
 385. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2054
 386. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2052
 387. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 2048
 388. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 2045
 389. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2043
 390. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2042
 391. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 2040
 392. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 2036
 393. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2030
 394. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2023
 395. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 2020
 396. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2018
 397. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 2017
 398. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2016
 399. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 2015
 400. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 2008
 401. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 2006
 402. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2001
 403. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1999
 404. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1994
 405. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 1988
 406. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1985
 407. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 1981
 408. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 1981
 409. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1976
 410. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1975
 411. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 1974
 412. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 1974
 413. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 1972
 414. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1969
 415. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1967
 416. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 1963
 417. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 1963
 418. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1958
 419. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018
  Wyświetleń: 1958
 420. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 1956
 421. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1953
 422. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 1949
 423. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1948
 424. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 1947
 425. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1946
 426. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1944
 427. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1939
 428. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 1936
 429. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 1936
 430. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1935
 431. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 1932
 432. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 1931
 433. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1928
 434. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 1927
 435. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 1927
 436. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1921
 437. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1915
 438. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 1914
 439. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1914
 440. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 1913
 441. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1892
 442. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1890
 443. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1886
 444. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1885
 445. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 1875
 446. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1875
 447. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1873
 448. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 1872
 449. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1867
 450. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 1862
 451. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1860
 452. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1860
 453. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1860
 454. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1851
 455. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1851
 456. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 1846
 457. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 1845
 458. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku - 10 luty 2019 r. oraz 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1842
 459. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1841
 460. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1839
 461. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 1838
 462. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1835
 463. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1831
 464. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1830
 465. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 1826
 466. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1822
 467. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1821
 468. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1817
 469. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1816
 470. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 1815
 471. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1812
 472. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1812
 473. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 1807
 474. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1804
 475. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1801
 476. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1801
 477. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1798
 478. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 1796
 479. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 1794
 480. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1786
 481. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 1778
 482. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1777
 483. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 1775
 484. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1774
 485. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1772
 486. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1772
 487. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1772
 488. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 1769
 489. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1769
 490. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 1764
 491. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1763
 492. 2018r.(SP)
  Wyświetleń: 1761
 493. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1761
 494. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1760
 495. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1760
 496. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 1754
 497. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 1749
 498. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 1746
 499. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1746
 500. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1746
 501. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1742
 502. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1740
 503. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1736
 504. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1732
 505. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1731
 506. 2018r.(JO)
  Wyświetleń: 1727
 507. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 1726
 508. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 1725
 509. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1725
 510. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1723
 511. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1720
 512. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1716
 513. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 1715
 514. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1714
 515. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1713
 516. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1713
 517. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1711
 518. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 1709
 519. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1706
 520. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1695
 521. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1691
 522. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 1690
 523. Rok 2018
  Wyświetleń: 1687
 524. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 1681
 525. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1680
 526. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1680
 527. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1678
 528. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1668
 529. 2018r.(K)
  Wyświetleń: 1666
 530. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1666
 531. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1663
 532. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1661
 533. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1656
 534. strona testowa
  Wyświetleń: 1654
 535. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 1653
 536. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1653
 537. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1651
 538. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 1650
 539. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 1650
 540. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1638
 541. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1637
 542. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1635
 543. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1632
 544. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 1630
 545. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1615
 546. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1614
 547. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1613
 548. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1607
 549. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1601
 550. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1600
 551. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1588
 552. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1586
 553. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1580
 554. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 1579
 555. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1576
 556. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1576
 557. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1571
 558. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1571
 559. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1569
 560. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1563
 561. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1560
 562. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1559
 563. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 1558
 564. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1553
 565. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1553
 566. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 1552
 567. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1550
 568. Centralny Rejestr Umów
  Wyświetleń: 1549
 569. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 1540
 570. Ogłoszenia o przetargach na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 1539
 571. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 1537
 572. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 1536
 573. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1535
 574. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1533
 575. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1533
 576. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 1531
 577. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1519
 578. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maj 2019 r.
  Wyświetleń: 1516
 579. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1514
 580. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1511
 581. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1506
 582. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1502
 583. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1489
 584. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 1487
 585. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 1466
 586. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 1458
 587. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1451
 588. Postanowienia
  Wyświetleń: 1445
 589. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1444
 590. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1434
 591. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1424
 592. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 1422
 593. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 1400
 594. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 1396
 595. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 1381
 596. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1378
 597. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1372
 598. 2019r.(K)
  Wyświetleń: 1371
 599. Wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 1371
 600. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1368
 601. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 1363
 602. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 1357
 603. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Głogówku - Program Razem Bezpieczniej, edycja 2018
  Wyświetleń: 1348
 604. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1337
 605. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 1330
 606. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 1326
 607. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1322
 608. 2019r.(UM)
  Wyświetleń: 1316
 609. 2020r.
  Wyświetleń: 1312
 610. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 1310
 611. Rok 2018
  Wyświetleń: 1282
 612. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 1279
 613. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1272
 614. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1265
 615. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1262
 616. Dobry Start (300 zł dla ucznia)
  Wyświetleń: 1257
 617. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1254
 618. Protokoły z Posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
  Wyświetleń: 1248
 619. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 1245
 620. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1242
 621. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1242
 622. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 1238
 623. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1236
 624. luty 2019
  Wyświetleń: 1226
 625. Oferta pracy na stanowisku kasjera
  Wyświetleń: 1224
 626. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 1224
 627. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 1221
 628. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 1217
 629. Miejska Komisja Wyborcza w Głogówku
  Wyświetleń: 1216
 630. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1216
 631. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 1211
 632. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1208
 633. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1200
 634. Oferta pracy na stanowisku do spraw techniczno-kancelaryjnych i obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 1196
 635. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1195
 636. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1193
 637. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1188
 638. 2019r.(SP)
  Wyświetleń: 1187
 639. Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1179
 640. 2019r.(P)
  Wyświetleń: 1178
 641. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1173
 642. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1171
 643. 2019r.(JO)
  Wyświetleń: 1168
 644. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 1164
 645. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat i windykacji czynszów
  Wyświetleń: 1163
 646. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 1163
 647. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1160
 648. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 1155
 649. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1151
 650. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1141
 651. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1136
 652. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1134
 653. XLVII Sesja Rady Miejskiej - maj 2018 r.
  Wyświetleń: 1132
 654. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1130
 655. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1129
 656. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 1124
 657. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1123
 658. Roczna informacja o petycjach
  Wyświetleń: 1121
 659. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 1118
 660. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1117
 661. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1117
 662. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1116
 663. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1113
 664. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 1107
 665. XLVI Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 1107
 666. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1106
 667. Ogłoszenia o przetargach z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1106
 668. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1106
 669. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 1101
 670. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2019
  Wyświetleń: 1095
 671. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1092
 672. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1085
 673. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 1085
 674. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 1082
 675. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 1082
 676. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1079
 677. Zarządzenia 2020
  Wyświetleń: 1079
 678. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 1078
 679. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 1077
 680. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1076
 681. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 1075
 682. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1073
 683. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1073
 684. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 1072
 685. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 1072
 686. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 1071
 687. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 1066
 688. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 1066
 689. Kodeks Etyki
  Wyświetleń: 1064
 690. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1061
 691. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 1061
 692. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 1054
 693. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 1050
 694. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 1049
 695. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 1048
 696. Petycja nr 1/2019
  Wyświetleń: 1046
 697. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1040
 698. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1040
 699. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 1039
 700. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 1038
 701. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 1038
 702. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 1036
 703. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1035
 704. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 1028
 705. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1027
 706. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1026
 707. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1026
 708. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 1024
 709. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1020
 710. Lista osób zakwalifikowanych do przetergów ograniczonych.
  Wyświetleń: 1019
 711. Dotacje
  Wyświetleń: 1015
 712. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 1014
 713. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1014
 714. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1012
 715. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1012
 716. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 1010
 717. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1009
 718. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1007
 719. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1007
 720. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 1001
 721. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1000
 722. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 996
 723. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 996
 724. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok
  Wyświetleń: 983
 725. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 977
 726. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2019
  Wyświetleń: 977
 727. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 975
 728. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 974
 729. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości z 2019 roku.
  Wyświetleń: 969
 730. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 964
 731. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia.
  Wyświetleń: 964
 732. XLVIII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.
  Wyświetleń: 954
 733. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 953
 734. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 952
 735. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 951
 736. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 940
 737. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 937
 738. Protokoły z posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 933
 739. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 931
 740. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 927
 741. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 920
 742. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 918
 743. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 916
 744. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 915
 745. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 913
 746. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 912
 747. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi Biura Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 910
 748. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 905
 749. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 900
 750. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 898
 751. Okres zasiłkowy 2018/2019
  Wyświetleń: 894
 752. Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 roku
  Wyświetleń: 891
 753. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maj 2020 r.
  Wyświetleń: 887
 754. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 885
 755. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 881
 756. Wykaz z dnia 02.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 880
 757. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 877
 758. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 876
 759. Wykaz z dnia 15-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 875
 760. Plany Pracy Komisji Stałych Rady
  Wyświetleń: 873
 761. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 871
 762. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 871
 763. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 868
 764. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 864
 765. Wykaz nieruchomości z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 863
 766. Petycja nr 3/2018
  Wyświetleń: 862
 767. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 861
 768. Postanowienia z dnia 25.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 860
 769. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 859
 770. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 856
 771. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 848
 772. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 848
 773. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 847
 774. 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 846
 775. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 846
 776. Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 846
 777. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 846
 778. Wykaz z dnia 7.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 846
 779. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 834
 780. Wykaz z dnia 09.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 834
 781. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2018
  Wyświetleń: 832
 782. obwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 28.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla : Budowa mostu na rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 832
 783. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 831
 784. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 827
 785. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, ROK 2020
  Wyświetleń: 827
 786. Wykazy z dnia 22.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 827
 787. kwiecień 2019
  Wyświetleń: 823
 788. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 821
 789. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 820
 790. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 818
 791. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2018
  Wyświetleń: 816
 792. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 805
 793. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 805
 794. styczeń 2019
  Wyświetleń: 805
 795. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 803
 796. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budżetu
  Wyświetleń: 801
 797. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 798
 798. Petycja nr 2/2018
  Wyświetleń: 798
 799. marzec 2019
  Wyświetleń: 797
 800. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 794
 801. Komunikaty z dnia 14-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 789
 802. Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 789
 803. Wykaz z dnia 28.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 789
 804. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 784
 805. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na organizowanie publicznego trasnportu drogowego na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 783
 806. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 782
 807. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 780
 808. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 780
 809. Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 778
 810. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 778
 811. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2018
  Wyświetleń: 777
 812. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego na gminę Głogówek
  Wyświetleń: 776
 813. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 770
 814. Wykazy z dnia 5.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 758
 815. Zarządzenie wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 757
 816. AZBEST 2019
  Wyświetleń: 751
 817. EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
  Wyświetleń: 751
 818. Protokół konsultacji 2018
  Wyświetleń: 751
 819. Wykazy z dnia 25.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 751
 820. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2019
  Wyświetleń: 748
 821. Wykaz z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 746
 822. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Głogówek Winiary i Wielkie Oracze z dnia 15.03.2019 r
  Wyświetleń: 744
 823. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 741
 824. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 740
 825. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 739
 826. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 737
 827. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 734
 828. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 732
 829. Wykazy z dnia 28.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 731
 830. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 4.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 730
 831. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 730
 832. zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 8.01.2019 r.
  Wyświetleń: 729
 833. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 719
 834. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na dzień 11.01.2019 roku godzina 9.00
  Wyświetleń: 719
 835. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnaego w Głogówku.
  Wyświetleń: 718
 836. Wykaz z dnia 29.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 715
 837. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego.
  Wyświetleń: 714
 838. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 711
 839. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 711
 840. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 710
 841. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 709
 842. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 707
 843. CEIDG-Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 706
 844. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 703
 845. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 700
 846. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 694
 847. Wykazy z dnia 10-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 687
 848. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 685
 849. Obwodowe Komisje Wyborcze - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 682
 850. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 679
 851. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 677
 852. Wykazy z dnia 17.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 677
 853. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 27.07.2018 ROK.
  Wyświetleń: 675
 854. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 669
 855. Wykaz z dnia 12.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 669
 856. Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 668
 857. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 667
 858. Wykaz d dnia 30.08.2018 roku
  Wyświetleń: 667
 859. Wykaz z dnia 13.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 668
 860. XVLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 667
 861. zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji nr MKOŚ.6220.1.2019
  Wyświetleń: 665
 862. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 664
 863. Wykaz na dzierżawę nieruchomosci z dnia 4.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 663
 864. maj 2019
  Wyświetleń: 661
 865. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 659
 866. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 659
 867. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 653
 868. Wykaz z dnia 28.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 652
 869. Wykaz z dnia 17.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 648
 870. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 647
 871. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 643
 872. Petycje do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 642
 873. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 638
 874. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 636
 875. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 636
 876. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 635
 877. lipiec 2019
  Wyświetleń: 634
 878. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 633
 879. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 632
 880. Statuty Sołectw Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 632
 881. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu dugoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
  Wyświetleń: 629
 882. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 621
 883. czerwiec 2019
  Wyświetleń: 617
 884. sierpień 2019
  Wyświetleń: 614
 885. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 614
 886. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 608
 887. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 600
 888. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
  Wyświetleń: 597
 889. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie
  Wyświetleń: 596
 890. Kierownictwo
  Wyświetleń: 595
 891. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2020
  Wyświetleń: 589
 892. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie w 2020 roku.
  Wyświetleń: 586
 893. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 582
 894. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, Kultury i Sztuki.
  Wyświetleń: 579
 895. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 578
 896. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 578
 897. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 578
 898. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 576
 899. Dyżur Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 575
 900. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 575
 901. Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach
  Wyświetleń: 574
 902. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
  Wyświetleń: 566
 903. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 559
 904. wrzesień 2019
  Wyświetleń: 557
 905. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
  Wyświetleń: 552
 906. obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 550
 907. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 547
 908. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1
  Wyświetleń: 540
 909. Informacja o planowanej zbiórce odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 535
 910. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 534
 911. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 19.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 533
 912. grudzień 2019
  Wyświetleń: 532
 913. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 529
 914. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 528
 915. Petycja nr 3/2019
  Wyświetleń: 528
 916. listopad 2019
  Wyświetleń: 527
 917. Młodzieżowa Rada Miejska
  Wyświetleń: 527
 918. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 13.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 527
 919. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2020
  Wyświetleń: 525
 920. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 525
 921. styczeń 2020
  Wyświetleń: 524
 922. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 514
 923. październik 2019
  Wyświetleń: 513
 924. Wykaz z dnia 30.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 513
 925. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 511
 926. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 511
 927. Wykazy z dnia 05.08.2019 roku
  Wyświetleń: 509
 928. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 508
 929. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 507
 930. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.
  Wyświetleń: 505
 931. 2020r.(P)
  Wyświetleń: 501
 932. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 500
 933. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego
  Wyświetleń: 499
 934. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 495
 935. NABÓR NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH.
  Wyświetleń: 494
 936. Wykaz z dnia 26.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 489
 937. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2
  Wyświetleń: 487
 938. Ogloszenie o przteragu z dnia 21.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 485
 939. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary,
  Wyświetleń: 485
 940. styczeń 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 482
 941. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 481
 942. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 480
 943. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 480
 944. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów
  Wyświetleń: 476
 945. Wykaz z dnia 12.08.2019 roku.
  Wyświetleń: 472
 946. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 463
 947. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach.
  Wyświetleń: 461
 948. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 458
 949. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 456
 950. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 455
 951. Wykazy na dzierżawę nieruchomości z dnia 17.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 455
 952. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 451
 953. Rok 2019 - sprawozdania jednostki oświatowe
  Wyświetleń: 446
 954. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 446
 955. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 445
 956. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.
  Wyświetleń: 444
 957. AZBEST 2020
  Wyświetleń: 442
 958. luty 2020
  Wyświetleń: 442
 959. Petycja nr 6/2019
  Wyświetleń: 441
 960. ROK 2020
  Wyświetleń: 441
 961. 2020r.(UM)
  Wyświetleń: 439
 962. Informacja o wyborze oferty na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 439
 963. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 429
 964. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 428
 965. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 427
 966. Petycja nr 2/2019
  Wyświetleń: 426
 967. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 425
 968. Wykaz z dnia 7.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 420
 969. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 417
 970. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w roku 2020
  Wyświetleń: 416
 971. Okręgowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 415
 972. Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.02.2020 roku. Dotyczy działek nr 362/4, 361/4 i 364/4 wszystkie mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 413
 973. Wykaz z dnia 22.10.2019 roku.
  Wyświetleń: 411
 974. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 410
 975. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki 688/1 mapa 7 obręb Głogówek zabudowanej lokalem użytkowym.
  Wyświetleń: 409
 976. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf II przetarg
  Wyświetleń: 406
 977. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 404
 978. Wykaz z dnia 28.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 404
 979. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019 rok
  Wyświetleń: 401
 980. Wykaz z dnia 29.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 401
 981. luty 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 399
 982. Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy specjalnej/ zespołu spalinowego elektrycznego
  Wyświetleń: 398
 983. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 398
 984. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 397
 985. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf II przetag
  Wyświetleń: 396
 986. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
  Wyświetleń: 390
 987. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 388
 988. Wykazy z dnia 27.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 387
 989. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 380
 990. Wykaz z dnia 19.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 380
 991. Wykazy z dnia 22.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 380
 992. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 371
 993. Wykaz z dnia 24.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 370
 994. Petycja nr 5/2019
  Wyświetleń: 367
 995. Petycje 2018-2023
  Wyświetleń: 367
 996. 2020r.(JO)
  Wyświetleń: 366
 997. 2020r.(SP)
  Wyświetleń: 366
 998. marzec 2020
  Wyświetleń: 360
 999. Wykazy z dnia 04.03.2020 roku
  Wyświetleń: 357
 1000. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek, zabudowanej.
  Wyświetleń: 354
 1001. Wykaz z dnia 23.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 353
 1002. Petycja nr 1/2020
  Wyświetleń: 352
 1003. II informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 350
 1004. Wykazy z dnia 18.03.2020 roku.
  Wyświetleń: 349
 1005. Wyniki przetargów na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 343
 1006. marzec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 340
 1007. Wykaz z dnia 21.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 339
 1008. Petycja nr 4/2019
  Wyświetleń: 338
 1009. Informacja o unieważnieniu postępowania na Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 330
 1010. Ogłoszenia o przetargach z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 328
 1011. Petycja nr 2/2020
  Wyświetleń: 323
 1012. Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 319
 1013. Petycja nr 7/2019
  Wyświetleń: 317
 1014. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2020 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 315
 1015. kwiecień 2020r. (CRU)
  Wyświetleń: 313
 1016. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 310
 1017. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 ROK.
  Wyświetleń: 308
 1018. maj 2020
  Wyświetleń: 306
 1019. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 304
 1020. Informacja o zawarciu umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 302
 1021. Informacja o zawarciu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 301
 1022. kwiecień 2020
  Wyświetleń: 301
 1023. Wykaz z dnia 29.04.2020 roku.
  Wyświetleń: 301
 1024. OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
  Wyświetleń: 298
 1025. Wykaz z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 298
 1026. Wykazy z dnia 12.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 293
 1027. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ CZŁONKÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE GŁOGÓWEK
  Wyświetleń: 287
 1028. Ogłoszenie o przteragu z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności nr 8 w Głogówku.
  Wyświetleń: 286
 1029. Analiza stanu gospodarki kumunalnej za 2018 rok
  Wyświetleń: 283
 1030. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 279
 1031. maj 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 278
 1032. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 276
 1033. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
  Wyświetleń: 274
 1034. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 271
 1035. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
  Wyświetleń: 271
 1036. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach
  Wyświetleń: 270
 1037. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 268
 1038. Zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej dla wyborców zgłaszających się spoza komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 261
 1039. Wykazy z dnia 3.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 260
 1040. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 255
 1041. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 245
 1042. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 241
 1043. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2019
  Wyświetleń: 232
 1044. lipiec 2020
  Wyświetleń: 231
 1045. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 229
 1046. czerwiec 2020
  Wyświetleń: 226
 1047. Petycja nr 3/2020
  Wyświetleń: 225
 1048. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 216
 1049. Wykaz z dnia 10.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 208
 1050. Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 205
 1051. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 203
 1052. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 203
 1053. Informacja o unieważnieniu postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 198
 1054. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2020 rok
  Wyświetleń: 198
 1055. czerwiec 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 197
 1056. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na członków OKW
  Wyświetleń: 195
 1057. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 191
 1058. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami.
  Wyświetleń: 191
 1059. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 188
 1060. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 188
 1061. Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 182
 1062. III zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 179
 1063. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 178
 1064. Ogłoszenie z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 176
 1065. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 171
 1066. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 168
 1067. Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 167
 1068. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 8.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 166
 1069. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 156
 1070. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Opolu
  Wyświetleń: 153
 1071. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki nr 313/118 mapa 1 obręb Wróblin.
  Wyświetleń: 152
 1072. Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w województwie opolskim.
  Wyświetleń: 150
 1073. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 143
 1074. lipiec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 141
 1075. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 135
 1076. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 133
 1077. Wykazy z dnia 22.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 125
 1078. Informacja o unieważnieniu II postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 122
 1079. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki 675/2 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 119
 1080. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działek 675/3 i 675/4 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 116
 1081. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 21.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 106
 1082. Informacja dla uczestników spotkań i wydarzeń z udziałem Burmistrza Głogówka, Rady Miejskiej w Głogówku oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 101
 1083. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r
  Wyświetleń: 99
 1084. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 99
 1085. Petycja nr 4/2020
  Wyświetleń: 99
 1086. Wykaz z dnia 19.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 99
 1087. sierpień 2020
  Wyświetleń: 95
 1088. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 89
 1089. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 86
 1090. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 82
 1091. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 81
 1092. Wykazy z dnia 5.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 81
 1093. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego. Dot. "Programu ochrony powietrza województwa opolskiego".
  Wyświetleń: 80
 1094. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku
  Wyświetleń: 79
 1095. Zarządzenie nr MKOŚ.0050.84.2020 Burmistrza Głogówka z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
  Wyświetleń: 75
 1096. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 71
 1097. sierpień 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 66
 1098. wrzesień 2020
  Wyświetleń: 38
 1099. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 10.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 31
 1100. Wykaz z dnia 9.09.2020 roku.
  Wyświetleń: 19
 1101. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.09.2020 roku. Dotyczy działki nr 362/4 mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 2
Wersja XML