Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
42895473855753365525636871105357368281747644076213279657224
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
443204230038138637965403247324368063984433330672283614062927
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448844488456863502454091645096274803598934063381414596934670
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449973578446549421924769741295398463754848458390794112938103
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99341016112297110451523616036201502311225852361763237136117
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173584611554326915676977018480
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 141480
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 68536
 3. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 47871
 4. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 30196
 5. 2018r.
  Wyświetleń: 26780
 6. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 17197
 7. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 16672
 8. 2019 r.
  Wyświetleń: 16487
 9. 2018r.
  Wyświetleń: 15514
 10. 2019r.(O)
  Wyświetleń: 13554
 11. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych oraz harmonogram odbioru BIO
  Wyświetleń: 12635
 12. Program Rodzina 500 +
  Wyświetleń: 12308
 13. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 11865
 14. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 11067
 15. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 10977
 16. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 10072
 17. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 9525
 18. Ogłoszenia 2018 r.
  Wyświetleń: 9437
 19. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Głogówku
  Wyświetleń: 9171
 20. 2020r.(O)
  Wyświetleń: 8911
 21. 2016r.
  Wyświetleń: 7798
 22. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 7724
 23. 2020 r.
  Wyświetleń: 7542
 24. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 7171
 25. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 7063
 26. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 6911
 27. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6740
 28. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 6722
 29. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 6623
 30. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6601
 31. Burmistrz
  Wyświetleń: 6561
 32. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 6369
 33. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 6364
 34. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 6272
 35. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 6175
 36. Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6116
 37. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 5948
 38. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 5931
 39. - Azbest
  Wyświetleń: 5906
 40. Wydział Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 5813
 41. 2017r.
  Wyświetleń: 5697
 42. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 5684
 43. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 5670
 44. 2019r.
  Wyświetleń: 5645
 45. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 5509
 46. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 5430
 47. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 5345
 48. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 5241
 49. Rok 2017
  Wyświetleń: 5232
 50. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 5223
 51. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 5134
 52. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5074
 53. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 5058
 54. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 5030
 55. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 5019
 56. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 4997
 57. Skarbnik
  Wyświetleń: 4970
 58. Spółki gminne
  Wyświetleń: 4969
 59. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4964
 60. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 4954
 61. 2020 r.
  Wyświetleń: 4871
 62. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 4869
 63. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 4843
 64. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4833
 65. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 4833
 66. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 4829
 67. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 4803
 68. 2018r.
  Wyświetleń: 4770
 69. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 4769
 70. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 4763
 71. Uchwały
  Wyświetleń: 4762
 72. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 4745
 73. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4740
 74. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 4725
 75. Referat Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 4719
 76. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 4713
 77. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 4692
 78. Wydział Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 4646
 79. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 4643
 80. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4628
 81. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4621
 82. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 4602
 83. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4598
 84. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 4594
 85. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 4591
 86. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 4581
 87. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 4556
 88. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 4517
 89. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 4490
 90. Akcyza
  Wyświetleń: 4486
 91. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 4470
 92. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 4389
 93. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 4371
 94. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 4346
 95. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 4341
 96. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 4340
 97. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 4302
 98. Program "Rodzina 500 +"
  Wyświetleń: 4242
 99. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 4224
 100. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 4209
 101. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 4196
 102. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 4189
 103. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 4172
 104. 2015r.
  Wyświetleń: 4171
 105. Rok 2016
  Wyświetleń: 4168
 106. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 4166
 107. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 4146
 108. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4144
 109. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 4133
 110. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 4130
 111. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4095
 112. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 4089
 113. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 4075
 114. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4067
 115. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 4054
 116. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4024
 117. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 4015
 118. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 4012
 119. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4011
 120. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 3988
 121. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 3980
 122. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3972
 123. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 3970
 124. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 3969
 125. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 3958
 126. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3934
 127. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 3895
 128. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3882
 129. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 3879
 130. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3859
 131. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 3850
 132. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3847
 133. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 3833
 134. Ulgi
  Wyświetleń: 3814
 135. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3807
 136. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 3802
 137. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3771
 138. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3757
 139. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3750
 140. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 3749
 141. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 3748
 142. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 3748
 143. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3743
 144. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 3741
 145. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 3725
 146. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3708
 147. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3706
 148. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3701
 149. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3681
 150. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 3677
 151. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3675
 152. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 3664
 153. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3660
 154. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3654
 155. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3640
 156. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 3640
 157. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 3638
 158. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3631
 159. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3630
 160. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3620
 161. PSZOK w Racławicach Śląskich.
  Wyświetleń: 3618
 162. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 3611
 163. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3599
 164. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 3596
 165. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 3594
 166. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 3593
 167. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3589
 168. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 3589
 169. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 3567
 170. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3566
 171. ROK 2017
  Wyświetleń: 3557
 172. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3553
 173. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 3546
 174. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3529
 175. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 3525
 176. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3524
 177. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3522
 178. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 3514
 179. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 3501
 180. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 3494
 181. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 3492
 182. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 3487
 183. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3487
 184. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 3484
 185. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 3482
 186. Rok 2015
  Wyświetleń: 3476
 187. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3455
 188. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 3453
 189. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3444
 190. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 3415
 191. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 3410
 192. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 3407
 193. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 3392
 194. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 3390
 195. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3388
 196. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3384
 197. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 3381
 198. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 3379
 199. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 3379
 200. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 3361
 201. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3352
 202. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 3349
 203. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3348
 204. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3346
 205. Wybory do Rady Miejskiej w Głogówku i Burmistrza Głogówka - 2018r.
  Wyświetleń: 3345
 206. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 3344
 207. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3338
 208. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 3337
 209. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 3322
 210. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3318
 211. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 3318
 212. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 3315
 213. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 3306
 214. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 3303
 215. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 3286
 216. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3252
 217. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 3246
 218. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3236
 219. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3232
 220. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3222
 221. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 3222
 222. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 3217
 223. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 3211
 224. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 3210
 225. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3208
 226. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3207
 227. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 3206
 228. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 3205
 229. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 3203
 230. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 3195
 231. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 3193
 232. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 3186
 233. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3179
 234. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 3178
 235. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 3177
 236. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3174
 237. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 3173
 238. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3171
 239. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3159
 240. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3158
 241. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3155
 242. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 3154
 243. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 3134
 244. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 3127
 245. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3124
 246. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 3122
 247. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3114
 248. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3114
 249. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3112
 250. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 3107
 251. 2019r.(CRU)
  Wyświetleń: 3104
 252. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3102
 253. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3102
 254. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3100
 255. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3095
 256. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 3093
 257. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3091
 258. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3090
 259. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3089
 260. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 3068
 261. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3067
 262. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3065
 263. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3060
 264. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3059
 265. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 3058
 266. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3056
 267. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 3043
 268. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 3036
 269. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 3035
 270. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 3022
 271. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3017
 272. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 3014
 273. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 3013
 274. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 3010
 275. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2999
 276. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 2994
 277. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2988
 278. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2988
 279. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 2976
 280. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2968
 281. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 2955
 282. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2942
 283. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2905
 284. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2905
 285. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2902
 286. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 2898
 287. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2882
 288. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 2864
 289. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 2860
 290. 2019r.
  Wyświetleń: 2856
 291. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2849
 292. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2846
 293. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 2832
 294. Rok 2017
  Wyświetleń: 2830
 295. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 2826
 296. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 2825
 297. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2810
 298. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 2810
 299. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 2800
 300. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 2793
 301. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 2774
 302. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 2769
 303. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 2763
 304. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2755
 305. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 2750
 306. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2747
 307. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 2745
 308. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2744
 309. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2727
 310. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 2722
 311. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 2720
 312. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 2718
 313. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2717
 314. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2695
 315. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2679
 316. Petycje
  Wyświetleń: 2670
 317. RODO
  Wyświetleń: 2656
 318. - Azbest
  Wyświetleń: 2644
 319. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2630
 320. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 2588
 321. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 2584
 322. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2568
 323. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 2563
 324. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 2562
 325. ROK 2018
  Wyświetleń: 2561
 326. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2556
 327. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2556
 328. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 2536
 329. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2531
 330. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2525
 331. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 2510
 332. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 2505
 333. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2497
 334. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2495
 335. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2494
 336. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2456
 337. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 2443
 338. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2441
 339. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2429
 340. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 2425
 341. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2419
 342. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 2407
 343. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2406
 344. 2018r.(UM)
  Wyświetleń: 2390
 345. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 2374
 346. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2367
 347. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2362
 348. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 2350
 349. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 2348
 350. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2339
 351. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2332
 352. Wykazy na dzierżawę, najem i użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 2314
 353. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2314
 354. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 2310
 355. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2306
 356. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2284
 357. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 2280
 358. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2272
 359. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2258
 360. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 2258
 361. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2249
 362. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2245
 363. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2244
 364. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2243
 365. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 2234
 366. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 2233
 367. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2228
 368. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 2221
 369. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 2219
 370. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2218
 371. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 2212
 372. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2210
 373. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2199
 374. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2198
 375. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2181
 376. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2180
 377. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2179
 378. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 2178
 379. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 2175
 380. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 2173
 381. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 2172
 382. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2169
 383. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2168
 384. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2167
 385. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2165
 386. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 2165
 387. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2157
 388. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2157
 389. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 2144
 390. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 2142
 391. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2140
 392. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 2139
 393. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 2134
 394. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 2134
 395. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2132
 396. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 2130
 397. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 2129
 398. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2128
 399. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 2123
 400. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2123
 401. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 2120
 402. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2108
 403. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 2106
 404. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2106
 405. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 2103
 406. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2102
 407. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 2101
 408. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 2100
 409. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2098
 410. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2087
 411. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 2080
 412. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2080
 413. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 2077
 414. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 2076
 415. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 2070
 416. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 2068
 417. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 2067
 418. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 2066
 419. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 2065
 420. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 2064
 421. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2064
 422. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 2063
 423. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 2061
 424. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2055
 425. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 2051
 426. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 2051
 427. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 2050
 428. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018
  Wyświetleń: 2047
 429. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2044
 430. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 2043
 431. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2041
 432. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2041
 433. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2040
 434. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 2039
 435. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku - 10 luty 2019 r. oraz 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 2031
 436. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 2025
 437. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2025
 438. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 2019
 439. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2014
 440. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2013
 441. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 2011
 442. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2007
 443. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 1999
 444. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 1992
 445. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1991
 446. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1991
 447. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1990
 448. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1987
 449. 2018r.(K)
  Wyświetleń: 1984
 450. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 1982
 451. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1978
 452. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1977
 453. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1973
 454. 2018r.(SP)
  Wyświetleń: 1968
 455. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1966
 456. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1966
 457. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1962
 458. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1959
 459. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1952
 460. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1945
 461. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1937
 462. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 1937
 463. 2018r.(JO)
  Wyświetleń: 1935
 464. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1930
 465. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 1928
 466. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 1922
 467. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1918
 468. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 1917
 469. Rok 2018
  Wyświetleń: 1913
 470. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 1908
 471. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1906
 472. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1905
 473. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1904
 474. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1903
 475. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1902
 476. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1899
 477. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1893
 478. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1891
 479. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1891
 480. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1890
 481. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1888
 482. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 1879
 483. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1877
 484. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 1877
 485. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 1874
 486. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 1867
 487. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1865
 488. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 1865
 489. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1860
 490. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1858
 491. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1855
 492. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1854
 493. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 1848
 494. 2020r.
  Wyświetleń: 1848
 495. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1845
 496. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 1844
 497. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 1842
 498. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 1841
 499. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1839
 500. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1834
 501. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1833
 502. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1833
 503. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1832
 504. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1831
 505. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1828
 506. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 1827
 507. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1826
 508. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1825
 509. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1825
 510. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1822
 511. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1820
 512. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1818
 513. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1818
 514. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1817
 515. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1813
 516. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1812
 517. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 1811
 518. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1808
 519. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1808
 520. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 1802
 521. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1802
 522. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1801
 523. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1797
 524. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1795
 525. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1787
 526. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1783
 527. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 1773
 528. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 1772
 529. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1772
 530. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1771
 531. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 1765
 532. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1763
 533. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1761
 534. Centralny Rejestr Umów
  Wyświetleń: 1756
 535. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 1756
 536. strona testowa
  Wyświetleń: 1753
 537. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 1749
 538. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 1747
 539. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1736
 540. Zarządzenia 2020
  Wyświetleń: 1735
 541. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1733
 542. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1724
 543. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1723
 544. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1722
 545. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 1716
 546. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1716
 547. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1710
 548. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1710
 549. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1709
 550. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1703
 551. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1699
 552. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1699
 553. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1697
 554. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1692
 555. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1691
 556. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1686
 557. Ogłoszenia o przetargach na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 1681
 558. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 1679
 559. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1676
 560. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1663
 561. Postanowienia
  Wyświetleń: 1662
 562. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1662
 563. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 1660
 564. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 1659
 565. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1657
 566. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1656
 567. 2019r.(K)
  Wyświetleń: 1654
 568. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maj 2019 r.
  Wyświetleń: 1653
 569. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1651
 570. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1641
 571. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1640
 572. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1637
 573. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1636
 574. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1633
 575. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1632
 576. 2019r.(UM)
  Wyświetleń: 1630
 577. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1630
 578. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1629
 579. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1627
 580. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1615
 581. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 1614
 582. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 1599
 583. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1598
 584. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 1598
 585. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1591
 586. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 1589
 587. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 1586
 588. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1577
 589. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1575
 590. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 1566
 591. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1555
 592. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1548
 593. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 1534
 594. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1532
 595. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1526
 596. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 1526
 597. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Głogówku - Program Razem Bezpieczniej, edycja 2018
  Wyświetleń: 1508
 598. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1504
 599. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1499
 600. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 1498
 601. 2019r.(JO)
  Wyświetleń: 1493
 602. Wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 1469
 603. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 1465
 604. 2019r.(SP)
  Wyświetleń: 1462
 605. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1449
 606. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1446
 607. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1436
 608. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1436
 609. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 1417
 610. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 1414
 611. 2019r.(P)
  Wyświetleń: 1413
 612. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 1408
 613. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 1405
 614. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1396
 615. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 1391
 616. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 1385
 617. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1378
 618. Protokoły z Posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
  Wyświetleń: 1371
 619. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1370
 620. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1361
 621. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 1360
 622. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1355
 623. Oferta pracy na stanowisku kasjera
  Wyświetleń: 1353
 624. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 1342
 625. Dobry Start (300 zł dla ucznia)
  Wyświetleń: 1341
 626. Rok 2018
  Wyświetleń: 1331
 627. Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1319
 628. luty 2019
  Wyświetleń: 1313
 629. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 1313
 630. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1312
 631. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1311
 632. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1301
 633. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 1297
 634. Oferta pracy na stanowisku do spraw techniczno-kancelaryjnych i obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 1293
 635. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 1293
 636. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1292
 637. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1288
 638. Miejska Komisja Wyborcza w Głogówku
  Wyświetleń: 1287
 639. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 1287
 640. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1279
 641. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1277
 642. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 1271
 643. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1269
 644. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1260
 645. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 1257
 646. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 1254
 647. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1239
 648. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 1239
 649. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat i windykacji czynszów
  Wyświetleń: 1237
 650. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1237
 651. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 1236
 652. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 1236
 653. XLVII Sesja Rady Miejskiej - maj 2018 r.
  Wyświetleń: 1236
 654. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 1232
 655. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1230
 656. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1230
 657. Ogłoszenia o przetargach z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1229
 658. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1228
 659. Roczna informacja o petycjach
  Wyświetleń: 1225
 660. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1225
 661. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 1224
 662. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1221
 663. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1220
 664. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1211
 665. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 1207
 666. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1203
 667. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1201
 668. XLVI Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 1197
 669. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1191
 670. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2019
  Wyświetleń: 1189
 671. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1189
 672. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 1188
 673. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 1184
 674. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 1183
 675. Kodeks Etyki
  Wyświetleń: 1180
 676. Lista osób zakwalifikowanych do przetergów ograniczonych.
  Wyświetleń: 1180
 677. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1177
 678. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 1176
 679. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1174
 680. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1172
 681. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 1171
 682. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1170
 683. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1169
 684. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 1166
 685. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1162
 686. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 1158
 687. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1156
 688. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1155
 689. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 1154
 690. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 1149
 691. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 1149
 692. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1149
 693. 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 1148
 694. Petycja nr 1/2019
  Wyświetleń: 1148
 695. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1148
 696. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 1144
 697. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 1141
 698. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1141
 699. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maj 2020 r.
  Wyświetleń: 1140
 700. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 1140
 701. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 1137
 702. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1134
 703. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 1133
 704. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1131
 705. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1128
 706. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1125
 707. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 1122
 708. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1121
 709. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 1114
 710. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1112
 711. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 1111
 712. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 1108
 713. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 1103
 714. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 1098
 715. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 1097
 716. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok
  Wyświetleń: 1096
 717. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1095
 718. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1094
 719. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 1094
 720. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1088
 721. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 1084
 722. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1081
 723. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1080
 724. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2019
  Wyświetleń: 1079
 725. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 1078
 726. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1078
 727. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 1074
 728. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości z 2019 roku.
  Wyświetleń: 1073
 729. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1071
 730. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 1069
 731. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1065
 732. Dotacje
  Wyświetleń: 1064
 733. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia.
  Wyświetleń: 1063
 734. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 1059
 735. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 1058
 736. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1055
 737. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1055
 738. XLVIII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.
  Wyświetleń: 1050
 739. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1049
 740. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 1038
 741. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1035
 742. Protokoły z posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1030
 743. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 1029
 744. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 1024
 745. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1020
 746. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1016
 747. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 1011
 748. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 1005
 749. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 1002
 750. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1001
 751. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi Biura Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1000
 752. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 996
 753. Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 roku
  Wyświetleń: 992
 754. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 991
 755. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 986
 756. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 985
 757. Plany Pracy Komisji Stałych Rady
  Wyświetleń: 982
 758. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 979
 759. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 979
 760. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 969
 761. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 968
 762. obwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 28.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla : Budowa mostu na rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 964
 763. Petycja nr 3/2018
  Wyświetleń: 964
 764. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 963
 765. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 961
 766. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 960
 767. Postanowienia z dnia 25.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 957
 768. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 954
 769. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 952
 770. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 950
 771. Wykaz nieruchomości z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 950
 772. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 949
 773. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 947
 774. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 947
 775. Wykaz z dnia 02.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 943
 776. EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
  Wyświetleń: 942
 777. Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 938
 778. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 937
 779. Okres zasiłkowy 2018/2019
  Wyświetleń: 937
 780. Wykaz z dnia 15-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 935
 781. AZBEST 2019
  Wyświetleń: 934
 782. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 934
 783. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 930
 784. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 928
 785. kwiecień 2019
  Wyświetleń: 928
 786. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 928
 787. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 926
 788. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 925
 789. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 921
 790. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 918
 791. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2018
  Wyświetleń: 913
 792. Petycja nr 2/2018
  Wyświetleń: 911
 793. marzec 2019
  Wyświetleń: 906
 794. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2018
  Wyświetleń: 905
 795. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budżetu
  Wyświetleń: 902
 796. Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 901
 797. Wykaz z dnia 09.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 897
 798. Wykaz z dnia 7.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 897
 799. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 896
 800. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Głogówek Winiary i Wielkie Oracze z dnia 15.03.2019 r
  Wyświetleń: 896
 801. Wykazy z dnia 22.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 895
 802. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 894
 803. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na organizowanie publicznego trasnportu drogowego na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 891
 804. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 887
 805. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2018
  Wyświetleń: 883
 806. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 882
 807. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 881
 808. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 878
 809. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 876
 810. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 875
 811. styczeń 2019
  Wyświetleń: 873
 812. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 870
 813. Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 864
 814. CEIDG-Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 863
 815. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 861
 816. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 858
 817. Komunikaty z dnia 14-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 855
 818. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 853
 819. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 852
 820. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 852
 821. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego na gminę Głogówek
  Wyświetleń: 851
 822. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 851
 823. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 28.10.2020 roku. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy Placu Wolności nr 6 w Głogówku.
  Wyświetleń: 847
 824. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 845
 825. Wykaz z dnia 28.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 842
 826. Protokół konsultacji 2018
  Wyświetleń: 838
 827. zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 8.01.2019 r.
  Wyświetleń: 838
 828. Wykazy z dnia 5.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 837
 829. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2019
  Wyświetleń: 836
 830. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 832
 831. Zarządzenie wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 824
 832. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 816
 833. Wykaz z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 816
 834. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na dzień 11.01.2019 roku godzina 9.00
  Wyświetleń: 815
 835. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 814
 836. Wykazy z dnia 25.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 813
 837. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 812
 838. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 808
 839. Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 808
 840. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 804
 841. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 799
 842. maj 2019
  Wyświetleń: 798
 843. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnaego w Głogówku.
  Wyświetleń: 797
 844. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 797
 845. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 793
 846. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego.
  Wyświetleń: 792
 847. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 792
 848. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 4.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 792
 849. Wykazy z dnia 28.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 788
 850. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 787
 851. Wykaz z dnia 29.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 776
 852. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 774
 853. 2020r.(UM)
  Wyświetleń: 773
 854. zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji nr MKOŚ.6220.1.2019
  Wyświetleń: 770
 855. Kierownictwo
  Wyświetleń: 767
 856. Obwodowe Komisje Wyborcze - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 766
 857. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 766
 858. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 759
 859. Petycje do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 758
 860. Wykazy z dnia 17.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 758
 861. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 27.07.2018 ROK.
  Wyświetleń: 754
 862. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 749
 863. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 747
 864. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2020
  Wyświetleń: 746
 865. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 743
 866. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 741
 867. Wykaz na dzierżawę nieruchomosci z dnia 4.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 739
 868. Wykaz z dnia 12.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 738
 869. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 733
 870. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 733
 871. Wykaz d dnia 30.08.2018 roku
  Wyświetleń: 731
 872. Wykazy z dnia 10-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 730
 873. lipiec 2019
  Wyświetleń: 729
 874. Wykaz z dnia 13.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 729
 875. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 728
 876. XVLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 723
 877. Wykaz z dnia 28.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 722
 878. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 720
 879. Statuty Sołectw Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 720
 880. sierpień 2019
  Wyświetleń: 715
 881. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie w 2020 roku.
  Wyświetleń: 713
 882. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 712
 883. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 706
 884. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 703
 885. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 702
 886. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu dugoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
  Wyświetleń: 701
 887. czerwiec 2019
  Wyświetleń: 700
 888. Wykaz z dnia 17.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 698
 889. 2020r.(P)
  Wyświetleń: 697
 890. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 694
 891. Młodzieżowa Rada Miejska
  Wyświetleń: 693
 892. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 693
 893. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2020
  Wyświetleń: 680
 894. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie
  Wyświetleń: 678
 895. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 676
 896. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 673
 897. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 671
 898. wrzesień 2019
  Wyświetleń: 663
 899. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
  Wyświetleń: 663
 900. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 662
 901. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
  Wyświetleń: 660
 902. Informacja o planowanej zbiórce odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 659
 903. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 658
 904. grudzień 2019
  Wyświetleń: 657
 905. Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach
  Wyświetleń: 656
 906. listopad 2019
  Wyświetleń: 655
 907. styczeń 2020
  Wyświetleń: 654
 908. obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 653
 909. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 651
 910. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 645
 911. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 643
 912. Dyżur Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 640
 913. Wykaz z dnia 30.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 637
 914. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 634
 915. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 633
 916. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
  Wyświetleń: 632
 917. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1
  Wyświetleń: 632
 918. styczeń 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 628
 919. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, Kultury i Sztuki.
  Wyświetleń: 628
 920. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 626
 921. 2020r.(SP)
  Wyświetleń: 624
 922. Rok 2019 - sprawozdania jednostki oświatowe
  Wyświetleń: 619
 923. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 613
 924. Petycja nr 3/2019
  Wyświetleń: 612
 925. AZBEST 2020
  Wyświetleń: 609
 926. październik 2019
  Wyświetleń: 609
 927. ROK 2020
  Wyświetleń: 609
 928. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 603
 929. luty 2020
  Wyświetleń: 601
 930. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 599
 931. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 596
 932. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 19.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 595
 933. 2020r.(JO)
  Wyświetleń: 590
 934. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 13.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 590
 935. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 590
 936. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 588
 937. Wykazy z dnia 05.08.2019 roku
  Wyświetleń: 579
 938. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 577
 939. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2
  Wyświetleń: 575
 940. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach.
  Wyświetleń: 574
 941. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019 rok
  Wyświetleń: 571
 942. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 570
 943. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary,
  Wyświetleń: 570
 944. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 568
 945. NABÓR NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH.
  Wyświetleń: 568
 946. Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy specjalnej/ zespołu spalinowego elektrycznego
  Wyświetleń: 567
 947. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 564
 948. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 560
 949. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.
  Wyświetleń: 560
 950. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 556
 951. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego
  Wyświetleń: 552
 952. Petycja nr 6/2019
  Wyświetleń: 549
 953. Wykaz z dnia 26.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 549
 954. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 547
 955. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 547
 956. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów
  Wyświetleń: 545
 957. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 543
 958. Wykaz z dnia 12.08.2019 roku.
  Wyświetleń: 543
 959. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w roku 2020
  Wyświetleń: 536
 960. Ogloszenie o przteragu z dnia 21.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 534
 961. Informacja o wyborze oferty na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 531
 962. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 528
 963. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 527
 964. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 526
 965. Wykazy na dzierżawę nieruchomości z dnia 17.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 524
 966. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf II przetag
  Wyświetleń: 523
 967. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf II przetarg
  Wyświetleń: 522
 968. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 522
 969. Petycja nr 2/2019
  Wyświetleń: 519
 970. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 516
 971. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 515
 972. luty 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 515
 973. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 515
 974. Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.02.2020 roku. Dotyczy działek nr 362/4, 361/4 i 364/4 wszystkie mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 509
 975. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 506
 976. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.
  Wyświetleń: 505
 977. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 504
 978. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 496
 979. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 494
 980. Wykaz z dnia 7.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 494
 981. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 488
 982. Wykaz z dnia 28.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 487
 983. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 486
 984. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 485
 985. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki 688/1 mapa 7 obręb Głogówek zabudowanej lokalem użytkowym.
  Wyświetleń: 485
 986. Wykaz z dnia 22.10.2019 roku.
  Wyświetleń: 484
 987. Okręgowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 480
 988. marzec 2020
  Wyświetleń: 479
 989. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
  Wyświetleń: 478
 990. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 477
 991. Wyniki przetargów na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 472
 992. Wykaz z dnia 29.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 466
 993. Wykaz z dnia 19.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 464
 994. Wykazy z dnia 27.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 463
 995. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 461
 996. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 ROK.
  Wyświetleń: 451
 997. Petycja nr 5/2019
  Wyświetleń: 445
 998. Wykazy z dnia 22.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 442
 999. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 441
 1000. maj 2020
  Wyświetleń: 440
 1001. Wykaz z dnia 24.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 440
 1002. marzec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 437
 1003. Wykazy z dnia 18.03.2020 roku.
  Wyświetleń: 434
 1004. Wykazy z dnia 04.03.2020 roku
  Wyświetleń: 430
 1005. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek, zabudowanej.
  Wyświetleń: 429
 1006. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 429
 1007. Petycje 2018-2023
  Wyświetleń: 428
 1008. Ogłoszenia o przetargach z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 427
 1009. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 420
 1010. Petycja nr 1/2020
  Wyświetleń: 419
 1011. Wykaz z dnia 23.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 417
 1012. kwiecień 2020
  Wyświetleń: 415
 1013. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2020 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 412
 1014. kwiecień 2020r. (CRU)
  Wyświetleń: 411
 1015. Petycja nr 4/2019
  Wyświetleń: 410
 1016. Wykaz z dnia 21.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 408
 1017. Informacja o unieważnieniu postępowania na Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 404
 1018. II informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 398
 1019. Petycja nr 7/2019
  Wyświetleń: 398
 1020. Informacja o zawarciu umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 397
 1021. Petycja nr 2/2020
  Wyświetleń: 395
 1022. Informacja o zawarciu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 390
 1023. maj 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 386
 1024. Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym -MELEX- I przetarg
  Wyświetleń: 386
 1025. Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 386
 1026. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach
  Wyświetleń: 381
 1027. Wykaz z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 379
 1028. Ogłoszenie o przteragu z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności nr 8 w Głogówku.
  Wyświetleń: 378
 1029. Wykaz z dnia 29.04.2020 roku.
  Wyświetleń: 376
 1030. OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
  Wyświetleń: 370
 1031. Wykazy z dnia 12.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 369
 1032. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ CZŁONKÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE GŁOGÓWEK
  Wyświetleń: 362
 1033. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 359
 1034. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 353
 1035. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 347
 1036. Zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej dla wyborców zgłaszających się spoza komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 346
 1037. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
  Wyświetleń: 344
 1038. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 341
 1039. lipiec 2020
  Wyświetleń: 340
 1040. Wykazy z dnia 3.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 340
 1041. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 338
 1042. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2019
  Wyświetleń: 331
 1043. Analiza stanu gospodarki kumunalnej za 2018 rok
  Wyświetleń: 327
 1044. czerwiec 2020
  Wyświetleń: 317
 1045. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
  Wyświetleń: 313
 1046. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 305
 1047. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 302
 1048. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 301
 1049. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 296
 1050. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 296
 1051. czerwiec 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 292
 1052. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 287
 1053. Petycja nr 3/2020
  Wyświetleń: 287
 1054. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 279
 1055. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 278
 1056. Wykaz z dnia 10.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 278
 1057. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 273
 1058. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 270
 1059. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na członków OKW
  Wyświetleń: 270
 1060. Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 269
 1061. Informacja o unieważnieniu postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 264
 1062. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami.
  Wyświetleń: 259
 1063. III zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 258
 1064. Informacja dla uczestników spotkań i wydarzeń z udziałem Burmistrza Głogówka, Rady Miejskiej w Głogówku oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 258
 1065. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 255
 1066. Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 253
 1067. Ogłoszenie z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 248
 1068. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 243
 1069. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 238
 1070. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2020 rok
  Wyświetleń: 238
 1071. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 235
 1072. sierpień 2020
  Wyświetleń: 232
 1073. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 8.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 226
 1074. Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w województwie opolskim.
  Wyświetleń: 224
 1075. lipiec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 223
 1076. Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 223
 1077. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Opolu
  Wyświetleń: 221
 1078. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki nr 313/118 mapa 1 obręb Wróblin.
  Wyświetleń: 221
 1079. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 220
 1080. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 203
 1081. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki 675/2 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 203
 1082. Wykaz z dnia 19.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 203
 1083. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działek 675/3 i 675/4 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 202
 1084. Informacja o unieważnieniu II postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 198
 1085. wrzesień 2020
  Wyświetleń: 197
 1086. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 196
 1087. Wykazy z dnia 22.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 195
 1088. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 21.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 192
 1089. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 181
 1090. sierpień 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 179
 1091. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku
  Wyświetleń: 177
 1092. październik 2020
  Wyświetleń: 176
 1093. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 171
 1094. Petycja nr 4/2020
  Wyświetleń: 169
 1095. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 164
 1096. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego. Dot. "Programu ochrony powietrza województwa opolskiego".
  Wyświetleń: 162
 1097. Zarządzenie nr MKOŚ.0050.84.2020 Burmistrza Głogówka z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
  Wyświetleń: 159
 1098. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 142
 1099. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r
  Wyświetleń: 141
 1100. Wykazy z dnia 5.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 135
 1101. wrzesień 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 129
 1102. listopad 2020
  Wyświetleń: 127
 1103. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 10.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 126
 1104. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 119
 1105. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku
  Wyświetleń: 118
 1106. Wykaz z dnia 9.09.2020 roku.
  Wyświetleń: 116
 1107. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 115
 1108. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.09.2020 roku. Dotyczy działki nr 362/4 mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 110
 1109. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 104
 1110. październik 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 99
 1111. Petycja nr 5/2020
  Wyświetleń: 96
 1112. Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym -MELEX- II przetarg
  Wyświetleń: 90
 1113. Wykazy z dnia 14.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 90
 1114. Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 81
 1115. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 79
 1116. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 78
 1117. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
  Wyświetleń: 77
 1118. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 77
 1119. Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 77
 1120. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek
  Wyświetleń: 77
 1121. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 75
 1122. Protokoły z Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 74
 1123. Wykazy z dnia 28.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 63
 1124. Wykaz z dnia 2.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 62
 1125. Wykaz z dnia 27.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 54
 1126. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 27.10.2020 roku. Dotyczy działki nr 228 ark. mapy 3 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 52
 1127. Wykazy z dnia 16.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 39
 1128. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 12.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 20
 1129. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania z dnia 22.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 11
 1130. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przedłużeniu terminu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2021 r
  Wyświetleń: 9
 1131. Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia "Budowa Elektrowni Wiatrowej "LUBRZA II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości: Nowy Browiniec, Laskowice".
  Wyświetleń: 8
 1132. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 12.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 7
Wersja XML