Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
657776250873279755089229076513000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9621282153790609161792100734558790577099110551881407699685771
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4303347715577976557263678110560736178167264442620907964271113
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
444104234638190640455415547392368513988533398673893620663009
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449904496656981503944095545181275273601834091382034876134729
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449503587746612422534777341372398923759648519391454119138240
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101261036712443112001543516193202862331126000363003249936608
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000183739621755527023685777708672
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 177662
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 119686
 3. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 70172
 4. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 45544
 5. 2018r.
  Wyświetleń: 34296
 6. 2020r.(O)
  Wyświetleń: 27300
 7. 2020 r.
  Wyświetleń: 26553
 8. 2018r.
  Wyświetleń: 24146
 9. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 22523
 10. 2019 r.
  Wyświetleń: 21075
 11. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 20162
 12. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 19734
 13. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 18085
 14. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 17338
 15. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 17275
 16. 2019r.(O)
  Wyświetleń: 16312
 17. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Głogówku
  Wyświetleń: 15498
 18. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 13435
 19. Program Rodzina 500 +
  Wyświetleń: 13265
 20. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 13254
 21. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 11648
 22. Ogłoszenia 2018 r.
  Wyświetleń: 11235
 23. 2016r.
  Wyświetleń: 11201
 24. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 10537
 25. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 10420
 26. 2019r.
  Wyświetleń: 9951
 27. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 9661
 28. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 9489
 29. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 9489
 30. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 9488
 31. PSZOK w Racławicach Śląskich.
  Wyświetleń: 9029
 32. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 9024
 33. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 9003
 34. 2017r.
  Wyświetleń: 8984
 35. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 8799
 36. Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 8651
 37. 2019r.(CRU)
  Wyświetleń: 8645
 38. Wydział Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 8521
 39. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 8475
 40. 2020 r.
  Wyświetleń: 8472
 41. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 8386
 42. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 8217
 43. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 8122
 44. 2018r.
  Wyświetleń: 8070
 45. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 8055
 46. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 7916
 47. - Azbest
  Wyświetleń: 7846
 48. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 7720
 49. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 7688
 50. Burmistrz
  Wyświetleń: 7631
 51. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 7519
 52. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 7413
 53. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 7400
 54. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 7379
 55. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 7359
 56. Rok 2017
  Wyświetleń: 7237
 57. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7199
 58. Uchwały
  Wyświetleń: 7161
 59. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 7106
 60. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 7064
 61. Wydział Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 7064
 62. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 6929
 63. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 6916
 64. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 6908
 65. 2015r.
  Wyświetleń: 6898
 66. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 6874
 67. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 6845
 68. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6817
 69. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 6775
 70. Referat Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 6727
 71. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 6725
 72. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 6722
 73. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 6695
 74. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 6659
 75. Akcyza
  Wyświetleń: 6652
 76. Spółki gminne
  Wyświetleń: 6646
 77. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 6526
 78. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 6513
 79. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 6492
 80. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6466
 81. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 6446
 82. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 6439
 83. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 6387
 84. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 6351
 85. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 6348
 86. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 6285
 87. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 6254
 88. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 6252
 89. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 6230
 90. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 6226
 91. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 6224
 92. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 6039
 93. Rok 2016
  Wyświetleń: 6037
 94. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 6033
 95. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 5919
 96. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 5902
 97. Skarbnik
  Wyświetleń: 5899
 98. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 5877
 99. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 5863
 100. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 5846
 101. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 5845
 102. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 5835
 103. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 5816
 104. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 5758
 105. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 5748
 106. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 5711
 107. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5658
 108. 2019r.
  Wyświetleń: 5651
 109. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 5646
 110. Przetargi
  Wyświetleń: 5643
 111. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 5596
 112. RODO- klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 5564
 113. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 5557
 114. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 5536
 115. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 5510
 116. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 5494
 117. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 5489
 118. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 5440
 119. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 5409
 120. 2018r.(K)
  Wyświetleń: 5397
 121. ROK 2017
  Wyświetleń: 5393
 122. Rok 2015
  Wyświetleń: 5355
 123. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 5353
 124. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 5348
 125. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 5301
 126. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 5295
 127. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 5273
 128. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 5271
 129. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 5264
 130. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 5247
 131. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 5246
 132. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 5235
 133. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 5234
 134. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 5213
 135. 2018r.(UM)
  Wyświetleń: 5212
 136. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 5211
 137. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 5202
 138. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 5193
 139. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 5173
 140. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 5172
 141. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 5165
 142. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5153
 143. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5150
 144. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5148
 145. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 5147
 146. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5140
 147. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 5125
 148. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 5114
 149. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 5107
 150. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5096
 151. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 5068
 152. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5065
 153. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 5064
 154. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 5046
 155. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5044
 156. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 5041
 157. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 5036
 158. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 5035
 159. Program "Rodzina 500 +"
  Wyświetleń: 5013
 160. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 4997
 161. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 4987
 162. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4979
 163. 2020r.
  Wyświetleń: 4973
 164. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 4924
 165. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4895
 166. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 4895
 167. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 4886
 168. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 4881
 169. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 4881
 170. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 4876
 171. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 4865
 172. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 4865
 173. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 4839
 174. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 4835
 175. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 4820
 176. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 4804
 177. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 4803
 178. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 4799
 179. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 4787
 180. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 4785
 181. Petycje
  Wyświetleń: 4774
 182. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 4767
 183. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4763
 184. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 4761
 185. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4759
 186. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4751
 187. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 4747
 188. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 4728
 189. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 4715
 190. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4715
 191. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4708
 192. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4696
 193. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 4696
 194. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4693
 195. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4693
 196. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 4690
 197. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 4684
 198. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4679
 199. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 4675
 200. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 4664
 201. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 4656
 202. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 4655
 203. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 4649
 204. Wybory do Rady Miejskiej w Głogówku i Burmistrza Głogówka - 2018r.
  Wyświetleń: 4642
 205. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 4635
 206. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4631
 207. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 4631
 208. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 4629
 209. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4619
 210. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 4618
 211. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 4614
 212. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 4605
 213. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 4604
 214. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 4599
 215. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 4595
 216. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4594
 217. ROK 2018
  Wyświetleń: 4579
 218. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4577
 219. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 4576
 220. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4566
 221. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 4552
 222. Ulgi
  Wyświetleń: 4535
 223. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 4515
 224. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 4513
 225. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 4509
 226. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 4503
 227. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 4497
 228. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 4497
 229. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 4492
 230. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 4485
 231. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 4483
 232. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 4463
 233. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4461
 234. 2018r.(SP)
  Wyświetleń: 4455
 235. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4445
 236. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4437
 237. Postanowienia
  Wyświetleń: 4432
 238. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 4428
 239. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4426
 240. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 4406
 241. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 4404
 242. - Azbest
  Wyświetleń: 4401
 243. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4401
 244. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 4400
 245. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4399
 246. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 4394
 247. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 4393
 248. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4389
 249. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 4383
 250. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 4372
 251. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 4367
 252. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 4366
 253. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 4349
 254. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4343
 255. 2018r.(JO)
  Wyświetleń: 4341
 256. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 4335
 257. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4326
 258. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4313
 259. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4308
 260. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4306
 261. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4304
 262. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 4303
 263. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4300
 264. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 4297
 265. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 4287
 266. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 4285
 267. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 4280
 268. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4269
 269. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4260
 270. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 4253
 271. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 4251
 272. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 4250
 273. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 4249
 274. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 4241
 275. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4238
 276. 2019r.(K)
  Wyświetleń: 4233
 277. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 4230
 278. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 4228
 279. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 4218
 280. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 4215
 281. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 4203
 282. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 4203
 283. 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 4197
 284. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 4197
 285. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4177
 286. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4175
 287. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 4170
 288. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020.
  Wyświetleń: 4167
 289. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4164
 290. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 4159
 291. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 4148
 292. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 4144
 293. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 4143
 294. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 4142
 295. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4141
 296. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4140
 297. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 4139
 298. Zarządzenia 2020
  Wyświetleń: 4135
 299. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 4133
 300. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4125
 301. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4120
 302. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4119
 303. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 4092
 304. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4088
 305. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4069
 306. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 4068
 307. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 4051
 308. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 4048
 309. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 4003
 310. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 3992
 311. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 3989
 312. 2019r.(UM)
  Wyświetleń: 3988
 313. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3987
 314. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 3985
 315. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 3980
 316. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 3964
 317. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3946
 318. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3945
 319. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3944
 320. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 3943
 321. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 3926
 322. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3918
 323. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3910
 324. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3906
 325. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 3902
 326. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3883
 327. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 3875
 328. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 3872
 329. 2019r.(SP)
  Wyświetleń: 3858
 330. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3839
 331. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 3831
 332. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 3829
 333. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 3826
 334. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 3819
 335. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3817
 336. 2019r.(JO)
  Wyświetleń: 3809
 337. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3807
 338. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 3792
 339. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 3792
 340. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 3786
 341. Ogłoszenia o przetargach na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 3780
 342. 2019r.(P)
  Wyświetleń: 3771
 343. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 3739
 344. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 3737
 345. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3735
 346. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 3694
 347. Wykazy na dzierżawę, najem i użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 3694
 348. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 3685
 349. Rok 2018
  Wyświetleń: 3654
 350. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 3648
 351. Centralny Rejestr Umów
  Wyświetleń: 3630
 352. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 3615
 353. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 3611
 354. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 3607
 355. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 3606
 356. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 3581
 357. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 3573
 358. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 3558
 359. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3557
 360. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 3544
 361. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 3541
 362. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3510
 363. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 3510
 364. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3507
 365. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 3488
 366. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 3460
 367. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 3456
 368. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku - 10 luty 2019 r. oraz 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 3432
 369. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3406
 370. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3403
 371. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 3400
 372. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3399
 373. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 3387
 374. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 3383
 375. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 3378
 376. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3362
 377. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3360
 378. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 3357
 379. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 3352
 380. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3350
 381. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 3349
 382. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3341
 383. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3329
 384. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3328
 385. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3322
 386. Rok 2017
  Wyświetleń: 3314
 387. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 3313
 388. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3312
 389. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 3309
 390. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 3307
 391. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3303
 392. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3303
 393. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 3301
 394. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 3296
 395. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 3293
 396. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 3291
 397. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 3283
 398. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 3275
 399. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 3261
 400. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3259
 401. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 3259
 402. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 3257
 403. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3250
 404. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 3237
 405. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3236
 406. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 3231
 407. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3229
 408. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3217
 409. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3216
 410. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 3213
 411. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 3208
 412. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3207
 413. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 3205
 414. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 3200
 415. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3193
 416. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 3189
 417. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3179
 418. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 3176
 419. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 3160
 420. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 3158
 421. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 3157
 422. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 3155
 423. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 3150
 424. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3150
 425. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 3145
 426. 2020r.(UM)
  Wyświetleń: 3143
 427. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 3140
 428. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 3140
 429. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 3139
 430. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 3139
 431. Kodeks Etyki
  Wyświetleń: 3133
 432. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 3130
 433. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 3129
 434. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 3121
 435. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 3112
 436. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 3109
 437. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 3108
 438. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 3096
 439. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 3093
 440. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 3090
 441. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 3076
 442. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 3069
 443. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3055
 444. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 3054
 445. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 3046
 446. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 3045
 447. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 3041
 448. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maj 2020 r.
  Wyświetleń: 3006
 449. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 3004
 450. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018
  Wyświetleń: 3002
 451. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 3001
 452. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Głogówku - Program Razem Bezpieczniej, edycja 2018
  Wyświetleń: 2996
 453. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 2982
 454. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 2971
 455. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 2965
 456. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2962
 457. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 2961
 458. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 2961
 459. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 2942
 460. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2938
 461. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 2935
 462. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2928
 463. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2925
 464. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maj 2019 r.
  Wyświetleń: 2923
 465. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2922
 466. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 2917
 467. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 2913
 468. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2910
 469. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2897
 470. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2897
 471. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2895
 472. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 2894
 473. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 2891
 474. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2891
 475. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2886
 476. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2882
 477. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2880
 478. 2020r.(P)
  Wyświetleń: 2879
 479. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2879
 480. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2874
 481. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2868
 482. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 2862
 483. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2861
 484. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 2857
 485. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 2856
 486. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 2855
 487. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 2853
 488. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 2843
 489. 2020r.(JO)
  Wyświetleń: 2837
 490. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 2831
 491. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 2824
 492. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 2816
 493. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2805
 494. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2802
 495. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 2802
 496. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2801
 497. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 2801
 498. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2794
 499. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 2792
 500. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 2790
 501. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 2787
 502. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2782
 503. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2770
 504. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2768
 505. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2766
 506. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2764
 507. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2762
 508. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 2761
 509. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2750
 510. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2745
 511. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2742
 512. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 2741
 513. 2020r.(SP)
  Wyświetleń: 2729
 514. marzec 2021 r.
  Wyświetleń: 2725
 515. CEIDG-Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2721
 516. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 2718
 517. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2718
 518. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2717
 519. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2712
 520. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2710
 521. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 2698
 522. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 2695
 523. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2694
 524. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2686
 525. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2679
 526. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2679
 527. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2676
 528. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 2673
 529. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2673
 530. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 2672
 531. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2671
 532. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2668
 533. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2666
 534. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 2661
 535. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 2656
 536. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2655
 537. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 2654
 538. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2648
 539. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2644
 540. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 2633
 541. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 2631
 542. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2628
 543. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 2628
 544. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2627
 545. - Lista osób zakwalifikowanych do przetergów ograniczonych.
  Wyświetleń: 2624
 546. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 2623
 547. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2623
 548. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2618
 549. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2616
 550. 2021 r.
  Wyświetleń: 2611
 551. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 2607
 552. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 2606
 553. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 2597
 554. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2594
 555. Protokoły z Posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
  Wyświetleń: 2591
 556. 2021 r.
  Wyświetleń: 2589
 557. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2587
 558. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2572
 559. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2571
 560. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 2569
 561. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2564
 562. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2563
 563. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 2562
 564. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 2559
 565. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2556
 566. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok
  Wyświetleń: 2552
 567. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2551
 568. 2021r.(CRU)
  Wyświetleń: 2547
 569. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2536
 570. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2534
 571. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 2532
 572. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 2530
 573. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2524
 574. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 2518
 575. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 2515
 576. Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2514
 577. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 2511
 578. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 2510
 579. Plany Pracy Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 2510
 580. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2019
  Wyświetleń: 2508
 581. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 2504
 582. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 2501
 583. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2498
 584. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 2493
 585. Wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 2491
 586. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 2487
 587. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 2485
 588. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 2481
 589. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 2478
 590. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 2470
 591. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2467
 592. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2465
 593. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2463
 594. EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
  Wyświetleń: 2460
 595. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 2459
 596. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 2452
 597. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 2448
 598. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 2446
 599. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2439
 600. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2439
 601. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 2437
 602. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 2433
 603. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2433
 604. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2426
 605. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2019
  Wyświetleń: 2422
 606. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2420
 607. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2419
 608. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2419
 609. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2413
 610. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2413
 611. AZBEST 2019
  Wyświetleń: 2409
 612. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 2406
 613. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 2404
 614. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2402
 615. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 2398
 616. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 2397
 617. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2393
 618. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 2384
 619. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2375
 620. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2373
 621. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 2360
 622. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 2359
 623. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 2354
 624. Zarządzenia 2021
  Wyświetleń: 2350
 625. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 2345
 626. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2343
 627. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 2336
 628. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 2334
 629. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 2334
 630. Roczna informacja o petycjach
  Wyświetleń: 2333
 631. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 2331
 632. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 2328
 633. Oferta pracy na stanowisku kasjera
  Wyświetleń: 2324
 634. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 2322
 635. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2314
 636. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 2312
 637. Kierownictwo
  Wyświetleń: 2309
 638. Petycja nr 1/2019
  Wyświetleń: 2307
 639. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2301
 640. XLVI Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 2298
 641. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 2296
 642. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 2295
 643. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 2295
 644. XLVII Sesja Rady Miejskiej - maj 2018 r.
  Wyświetleń: 2295
 645. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2294
 646. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia.
  Wyświetleń: 2293
 647. strona testowa
  Wyświetleń: 2292
 648. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2291
 649. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 2286
 650. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 2284
 651. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 2284
 652. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2283
 653. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 2282
 654. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2279
 655. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2277
 656. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2272
 657. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 2270
 658. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2267
 659. ROK 2020
  Wyświetleń: 2259
 660. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2257
 661. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 2256
 662. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2254
 663. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 2254
 664. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 2243
 665. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 2237
 666. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości z 2019 roku.
  Wyświetleń: 2236
 667. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 2233
 668. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 2233
 669. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 2229
 670. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2228
 671. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 2226
 672. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 2220
 673. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 2215
 674. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2215
 675. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2203
 676. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 2202
 677. luty 2019
  Wyświetleń: 2199
 678. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 2190
 679. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 2183
 680. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 2182
 681. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2181
 682. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 2176
 683. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2019
  Wyświetleń: 2171
 684. Postanowienia z dnia 25.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 2166
 685. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2164
 686. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 2163
 687. Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2153
 688. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 2144
 689. Miejska Komisja Wyborcza w Głogówku
  Wyświetleń: 2134
 690. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 2133
 691. XLVIII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.
  Wyświetleń: 2133
 692. 2021 r.
  Wyświetleń: 2132
 693. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 2129
 694. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2128
 695. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 2125
 696. Protokoły z posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2121
 697. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 2120
 698. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2116
 699. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na organizowanie publicznego trasnportu drogowego na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2113
 700. AZBEST 2020
  Wyświetleń: 2112
 701. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2111
 702. maj 2019
  Wyświetleń: 2109
 703. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2106
 704. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 2106
 705. Oferta pracy na stanowisku do spraw techniczno-kancelaryjnych i obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 2104
 706. marzec 2019
  Wyświetleń: 2102
 707. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 2096
 708. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2094
 709. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 2093
 710. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 2088
 711. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 2086
 712. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 2082
 713. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 2078
 714. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 2076
 715. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 2075
 716. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 2074
 717. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2070
 718. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 2068
 719. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 2067
 720. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 2065
 721. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 2064
 722. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 2062
 723. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.11.2020 roku. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 2 w klatce schodowej nr 9 w budynku przy ul. Chopina 9, 11 i 13.
  Wyświetleń: 2062
 724. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 2053
 725. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 2053
 726. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 2047
 727. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 2047
 728. kwiecień 2019
  Wyświetleń: 2043
 729. Petycja nr 2/2018
  Wyświetleń: 2038
 730. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat i windykacji czynszów
  Wyświetleń: 2034
 731. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2033
 732. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Głogówek Winiary i Wielkie Oracze z dnia 15.03.2019 r
  Wyświetleń: 2028
 733. Petycja nr 3/2018
  Wyświetleń: 2027
 734. lipiec 2019
  Wyświetleń: 2024
 735. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie w 2020 roku.
  Wyświetleń: 2024
 736. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 2022
 737. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2018
  Wyświetleń: 2018
 738. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 2018
 739. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2016
 740. obwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 28.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla : Budowa mostu na rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 2011
 741. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2009
 742. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2008
 743. Dobry Start (300 zł dla ucznia)
  Wyświetleń: 2007
 744. 2021 r.
  Wyświetleń: 2002
 745. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1995
 746. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 1994
 747. Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1994
 748. Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 1993
 749. Statuty Sołectw Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1993
 750. Rok 2019 - sprawozdania jednostki oświatowe
  Wyświetleń: 1992
 751. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1991
 752. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1983
 753. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 1974
 754. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1965
 755. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1962
 756. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 1952
 757. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1951
 758. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 1949
 759. Ogłoszenia o przetargach z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1943
 760. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1941
 761. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 1938
 762. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 1937
 763. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1916
 764. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 1908
 765. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1905
 766. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2018
  Wyświetleń: 1903
 767. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1901
 768. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1896
 769. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 1896
 770. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019 rok
  Wyświetleń: 1896
 771. zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji nr MKOŚ.6220.1.2019
  Wyświetleń: 1896
 772. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 1894
 773. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1886
 774. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi Biura Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1882
 775. grudzień 2019
  Wyświetleń: 1881
 776. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1881
 777. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 1879
 778. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 1877
 779. Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 roku
  Wyświetleń: 1874
 780. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 1871
 781. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1871
 782. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1870
 783. sierpień 2019
  Wyświetleń: 1867
 784. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1866
 785. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 1864
 786. listopad 2019
  Wyświetleń: 1862
 787. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1862
 788. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 1861
 789. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 1857
 790. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2020
  Wyświetleń: 1857
 791. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1852
 792. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1845
 793. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 1845
 794. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2018
  Wyświetleń: 1833
 795. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 1830
 796. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1826
 797. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2021
  Wyświetleń: 1826
 798. zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 8.01.2019 r.
  Wyświetleń: 1826
 799. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 1817
 800. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 1812
 801. 2021r.(P)
  Wyświetleń: 1810
 802. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 1804
 803. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1799
 804. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1792
 805. luty 2020
  Wyświetleń: 1787
 806. Rok 2018
  Wyświetleń: 1787
 807. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1785
 808. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 1783
 809. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budżetu
  Wyświetleń: 1776
 810. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1773
 811. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1770
 812. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 1768
 813. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1766
 814. Wyniki przetargów na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 1766
 815. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 1764
 816. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 1763
 817. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 1760
 818. czerwiec 2019
  Wyświetleń: 1748
 819. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1747
 820. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1747
 821. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1739
 822. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 1738
 823. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1733
 824. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 1732
 825. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2020
  Wyświetleń: 1729
 826. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 1726
 827. Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy specjalnej/ zespołu spalinowego elektrycznego
  Wyświetleń: 1724
 828. STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2021 ROKU
  Wyświetleń: 1724
 829. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1720
 830. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1712
 831. styczeń 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1711
 832. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 1710
 833. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 1706
 834. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na dzień 11.01.2019 roku godzina 9.00
  Wyświetleń: 1702
 835. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 1700
 836. Młodzieżowa Rada Miejska
  Wyświetleń: 1698
 837. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 1698
 838. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1698
 839. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1697
 840. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1695
 841. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1695
 842. Informacja o planowanej zbiórce odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1692
 843. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1684
 844. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1682
 845. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1680
 846. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 1679
 847. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego.
  Wyświetleń: 1677
 848. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 1670
 849. maj 2020
  Wyświetleń: 1669
 850. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1669
 851. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 1668
 852. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1668
 853. Wykazy z dnia 22.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1664
 854. wrzesień 2019
  Wyświetleń: 1662
 855. styczeń 2019
  Wyświetleń: 1658
 856. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2021
  Wyświetleń: 1657
 857. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego na gminę Głogówek
  Wyświetleń: 1654
 858. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1650
 859. Wykaz nieruchomości z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1646
 860. Wykaz z dnia 30.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1632
 861. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1624
 862. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1622
 863. Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1618
 864. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1
  Wyświetleń: 1616
 865. Obwodowe Komisje Wyborcze - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1612
 866. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 1610
 867. Wykazy z dnia 5.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1609
 868. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1608
 869. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 1604
 870. Wykaz z dnia 15-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1603
 871. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1602
 872. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami.
  Wyświetleń: 1598
 873. Protokół konsultacji 2018
  Wyświetleń: 1598
 874. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 1591
 875. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1591
 876. Petycja nr 3/2019
  Wyświetleń: 1591
 877. Wykaz z dnia 02.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1590
 878. obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1585
 879. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1584
 880. Wykaz z dnia 7.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1584
 881. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 28.10.2020 roku. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy Placu Wolności nr 6 w Głogówku.
  Wyświetleń: 1580
 882. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 1579
 883. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 1578
 884. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 1576
 885. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1573
 886. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 4.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1571
 887. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1569
 888. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 1565
 889. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1563
 890. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 ROK.
  Wyświetleń: 1560
 891. styczeń 2020
  Wyświetleń: 1560
 892. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 1557
 893. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie
  Wyświetleń: 1554
 894. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1552
 895. Komunikaty z dnia 14-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1551
 896. marzec 2020
  Wyświetleń: 1548
 897. Informacja dla uczestników spotkań i wydarzeń z udziałem Burmistrza Głogówka, Rady Miejskiej w Głogówku oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1541
 898. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnaego w Głogówku.
  Wyświetleń: 1539
 899. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1539
 900. październik 2019
  Wyświetleń: 1537
 901. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 1534
 902. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 1534
 903. Wykaz z dnia 09.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1533
 904. Wykazy z dnia 17.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 1531
 905. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2
  Wyświetleń: 1530
 906. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1527
 907. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1527
 908. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1526
 909. Wykaz z dnia 28.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1526
 910. NABÓR NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH.
  Wyświetleń: 1521
 911. Wykaz na dzierżawę nieruchomosci z dnia 4.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 1521
 912. marzec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1519
 913. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 1517
 914. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1516
 915. czerwiec 2020
  Wyświetleń: 1507
 916. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 1499
 917. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 1498
 918. lipiec 2020
  Wyświetleń: 1496
 919. Wykaz z dnia 12.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1493
 920. Zarządzenie wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 1493
 921. Dotacje
  Wyświetleń: 1492
 922. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1491
 923. Wykazy z dnia 25.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1490
 924. Petycja nr 6/2019
  Wyświetleń: 1487
 925. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w roku 2020
  Wyświetleń: 1485
 926. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1485
 927. Wykaz z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1480
 928. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1479
 929. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
  Wyświetleń: 1476
 930. Petycja nr 2/2019
  Wyświetleń: 1475
 931. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
  Wyświetleń: 1466
 932. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 1464
 933. ROK 2021
  Wyświetleń: 1464
 934. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 1461
 935. Wykaz z dnia 13.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1460
 936. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf II przetarg
  Wyświetleń: 1457
 937. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
  Wyświetleń: 1456
 938. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 1453
 939. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1449
 940. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1449
 941. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1448
 942. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu dugoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
  Wyświetleń: 1448
 943. luty 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1447
 944. Petycje do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1446
 945. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf II przetag
  Wyświetleń: 1445
 946. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 1442
 947. Wykaz z dnia 29.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 1441
 948. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 1436
 949. Wykaz z dnia 28.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1433
 950. Wykaz d dnia 30.08.2018 roku
  Wyświetleń: 1431
 951. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 1426
 952. Dyżur Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1421
 953. maj 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 1420
 954. kwiecień 2020
  Wyświetleń: 1418
 955. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.
  Wyświetleń: 1417
 956. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
  Wyświetleń: 1406
 957. Informacja o wyborze oferty na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 1405
 958. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1403
 959. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 27.07.2018 ROK.
  Wyświetleń: 1402
 960. Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym -MELEX- I przetarg
  Wyświetleń: 1402
 961. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 1394
 962. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1393
 963. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1391
 964. Petycja nr 1/2020
  Wyświetleń: 1390
 965. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1387
 966. Oferta pracy na stanowisku Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 1385
 967. Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach
  Wyświetleń: 1384
 968. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 1380
 969. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1379
 970. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1376
 971. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 1372
 972. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów
  Wyświetleń: 1369
 973. Wykazy z dnia 28.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 1362
 974. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1361
 975. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 1361
 976. styczeń 2021
  Wyświetleń: 1360
 977. kwiecień 2020r. (CRU)
  Wyświetleń: 1359
 978. Informacja o zawarciu umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 1353
 979. Petycja nr 4/2019
  Wyświetleń: 1352
 980. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 1350
 981. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 1350
 982. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1348
 983. Informacja o zawarciu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1345
 984. Program "Czyste Powietrze"
  Wyświetleń: 1345
 985. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 1341
 986. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 1337
 987. Petycja nr 5/2019
  Wyświetleń: 1337
 988. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1336
 989. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 1335
 990. 2021r.(UM)
  Wyświetleń: 1330
 991. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 1328
 992. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1322
 993. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1320
 994. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach
  Wyświetleń: 1312
 995. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 1308
 996. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1307
 997. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1304
 998. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1302
 999. Okres zasiłkowy 2018/2019
  Wyświetleń: 1300
 1000. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1299
 1001. Wykaz z dnia 17.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1297
 1002. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 13.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1295
 1003. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 19.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1295
 1004. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary,
  Wyświetleń: 1291
 1005. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 1290
 1006. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 1284
 1007. II informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 1275
 1008. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 1271
 1009. Wykazy z dnia 10-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1270
 1010. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1268
 1011. luty 2021
  Wyświetleń: 1261
 1012. Okręgowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 1256
 1013. Wykazy z dnia 3.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 1252
 1014. Wykaz z dnia 28.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1251
 1015. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1250
 1016. Petycja nr 2/2020
  Wyświetleń: 1246
 1017. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 1245
 1018. Wykazy na dzierżawę nieruchomości z dnia 17.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1240
 1019. Petycja nr 7/2019
  Wyświetleń: 1238
 1020. Petycja nr 3/2020
  Wyświetleń: 1230
 1021. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 1209
 1022. Ogłoszenia o przetargach z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 1207
 1023. czerwiec 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 1205
 1024. Wykaz z dnia 12.08.2019 roku.
  Wyświetleń: 1193
 1025. Informacja o unieważnieniu postępowania na Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 1192
 1026. Wykaz z dnia 19.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 1191
 1027. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek
  Wyświetleń: 1188
 1028. Wykazy z dnia 05.08.2019 roku
  Wyświetleń: 1187
 1029. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 1186
 1030. Plan działania
  Wyświetleń: 1186
 1031. sierpień 2020
  Wyświetleń: 1185
 1032. Wykaz z dnia 7.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 1180
 1033. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki 688/1 mapa 7 obręb Głogówek zabudowanej lokalem użytkowym.
  Wyświetleń: 1177
 1034. Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.02.2020 roku. Dotyczy działek nr 362/4, 361/4 i 364/4 wszystkie mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 1172
 1035. Wykaz z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 1169
 1036. Wykazy z dnia 18.03.2020 roku.
  Wyświetleń: 1168
 1037. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
  Wyświetleń: 1166
 1038. Wykaz z dnia 26.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1155
 1039. XVLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1154
 1040. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 1151
 1041. Wykazy z dnia 04.03.2020 roku
  Wyświetleń: 1150
 1042. Wykaz z dnia 29.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1149
 1043. listopad 2020
  Wyświetleń: 1148
 1044. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 1141
 1045. Wykaz z dnia 22.10.2019 roku.
  Wyświetleń: 1138
 1046. Informacja o unieważnieniu postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 1130
 1047. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek z dnia 21.12.2020 r.
  Wyświetleń: 1128
 1048. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2019
  Wyświetleń: 1127
 1049. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 1126
 1050. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, Kultury i Sztuki.
  Wyświetleń: 1125
 1051. lipiec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1124
 1052. Wykazy z dnia 27.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1121
 1053. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 1118
 1054. Plan działania
  Wyświetleń: 1117
 1055. HARMONOGRAM PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO W GŁOGÓWKU W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ŚLUBÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM
  Wyświetleń: 1115
 1056. Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1112
 1057. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek z dnia 21.12.2020 r.
  Wyświetleń: 1107
 1058. 2021r.(JO)
  Wyświetleń: 1105
 1059. Wykaz z dnia 29.04.2020 roku.
  Wyświetleń: 1102
 1060. SPOSÓB DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
  Wyświetleń: 1099
 1061. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek, zabudowanej.
  Wyświetleń: 1094
 1062. Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację placu zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Głogówku
  Wyświetleń: 1093
 1063. 2021r.(SP)
  Wyświetleń: 1091
 1064. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1090
 1065. OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
  Wyświetleń: 1086
 1066. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 1084
 1067. Wykaz z dnia 23.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1084
 1068. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1081
 1069. Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 1079
 1070. Wykaz z dnia 21.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1079
 1071. Wykazy z dnia 22.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 1075
 1072. 2022 r. (O)
  Wyświetleń: 1074
 1073. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2021
  Wyświetleń: 1060
 1074. Wykaz z dnia 24.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1060
 1075. Petycja nr 4/2020
  Wyświetleń: 1059
 1076. Ogłoszenie o przteragu z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności nr 8 w Głogówku.
  Wyświetleń: 1048
 1077. Wykazy z dnia 12.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 1042
 1078. Zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej dla wyborców zgłaszających się spoza komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1036
 1079. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1035
 1080. Wykaz z dnia 10.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 1033
 1081. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na członków OKW
  Wyświetleń: 1030
 1082. Protokoły z Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1029
 1083. wrzesień 2020
  Wyświetleń: 1026
 1084. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
  Wyświetleń: 1024
 1085. Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 1023
 1086. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1019
 1087. październik 2020
  Wyświetleń: 1018
 1088. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 1018
 1089. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 1017
 1090. sierpień 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 1012
 1091. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ CZŁONKÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE GŁOGÓWEK
  Wyświetleń: 1009
 1092. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1007
 1093. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2020 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1007
 1094. Program "LIFE".
  Wyświetleń: 1001
 1095. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2020 roku. Dotyczy działki nr 453/1 ark. mapy 5 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 999
 1096. Petycja nr 5/2020
  Wyświetleń: 999
 1097. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 996
 1098. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 992
 1099. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego
  Wyświetleń: 990
 1100. Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 986
 1101. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 981
 1102. III zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 980
 1103. grudzień 2020
  Wyświetleń: 979
 1104. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 976
 1105. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 975
 1106. Petycja nr 1/2021
  Wyświetleń: 967
 1107. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 962
 1108. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 960
 1109. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 957
 1110. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 21.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 956
 1111. 2021 r.
  Wyświetleń: 955
 1112. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary z dnia 22.03.2021
  Wyświetleń: 952
 1113. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2021
  Wyświetleń: 948
 1114. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 946
 1115. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku
  Wyświetleń: 936
 1116. Informacja o unieważnieniu II postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 935
 1117. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 928
 1118. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego. Dot. "Programu ochrony powietrza województwa opolskiego".
  Wyświetleń: 928
 1119. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 8.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 926
 1120. wrzesień 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 925
 1121. Ogloszenie o przteragu z dnia 21.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 923
 1122. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 920
 1123. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 913
 1124. październik 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 910
 1125. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.
  Wyświetleń: 903
 1126. Petycja nr 6/2020
  Wyświetleń: 892
 1127. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 884
 1128. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 878
 1129. Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – II etap termomodernizacja
  Wyświetleń: 878
 1130. styczeń 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 872
 1131. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki 675/2 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 865
 1132. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki nr 313/118 mapa 1 obręb Wróblin.
  Wyświetleń: 861
 1133. Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 856
 1134. Petycje 2018-2023
  Wyświetleń: 856
 1135. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 24.11.2021 roku. Dotyczy lokali mieszkalnych przy ul. Batorego 8 w Głogówku.
  Wyświetleń: 853
 1136. Ogłoszenie z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 853
 1137. Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia "Budowa Elektrowni Wiatrowej "LUBRZA II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości: Nowy Browiniec, Laskowice".
  Wyświetleń: 844
 1138. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 12.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 842
 1139. grudzień 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 838
 1140. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku
  Wyświetleń: 837
 1141. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania z dnia 22.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 830
 1142. listopad 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 824
 1143. Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym -MELEX- II przetarg
  Wyświetleń: 824
 1144. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 822
 1145. Zarządzenie nr MKOŚ.0050.84.2020 Burmistrza Głogówka z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
  Wyświetleń: 821
 1146. Wykaz z dnia 19.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 820
 1147. 2022 r.
  Wyświetleń: 811
 1148. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działek 675/3 i 675/4 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 804
 1149. Wykazy z dnia 22.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 802
 1150. Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w województwie opolskim.
  Wyświetleń: 797
 1151. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 786
 1152. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2020 rok
  Wyświetleń: 785
 1153. Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 779
 1154. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 777
 1155. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie
  Wyświetleń: 769
 1156. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 764
 1157. Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 757
 1158. maj 2021 r.
  Wyświetleń: 755
 1159. AZBEST 2021
  Wyświetleń: 754
 1160. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Opolu
  Wyświetleń: 752
 1161. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 750
 1162. luty 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 745
 1163. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 734
 1164. Analiza stanu gospodarki kumunalnej za 2018 rok
  Wyświetleń: 733
 1165. Wykazy z dnia 5.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 733
 1166. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 729
 1167. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
  Wyświetleń: 729
 1168. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 722
 1169. Wykazy z dnia 16.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 719
 1170. Rejestr wydanych pozwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych od 2021 roku.
  Wyświetleń: 716
 1171. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
  Wyświetleń: 715
 1172. Petycja nr 2/2021
  Wyświetleń: 714
 1173. Wykaz z dnia 9.09.2020 roku.
  Wyświetleń: 713
 1174. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 710
 1175. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 23.11.2020 roku. Dotyczy działki 675/2 ark. mapy 3 Kazimierz.
  Wyświetleń: 708
 1176. Wykaz z dnia 2.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 701
 1177. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 27.10.2020 roku. Dotyczy działki nr 228 ark. mapy 3 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 697
 1178. Wykaz z dnia 27.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 697
 1179. Wykazy z dnia 14.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 696
 1180. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 23.11.2020 roku. Dotyczy działek 675/3 i 675/4 obie ark. mapy 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 693
 1181. marzec 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 692
 1182. kwiecień 2021 r.
  Wyświetleń: 691
 1183. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.11.2020 roku. Dotyczy działki nr 362/4 ark. mapy 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 683
 1184. Przetargi - platforma zakupowa
  Wyświetleń: 681
 1185. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 681
 1186. kwiecień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 678
 1187. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.09.2020 roku. Dotyczy działki nr 362/4 mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 668
 1188. Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – I etap remont dachu
  Wyświetleń: 665
 1189. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 663
 1190. Wykazy z dnia 28.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 662
 1191. maj 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 656
 1192. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 656
 1193. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przedłużeniu terminu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2021 r
  Wyświetleń: 653
 1194. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 10.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 651
 1195. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Korfantego w Głogówku
  Wyświetleń: 630
 1196. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2020 rok
  Wyświetleń: 612
 1197. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 12.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 591
 1198. 2022 r.
  Wyświetleń: 585
 1199. lipiec 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 561
 1200. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r
  Wyświetleń: 560
 1201. czerwiec 2021 r.(CRU)
  Wyświetleń: 558
 1202. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 555
 1203. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 549
 1204. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 531
 1205. Zarządzenia 2022
  Wyświetleń: 530
 1206. Wykaz z dnia 10.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 525
 1207. Wykaz z dnia 25.02.2021 roku.
  Wyświetleń: 509
 1208. Wykaz z dnia 17.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 508
 1209. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2020
  Wyświetleń: 498
 1210. 2022 r.
  Wyświetleń: 496
 1211. Wykaz z dnia 15.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 489
 1212. wrzesień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 484
 1213. Wykazy z dnia 06.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 468
 1214. lipiec 2021 r.
  Wyświetleń: 466
 1215. 2022 r.(CRU)
  Wyświetleń: 452
 1216. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 451
 1217. Wykaz z dnia 24.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 440
 1218. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 439
 1219. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 07.05.2021 roku. Dotyczy zabudowanej działki geodezyjnej nr 408/3 mapa 4 obręb Błażejowice Dolne o pow. 0.0381 ha.
  Wyświetleń: 437
 1220. Wykaz z dnia 27.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 437
 1221. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2022
  Wyświetleń: 436
 1222. Wykaz z dnia 17.05.2021 roku.
  Wyświetleń: 435
 1223. Wykaz z dnia 24.02.2021 roku.
  Wyświetleń: 431
 1224. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 10.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 424
 1225. Wykazy z dnia 16.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 420
 1226. Wykaz z dnia 15.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 417
 1227. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.06.2021 roku. Dotyczy działki nr 637/6 mapa 6 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 416
 1228. sierpień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 416
 1229. 2022 r. (K)
  Wyświetleń: 415
 1230. Ogłoszenia Burmistrza Głogówka z dnia 30.06.2021 roku. Dotyczy lokalu użytkowego nr 1 w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Zamkowej nr 30 w Głogówku.
  Wyświetleń: 415
 1231. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 07.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 409
 1232. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2022
  Wyświetleń: 400
 1233. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 389
 1234. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 29.06.2021 roku. Dotyczy działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów o pow. 0.3162 ha.
  Wyświetleń: 389
 1235. czerwiec 2021 r.
  Wyświetleń: 388
 1236. sierpień 2021 r.
  Wyświetleń: 383
 1237. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami
  Wyświetleń: 374
 1238. wrzesień 2021 r.
  Wyświetleń: 367
 1239. Wykazy z dnia 8.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 366
 1240. II ogłoszenie o zamówieniu na modernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – II etap termomodernizacja
  Wyświetleń: 363
 1241. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 345
 1242. Wykaz z dnia 8.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 345
 1243. Wykaz z dnia 29.06.2021 roku.
  Wyświetleń: 341
 1244. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 19.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 408/3 mapa 4 obręb Błażejowice Dolne o pow. 0.0381 ha.
  Wyświetleń: 332
 1245. Wykazy z dnia 29.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 324
 1246. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 5.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 342 mapa 3 obręb Winiary o pow. 0.0319 ha.
  Wyświetleń: 323
 1247. Wykazy z dnia 28.09.2021 roku.
  Wyświetleń: 323
 1248. Wykaz z dnia 13.10.2021 roku.
  Wyświetleń: 322
 1249. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 18.08.2021 roku.
  Wyświetleń: 321
 1250. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 19.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 656/89 mapa 6 obręb Dzierżysławice, o pow. 0.0150 ha.
  Wyświetleń: 320
 1251. październik 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 316
 1252. Wykaz z dnia 25.06.2021 roku.
  Wyświetleń: 313
 1253. Styczeń 2022 r.
  Wyświetleń: 310
 1254. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 304
 1255. grudzień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 299
 1256. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
  Wyświetleń: 298
 1257. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych
  Wyświetleń: 276
 1258. grudzień 2021 r.
  Wyświetleń: 274
 1259. październik 2021 r.
  Wyświetleń: 270
 1260. Luty 2022 r.
  Wyświetleń: 259
 1261. Marzec 2022 r.
  Wyświetleń: 254
 1262. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.
  Wyświetleń: 253
 1263. ROK 2022
  Wyświetleń: 252
 1264. listopad 2021 r.
  Wyświetleń: 240
 1265. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 15.11.2021 roku. Dotyczy działki nr 342 mapa 3 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 240
 1266. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji
  Wyświetleń: 238
 1267. Protokół z konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 235
 1268. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 15.11.2021 roku. Dotyczy działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów.
  Wyświetleń: 234
 1269. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego
  Wyświetleń: 231
 1270. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 15.11.2021 roku. Dotyczy działki nr 656/89 mapa 6 obręb Dzierżysławice.
  Wyświetleń: 229
 1271. styczeń 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 229
 1272. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 218
 1273. Wykazy z dnia 17.01.2022 roku.
  Wyświetleń: 215
 1274. listopad 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 212
 1275. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2022
  Wyświetleń: 212
 1276. Komunikaty Burmistrza Głogówka z dnia 27 grudnia 2021 roku.
  Wyświetleń: 204
 1277. Wykaz z dnia 27.09.2021 roku.
  Wyświetleń: 202
 1278. marzec 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 191
 1279. luty 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 188
 1280. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania lokalami komunalnymi
  Wyświetleń: 185
 1281. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 171
 1282. 2022 r.(P)
  Wyświetleń: 159
 1283. 2022 r. (UM)
  Wyświetleń: 156
 1284. Wykazy z dnia 21.02.2022 roku.
  Wyświetleń: 148
 1285. 2022r. (SP)
  Wyświetleń: 142
 1286. Kwiecień 2022 r.
  Wyświetleń: 142
 1287. II Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego z Racławic Śląskich
  Wyświetleń: 141
 1288. 2022r. (JO)
  Wyświetleń: 140
 1289. rok 2022
  Wyświetleń: 138
 1290. - Usuwanie folii rolniczych.
  Wyświetleń: 135
 1291. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 23.02.2022 roku na sprzedaż działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów.
  Wyświetleń: 127
 1292. Petycja nr 1/2022
  Wyświetleń: 125
 1293. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 24.02.2022 roku. Dotyczy działki nr 656/89 mapa 6 obręb Dzierżysławice.
  Wyświetleń: 122
 1294. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 24.02.2022 roku na sprzedaż działki nr 342 mapa 3 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 117
 1295. Wykazy z dnia 29.03.2022 roku.
  Wyświetleń: 117
 1296. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2022.
  Wyświetleń: 117
 1297. Lista osób zakwalifikowanych do trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 656/89 mapa 6 Dzierżysławice.
  Wyświetleń: 108
 1298. Wykaz z dnia 8.04.2022 roku.
  Wyświetleń: 104
 1299. kwiecień 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 100
 1300. Patronat Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 93
 1301. Maj 2022 r.
  Wyświetleń: 90
 1302. Głogóweckie becikowe
  Wyświetleń: 89
 1303. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2021
  Wyświetleń: 86
 1304. Wykaz z dnia 30.05.2022 roku.
  Wyświetleń: 66
 1305. Wykazy z dnia 23.05.2022 roku.
  Wyświetleń: 66
 1306. Wykaz z dnia 27.05.2022 roku.
  Wyświetleń: 62
 1307. maj 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 51
 1308. Wykazy z dnia 2.05.2022 roku.
  Wyświetleń: 49
 1309. Wykazy z dnia 6.05.2022 roku.
  Wyświetleń: 47
 1310. ulgi w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6
Wersja XML