Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
81179110050000000000
Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
65777625087327975508922908935880625799518333111260211694198058
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9621282153790609161792100734558790577099110551881407699685771
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4303347715577976557263678110560736178167264442620907964271113
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
444104234638190640455415547392368513988533398673893620663009
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449904496656981503944095545181275273601834091382034876134729
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449503587746612422534777341372398923759648519391454119138240
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101261036712443112001543516193202862331126000363003249936608
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000183739621755527023685777708672
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 190312
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 135456
 3. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 75679
 4. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 49616
 5. 2018r.
  Wyświetleń: 36794
 6. 2020r.(O)
  Wyświetleń: 31696
 7. 2020 r.
  Wyświetleń: 31270
 8. 2018r.
  Wyświetleń: 26624
 9. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 23977
 10. 2019 r.
  Wyświetleń: 22464
 11. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 21175
 12. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 20828
 13. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 20677
 14. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 19657
 15. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 19543
 16. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Głogówku
  Wyświetleń: 18024
 17. 2019r.(O)
  Wyświetleń: 17381
 18. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 14901
 19. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 14221
 20. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 14190
 21. Program Rodzina 500 +
  Wyświetleń: 13560
 22. 2016r.
  Wyświetleń: 12255
 23. Ogłoszenia 2018 r.
  Wyświetleń: 12098
 24. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 11411
 25. 2019r.
  Wyświetleń: 11375
 26. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 10997
 27. 2019r.(CRU)
  Wyświetleń: 10732
 28. PSZOK w Racławicach Śląskich.
  Wyświetleń: 10705
 29. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 10649
 30. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 10491
 31. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 10407
 32. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 10356
 33. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 10153
 34. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 9946
 35. 2017r.
  Wyświetleń: 9930
 36. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 9884
 37. Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 9539
 38. Wydział Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 9517
 39. 2020 r.
  Wyświetleń: 9379
 40. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 9307
 41. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 9164
 42. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 9155
 43. 2018r.
  Wyświetleń: 8990
 44. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 8830
 45. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 8812
 46. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 8769
 47. - Azbest
  Wyświetleń: 8763
 48. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 8718
 49. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 8702
 50. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 8530
 51. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 8444
 52. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 8378
 53. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 8226
 54. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 8221
 55. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 8105
 56. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 8087
 57. Burmistrz
  Wyświetleń: 8046
 58. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 8029
 59. Rok 2017
  Wyświetleń: 8006
 60. Uchwały
  Wyświetleń: 8001
 61. Wydział Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 7955
 62. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 7790
 63. 2015r.
  Wyświetleń: 7780
 64. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 7704
 65. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 7690
 66. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 7686
 67. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 7646
 68. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 7640
 69. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7614
 70. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 7587
 71. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 7564
 72. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 7559
 73. Akcyza
  Wyświetleń: 7537
 74. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 7496
 75. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 7400
 76. Referat Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 7394
 77. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 7392
 78. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 7368
 79. Spółki gminne
  Wyświetleń: 7363
 80. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 7360
 81. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 7269
 82. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 7213
 83. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 7186
 84. 2018r.(K)
  Wyświetleń: 7181
 85. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 7145
 86. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 7071
 87. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 7036
 88. Przetargi
  Wyświetleń: 7005
 89. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 7003
 90. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 6997
 91. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 6988
 92. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 6976
 93. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 6845
 94. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 6807
 95. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 6792
 96. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 6760
 97. RODO- klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 6709
 98. Rok 2016
  Wyświetleń: 6675
 99. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 6670
 100. 2019r.
  Wyświetleń: 6586
 101. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 6585
 102. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 6583
 103. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 6496
 104. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 6470
 105. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 6468
 106. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 6454
 107. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 6415
 108. Skarbnik
  Wyświetleń: 6403
 109. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 6375
 110. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 6350
 111. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 6315
 112. Postanowienia
  Wyświetleń: 6315
 113. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6303
 114. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 6257
 115. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 6253
 116. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 6244
 117. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 6240
 118. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 6185
 119. ROK 2017
  Wyświetleń: 6182
 120. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 6177
 121. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 6165
 122. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 6140
 123. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 6109
 124. 2018r.(UM)
  Wyświetleń: 6088
 125. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 6079
 126. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 6077
 127. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 6070
 128. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 6053
 129. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 6038
 130. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 6029
 131. 2020r.
  Wyświetleń: 6017
 132. Rok 2015
  Wyświetleń: 6010
 133. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 6003
 134. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 5992
 135. - Komunalizacja od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 5980
 136. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5890
 137. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 5889
 138. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 5865
 139. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 5864
 140. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 5859
 141. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 5852
 142. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 5836
 143. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 5821
 144. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 5820
 145. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 5815
 146. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5798
 147. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 5794
 148. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 5770
 149. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 5763
 150. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 5751
 151. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 5749
 152. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 5736
 153. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5727
 154. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 5721
 155. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 5714
 156. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5694
 157. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5693
 158. Petycje
  Wyświetleń: 5686
 159. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5675
 160. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 5673
 161. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 5641
 162. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 5619
 163. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 5609
 164. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 5607
 165. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 5594
 166. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5581
 167. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 5579
 168. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 5574
 169. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 5551
 170. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 5550
 171. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 5544
 172. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 5528
 173. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5494
 174. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 5482
 175. 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 5480
 176. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 5476
 177. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 5474
 178. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 5442
 179. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 5408
 180. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 5406
 181. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 5399
 182. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5397
 183. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 5391
 184. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 5383
 185. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 5379
 186. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 5367
 187. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5361
 188. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 5352
 189. ROK 2018
  Wyświetleń: 5352
 190. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 5351
 191. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 5324
 192. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5324
 193. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 5324
 194. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 5318
 195. 2018r.(SP)
  Wyświetleń: 5315
 196. Program "Rodzina 500 +"
  Wyświetleń: 5290
 197. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 5290
 198. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 5276
 199. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5261
 200. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 5253
 201. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 5252
 202. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 5249
 203. Wybory do Rady Miejskiej w Głogówku i Burmistrza Głogówka - 2018r.
  Wyświetleń: 5245
 204. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 5245
 205. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 5238
 206. Zarządzenia 2020
  Wyświetleń: 5228
 207. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 5222
 208. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 5214
 209. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 5210
 210. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 5204
 211. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 5204
 212. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5203
 213. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 5176
 214. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5174
 215. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 5168
 216. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 5162
 217. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 5160
 218. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 5160
 219. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 5159
 220. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 5150
 221. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5145
 222. 2018r.(JO)
  Wyświetleń: 5143
 223. 2019r.(K)
  Wyświetleń: 5142
 224. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 5130
 225. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 5118
 226. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 5112
 227. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5105
 228. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 5105
 229. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 5101
 230. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 5096
 231. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 5093
 232. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 5092
 233. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5080
 234. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 5078
 235. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 5064
 236. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 5059
 237. - Azbest
  Wyświetleń: 5036
 238. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 5022
 239. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 5019
 240. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 5013
 241. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5005
 242. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 4994
 243. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4979
 244. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 4976
 245. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4970
 246. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 4961
 247. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 4954
 248. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 4941
 249. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 4940
 250. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 4926
 251. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 4921
 252. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020.
  Wyświetleń: 4921
 253. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 4896
 254. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4886
 255. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 4885
 256. 2019r.(UM)
  Wyświetleń: 4881
 257. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 4879
 258. Ulgi
  Wyświetleń: 4869
 259. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 4865
 260. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 4865
 261. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4864
 262. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4860
 263. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 4859
 264. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 4853
 265. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4842
 266. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 4839
 267. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 4830
 268. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 4830
 269. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4823
 270. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4820
 271. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4815
 272. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 4811
 273. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4807
 274. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 4783
 275. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 4776
 276. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 4773
 277. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 4765
 278. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4745
 279. 2019r.(SP)
  Wyświetleń: 4741
 280. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 4740
 281. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 4726
 282. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 4723
 283. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 4714
 284. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 4710
 285. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 4704
 286. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4693
 287. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 4688
 288. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4687
 289. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 4682
 290. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4680
 291. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 4678
 292. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 4672
 293. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4656
 294. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 4653
 295. 2019r.(JO)
  Wyświetleń: 4649
 296. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4648
 297. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4647
 298. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 4644
 299. Ogłoszenia o przetargach na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 4636
 300. 2019r.(P)
  Wyświetleń: 4628
 301. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 4626
 302. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 4620
 303. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4620
 304. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 4618
 305. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 4606
 306. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4605
 307. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 4600
 308. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4590
 309. Kodeks Etyki
  Wyświetleń: 4588
 310. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 4584
 311. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4576
 312. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 4564
 313. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 4558
 314. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4556
 315. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 4545
 316. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 4545
 317. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 4541
 318. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 4538
 319. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4537
 320. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 4533
 321. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 4522
 322. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 4517
 323. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 4515
 324. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 4515
 325. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 4514
 326. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 4490
 327. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 4480
 328. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4471
 329. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 4464
 330. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 4442
 331. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4440
 332. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 4411
 333. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 4409
 334. Centralny Rejestr Umów
  Wyświetleń: 4403
 335. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 4403
 336. Rok 2018
  Wyświetleń: 4402
 337. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 4396
 338. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 4375
 339. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 4357
 340. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 4346
 341. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4344
 342. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 4337
 343. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 4327
 344. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 4326
 345. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 4283
 346. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 4283
 347. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 4272
 348. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 4271
 349. Wykazy na dzierżawę, najem i użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 4270
 350. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 4266
 351. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 4254
 352. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 4211
 353. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 4170
 354. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 4167
 355. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 4165
 356. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 4159
 357. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 4151
 358. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 4147
 359. 2021 r.
  Wyświetleń: 4145
 360. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 4128
 361. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 4109
 362. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 4089
 363. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 4067
 364. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku - 10 luty 2019 r. oraz 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 4062
 365. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 4055
 366. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 4043
 367. 2020r.(UM)
  Wyświetleń: 4017
 368. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4009
 369. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3993
 370. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 3992
 371. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 3992
 372. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 3975
 373. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 3963
 374. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 3952
 375. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maj 2020 r.
  Wyświetleń: 3947
 376. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 3942
 377. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 3942
 378. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 3939
 379. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 3936
 380. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 3935
 381. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3930
 382. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3918
 383. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 3905
 384. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 3902
 385. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 3891
 386. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3887
 387. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3886
 388. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3886
 389. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 3882
 390. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 3863
 391. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 3856
 392. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3846
 393. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 3845
 394. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 3845
 395. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3845
 396. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 3838
 397. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3835
 398. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 3833
 399. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3822
 400. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 3807
 401. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3805
 402. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 3798
 403. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 3787
 404. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3782
 405. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 3780
 406. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3775
 407. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 3764
 408. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 3763
 409. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3760
 410. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3751
 411. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 3750
 412. 2020r.(P)
  Wyświetleń: 3746
 413. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3728
 414. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 3724
 415. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 3721
 416. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 3718
 417. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 3710
 418. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 3710
 419. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 3710
 420. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 3703
 421. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 3696
 422. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3692
 423. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 3692
 424. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 3688
 425. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 3686
 426. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 3684
 427. 2020r.(JO)
  Wyświetleń: 3674
 428. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 3669
 429. 2022 r. (O)
  Wyświetleń: 3666
 430. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 3666
 431. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Głogówku - Program Razem Bezpieczniej, edycja 2018
  Wyświetleń: 3661
 432. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 3660
 433. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 3659
 434. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 3655
 435. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 3652
 436. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 3641
 437. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3634
 438. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 3631
 439. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 3631
 440. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3630
 441. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 3625
 442. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 3601
 443. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3581
 444. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 3578
 445. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 3578
 446. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 3576
 447. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 3574
 448. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3570
 449. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3566
 450. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3561
 451. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maj 2019 r.
  Wyświetleń: 3554
 452. 2020r.(SP)
  Wyświetleń: 3540
 453. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 3538
 454. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 3535
 455. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2019
  Wyświetleń: 3532
 456. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 3523
 457. Rok 2017
  Wyświetleń: 3518
 458. 2021r.(CRU)
  Wyświetleń: 3513
 459. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 3506
 460. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 3490
 461. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 3485
 462. 2021 r.
  Wyświetleń: 3483
 463. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 3471
 464. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 3463
 465. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3444
 466. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3443
 467. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 3441
 468. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 3420
 469. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 3419
 470. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 3419
 471. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 3413
 472. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 3409
 473. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 3403
 474. Kierownictwo
  Wyświetleń: 3400
 475. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 3393
 476. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 3385
 477. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 3383
 478. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 3382
 479. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 3378
 480. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3378
 481. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 3371
 482. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 3370
 483. Zarządzenia 2021
  Wyświetleń: 3355
 484. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 3353
 485. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 3351
 486. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018
  Wyświetleń: 3350
 487. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 3338
 488. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 3337
 489. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 3333
 490. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3320
 491. CEIDG-Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 3316
 492. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 3307
 493. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 3274
 494. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 3263
 495. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok
  Wyświetleń: 3261
 496. marzec 2021 r.
  Wyświetleń: 3259
 497. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 3259
 498. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 3250
 499. - Lista osób zakwalifikowanych do przetergów ograniczonych.
  Wyświetleń: 3245
 500. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 3244
 501. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 3241
 502. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 3236
 503. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 3233
 504. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 3225
 505. Plany Pracy Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 3225
 506. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 3225
 507. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 3216
 508. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 3208
 509. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 3204
 510. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 3190
 511. EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
  Wyświetleń: 3182
 512. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 3182
 513. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3180
 514. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 3173
 515. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 3172
 516. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 3157
 517. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 3151
 518. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3148
 519. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 3144
 520. Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3142
 521. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 3132
 522. Protokoły z Posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
  Wyświetleń: 3130
 523. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 3125
 524. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 3119
 525. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 3108
 526. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 3105
 527. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 3104
 528. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3097
 529. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 3094
 530. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 3087
 531. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 3075
 532. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 3066
 533. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 3061
 534. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3058
 535. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 3049
 536. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 3042
 537. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 3041
 538. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 3039
 539. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 3039
 540. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 3032
 541. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 3024
 542. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 3018
 543. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 3012
 544. AZBEST 2019
  Wyświetleń: 3011
 545. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 3010
 546. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2019
  Wyświetleń: 2995
 547. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2994
 548. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2993
 549. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2993
 550. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 2986
 551. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2985
 552. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 2983
 553. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2983
 554. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 2981
 555. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2975
 556. Petycja nr 1/2019
  Wyświetleń: 2971
 557. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2964
 558. ROK 2020
  Wyświetleń: 2961
 559. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 2958
 560. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2955
 561. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2955
 562. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 2954
 563. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2949
 564. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 2947
 565. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 2941
 566. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 2939
 567. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2937
 568. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 2935
 569. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2934
 570. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 2933
 571. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2927
 572. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2925
 573. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 2915
 574. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 2912
 575. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 2911
 576. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2910
 577. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2907
 578. Wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 2906
 579. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2906
 580. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2905
 581. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2903
 582. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2902
 583. 2021 r.
  Wyświetleń: 2901
 584. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 2901
 585. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2889
 586. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2888
 587. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2886
 588. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2883
 589. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2877
 590. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 2875
 591. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 2870
 592. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 2870
 593. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 2854
 594. Roczna informacja o petycjach
  Wyświetleń: 2853
 595. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 2852
 596. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2845
 597. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 2841
 598. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2840
 599. 2021 r.
  Wyświetleń: 2834
 600. XLVII Sesja Rady Miejskiej - maj 2018 r.
  Wyświetleń: 2834
 601. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 2834
 602. XLVI Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 2832
 603. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 2828
 604. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2824
 605. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2822
 606. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 2821
 607. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 2814
 608. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 2811
 609. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 2809
 610. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 2809
 611. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 2808
 612. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2807
 613. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2806
 614. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 2798
 615. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości z 2019 roku.
  Wyświetleń: 2798
 616. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 2790
 617. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2790
 618. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 2780
 619. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 2779
 620. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2778
 621. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 2776
 622. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 2774
 623. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2771
 624. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2757
 625. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 2756
 626. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia.
  Wyświetleń: 2755
 627. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 2753
 628. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 2749
 629. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 2748
 630. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 2745
 631. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2743
 632. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2742
 633. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 2741
 634. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2741
 635. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2740
 636. AZBEST 2020
  Wyświetleń: 2732
 637. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 2726
 638. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 2715
 639. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2713
 640. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 2711
 641. Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2703
 642. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2697
 643. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2019
  Wyświetleń: 2696
 644. Postanowienia z dnia 25.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 2692
 645. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2688
 646. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 2681
 647. XLVIII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.
  Wyświetleń: 2676
 648. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami.
  Wyświetleń: 2673
 649. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 2672
 650. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 2671
 651. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2669
 652. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 2664
 653. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2658
 654. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 2656
 655. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 2652
 656. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2646
 657. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2640
 658. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 2639
 659. Protokoły z posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2637
 660. 2021r.(P)
  Wyświetleń: 2634
 661. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 2629
 662. Rok 2019 - sprawozdania jednostki oświatowe
  Wyświetleń: 2625
 663. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2619
 664. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 2618
 665. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 2607
 666. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2607
 667. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 2604
 668. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2603
 669. Petycja nr 2/2018
  Wyświetleń: 2602
 670. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie w 2020 roku.
  Wyświetleń: 2600
 671. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2598
 672. maj 2019
  Wyświetleń: 2594
 673. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 2594
 674. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2588
 675. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 2584
 676. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019 rok
  Wyświetleń: 2581
 677. Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 2576
 678. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2573
 679. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 2572
 680. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 2571
 681. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 2570
 682. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Głogówek Winiary i Wielkie Oracze z dnia 15.03.2019 r
  Wyświetleń: 2569
 683. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 2557
 684. Oferta pracy na stanowisku kasjera
  Wyświetleń: 2554
 685. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 2548
 686. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 2544
 687. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2541
 688. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na organizowanie publicznego trasnportu drogowego na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2540
 689. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 2535
 690. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 2532
 691. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2529
 692. obwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 28.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla : Budowa mostu na rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 2527
 693. Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2527
 694. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2524
 695. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 2523
 696. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 2523
 697. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 2519
 698. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2519
 699. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 2518
 700. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2018
  Wyświetleń: 2517
 701. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2509
 702. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 2507
 703. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.11.2020 roku. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 2 w klatce schodowej nr 9 w budynku przy ul. Chopina 9, 11 i 13.
  Wyświetleń: 2507
 704. marzec 2019
  Wyświetleń: 2505
 705. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2505
 706. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2500
 707. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2495
 708. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2490
 709. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2489
 710. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 2485
 711. Miejska Komisja Wyborcza w Głogówku
  Wyświetleń: 2482
 712. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 2480
 713. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2480
 714. luty 2019
  Wyświetleń: 2475
 715. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2018
  Wyświetleń: 2474
 716. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2469
 717. Petycja nr 3/2018
  Wyświetleń: 2468
 718. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2468
 719. lipiec 2019
  Wyświetleń: 2465
 720. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2021
  Wyświetleń: 2464
 721. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 2464
 722. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2456
 723. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2455
 724. kwiecień 2019
  Wyświetleń: 2454
 725. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 2452
 726. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2452
 727. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 2445
 728. Statuty Sołectw Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2436
 729. strona testowa
  Wyświetleń: 2434
 730. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2433
 731. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2020
  Wyświetleń: 2431
 732. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2426
 733. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 2424
 734. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 2419
 735. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 2418
 736. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 2414
 737. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2412
 738. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 2409
 739. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 2397
 740. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 2396
 741. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 2394
 742. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2389
 743. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 2387
 744. STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2021 ROKU
  Wyświetleń: 2373
 745. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2373
 746. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 2368
 747. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 2367
 748. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2363
 749. grudzień 2019
  Wyświetleń: 2361
 750. Wyniki przetargów na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 2361
 751. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 2359
 752. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 2355
 753. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 2354
 754. listopad 2019
  Wyświetleń: 2342
 755. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2341
 756. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 2335
 757. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 2332
 758. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2320
 759. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2320
 760. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2318
 761. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2316
 762. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 2304
 763. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 2303
 764. sierpień 2019
  Wyświetleń: 2297
 765. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 2286
 766. Młodzieżowa Rada Miejska
  Wyświetleń: 2285
 767. zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji nr MKOŚ.6220.1.2019
  Wyświetleń: 2283
 768. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 2275
 769. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2273
 770. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2021
  Wyświetleń: 2268
 771. Oferta pracy na stanowisku do spraw techniczno-kancelaryjnych i obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 2267
 772. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2020
  Wyświetleń: 2266
 773. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2258
 774. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 2247
 775. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 2247
 776. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 2244
 777. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat i windykacji czynszów
  Wyświetleń: 2240
 778. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 2229
 779. Dobry Start (300 zł dla ucznia)
  Wyświetleń: 2222
 780. Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 roku
  Wyświetleń: 2215
 781. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 2210
 782. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 2209
 783. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 2207
 784. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2206
 785. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 2206
 786. czerwiec 2019
  Wyświetleń: 2198
 787. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 2197
 788. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 2197
 789. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2192
 790. maj 2020
  Wyświetleń: 2190
 791. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 2188
 792. Informacja dla uczestników spotkań i wydarzeń z udziałem Burmistrza Głogówka, Rady Miejskiej w Głogówku oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2186
 793. Ogłoszenia o przetargach z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 2186
 794. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 2182
 795. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 2180
 796. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 2178
 797. zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 8.01.2019 r.
  Wyświetleń: 2178
 798. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2174
 799. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 2167
 800. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 2160
 801. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 ROK.
  Wyświetleń: 2156
 802. ROK 2021
  Wyświetleń: 2156
 803. 2021r.(UM)
  Wyświetleń: 2151
 804. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2018
  Wyświetleń: 2150
 805. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 2146
 806. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 2139
 807. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 2135
 808. luty 2020
  Wyświetleń: 2132
 809. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2130
 810. styczeń 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 2120
 811. wrzesień 2019
  Wyświetleń: 2117
 812. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 2115
 813. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 2098
 814. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 2097
 815. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 2090
 816. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi Biura Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2089
 817. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 2089
 818. Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy specjalnej/ zespołu spalinowego elektrycznego
  Wyświetleń: 2085
 819. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 2078
 820. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 2078
 821. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 2074
 822. Program "Czyste Powietrze"
  Wyświetleń: 2072
 823. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 2066
 824. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2063
 825. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 2063
 826. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2060
 827. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 2055
 828. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 2055
 829. Petycja nr 3/2019
  Wyświetleń: 2055
 830. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 2054
 831. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 2050
 832. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 2048
 833. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 2043
 834. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2041
 835. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na dzień 11.01.2019 roku godzina 9.00
  Wyświetleń: 2036
 836. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 2032
 837. marzec 2020
  Wyświetleń: 2029
 838. marzec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 2027
 839. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 2022
 840. Informacja o planowanej zbiórce odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2020
 841. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 2020
 842. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
  Wyświetleń: 2019
 843. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 2018
 844. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 2014
 845. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 2004
 846. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 2002
 847. Wykaz z dnia 30.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1993
 848. lipiec 2020
  Wyświetleń: 1990
 849. czerwiec 2020
  Wyświetleń: 1989
 850. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budżetu
  Wyświetleń: 1988
 851. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 1971
 852. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego.
  Wyświetleń: 1970
 853. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 1967
 854. obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1967
 855. Petycja nr 6/2019
  Wyświetleń: 1963
 856. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1960
 857. Protokół konsultacji 2018
  Wyświetleń: 1959
 858. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1958
 859. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1958
 860. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego na gminę Głogówek
  Wyświetleń: 1957
 861. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1953
 862. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 1952
 863. styczeń 2020
  Wyświetleń: 1952
 864. październik 2019
  Wyświetleń: 1950
 865. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1950
 866. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1947
 867. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1931
 868. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 4.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1928
 869. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1
  Wyświetleń: 1926
 870. maj 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 1924
 871. Rok 2018
  Wyświetleń: 1922
 872. Petycja nr 2/2019
  Wyświetleń: 1920
 873. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 1920
 874. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 1916
 875. Plan działania
  Wyświetleń: 1915
 876. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 1913
 877. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1912
 878. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1912
 879. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 1905
 880. Wykaz z dnia 7.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1896
 881. Obwodowe Komisje Wyborcze - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1894
 882. styczeń 2019
  Wyświetleń: 1893
 883. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1893
 884. Wykazy z dnia 5.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1891
 885. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1888
 886. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1886
 887. Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1877
 888. Wykaz nieruchomości z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1872
 889. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1872
 890. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1871
 891. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2
  Wyświetleń: 1871
 892. Wykazy z dnia 22.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1867
 893. kwiecień 2020
  Wyświetleń: 1864
 894. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1864
 895. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1861
 896. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1859
 897. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1857
 898. Wykaz na dzierżawę nieruchomosci z dnia 4.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 1854
 899. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1851
 900. NABÓR NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH.
  Wyświetleń: 1847
 901. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1847
 902. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1847
 903. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 1844
 904. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1842
 905. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 1834
 906. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 1833
 907. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1828
 908. Komunikaty z dnia 14-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1827
 909. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1825
 910. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1820
 911. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie
  Wyświetleń: 1812
 912. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 1811
 913. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 1809
 914. Wykaz z dnia 02.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1809
 915. Wykaz z dnia 15-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1809
 916. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1808
 917. Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 1806
 918. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnaego w Głogówku.
  Wyświetleń: 1803
 919. Zarządzenie wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 1800
 920. Petycja nr 1/2020
  Wyświetleń: 1798
 921. 2021r.(JO)
  Wyświetleń: 1797
 922. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1796
 923. Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym -MELEX- I przetarg
  Wyświetleń: 1795
 924. styczeń 2021
  Wyświetleń: 1795
 925. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 1795
 926. Petycja nr 5/2019
  Wyświetleń: 1784
 927. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1784
 928. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów
  Wyświetleń: 1783
 929. Petycja nr 4/2019
  Wyświetleń: 1783
 930. Wykaz z dnia 12.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1780
 931. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 1779
 932. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1778
 933. luty 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1776
 934. kwiecień 2020r. (CRU)
  Wyświetleń: 1775
 935. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf II przetarg
  Wyświetleń: 1770
 936. 2021r.(SP)
  Wyświetleń: 1769
 937. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf II przetag
  Wyświetleń: 1768
 938. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 1768
 939. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1767
 940. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 1765
 941. Informacja o wyborze oferty na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 1762
 942. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 28.10.2020 roku. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy Placu Wolności nr 6 w Głogówku.
  Wyświetleń: 1762
 943. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 1762
 944. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1761
 945. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w roku 2020
  Wyświetleń: 1760
 946. 2022 r.
  Wyświetleń: 1758
 947. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 1758
 948. Program "LIFE".
  Wyświetleń: 1755
 949. Wykazy z dnia 17.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 1752
 950. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
  Wyświetleń: 1751
 951. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1751
 952. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 1750
 953. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1748
 954. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1746
 955. Wykaz z dnia 13.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1735
 956. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 1732
 957. Wykaz z dnia 09.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1732
 958. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 1726
 959. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1726
 960. Informacja o zawarciu umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 1723
 961. Wykaz z dnia 28.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1723
 962. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 1722
 963. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek z dnia 21.12.2020 r.
  Wyświetleń: 1722
 964. Wykaz z dnia 28.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1721
 965. Dyżur Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1716
 966. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1710
 967. Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach
  Wyświetleń: 1709
 968. Wykaz z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1709
 969. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 1706
 970. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
  Wyświetleń: 1705
 971. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 1705
 972. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
  Wyświetleń: 1692
 973. Petycje do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1689
 974. Wykaz z dnia 29.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 1689
 975. Wykaz d dnia 30.08.2018 roku
  Wyświetleń: 1688
 976. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1688
 977. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 27.07.2018 ROK.
  Wyświetleń: 1686
 978. Wykazy z dnia 25.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1686
 979. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 1685
 980. Informacja o zawarciu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1683
 981. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1683
 982. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 1683
 983. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1680
 984. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 1680
 985. luty 2021
  Wyświetleń: 1679
 986. HARMONOGRAM PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO W GŁOGÓWKU W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ŚLUBÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM
  Wyświetleń: 1677
 987. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek z dnia 21.12.2020 r.
  Wyświetleń: 1677
 988. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2021
  Wyświetleń: 1675
 989. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach
  Wyświetleń: 1674
 990. Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 1670
 991. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 1665
 992. Dotacje
  Wyświetleń: 1663
 993. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1658
 994. SPOSÓB DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
  Wyświetleń: 1658
 995. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 1656
 996. Petycja nr 7/2019
  Wyświetleń: 1651
 997. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1647
 998. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1647
 999. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1642
 1000. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.
  Wyświetleń: 1642
 1001. Zarządzenia 2022
  Wyświetleń: 1642
 1002. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 1636
 1003. Petycja nr 2/2020
  Wyświetleń: 1628
 1004. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 1625
 1005. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 1622
 1006. czerwiec 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 1620
 1007. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu dugoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
  Wyświetleń: 1619
 1008. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 1618
 1009. Plan działania
  Wyświetleń: 1616
 1010. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 1613
 1011. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1604
 1012. listopad 2020
  Wyświetleń: 1602
 1013. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1592
 1014. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1591
 1015. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 19.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1591
 1016. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 1589
 1017. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 1588
 1018. Petycja nr 3/2020
  Wyświetleń: 1588
 1019. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek
  Wyświetleń: 1582
 1020. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 13.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1580
 1021. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary z dnia 22.03.2021
  Wyświetleń: 1578
 1022. Wykazy na dzierżawę nieruchomości z dnia 17.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1575
 1023. Oferta pracy na stanowisku Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 1572
 1024. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 1572
 1025. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 1567
 1026. sierpień 2020
  Wyświetleń: 1566
 1027. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 1565
 1028. II informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 1557
 1029. Informacja o unieważnieniu postępowania na Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 1553
 1030. Protokoły z Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1553
 1031. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1545
 1032. Okręgowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 1536
 1033. Wykazy z dnia 28.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 1532
 1034. Wykazy z dnia 3.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 1531
 1035. lipiec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1529
 1036. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1519
 1037. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 1517
 1038. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 1516
 1039. Petycja nr 4/2020
  Wyświetleń: 1516
 1040. Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 1511
 1041. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1505
 1042. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1499
 1043. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary,
  Wyświetleń: 1498
 1044. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 1496
 1045. Ogłoszenia o przetargach z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 1492
 1046. Wykaz z dnia 17.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1492
 1047. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2021
  Wyświetleń: 1481
 1048. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 1476
 1049. Wykaz z dnia 28.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1472
 1050. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 1470
 1051. 2022 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1459
 1052. Informacja o unieważnieniu postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 1459
 1053. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 1458
 1054. Wykazy z dnia 10-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1452
 1055. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1449
 1056. Wykazy z dnia 05.08.2019 roku
  Wyświetleń: 1443
 1057. Wykaz z dnia 19.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 1438
 1058. Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.02.2020 roku. Dotyczy działek nr 362/4, 361/4 i 364/4 wszystkie mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 1437
 1059. Okres zasiłkowy 2018/2019
  Wyświetleń: 1435
 1060. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 1430
 1061. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1423
 1062. Petycja nr 5/2020
  Wyświetleń: 1422
 1063. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2019
  Wyświetleń: 1421
 1064. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
  Wyświetleń: 1420
 1065. Wykaz z dnia 12.08.2019 roku.
  Wyświetleń: 1419
 1066. Wykaz z dnia 7.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 1419
 1067. Wykaz z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 1418
 1068. OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
  Wyświetleń: 1409
 1069. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki 688/1 mapa 7 obręb Głogówek zabudowanej lokalem użytkowym.
  Wyświetleń: 1407
 1070. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, Kultury i Sztuki.
  Wyświetleń: 1397
 1071. wrzesień 2020
  Wyświetleń: 1393
 1072. październik 2020
  Wyświetleń: 1392
 1073. grudzień 2020
  Wyświetleń: 1390
 1074. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 1390
 1075. Wykazy z dnia 04.03.2020 roku
  Wyświetleń: 1389
 1076. Wykazy z dnia 18.03.2020 roku.
  Wyświetleń: 1379
 1077. Petycja nr 1/2021
  Wyświetleń: 1373
 1078. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 1372
 1079. sierpień 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 1364
 1080. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek, zabudowanej.
  Wyświetleń: 1362
 1081. Wykaz z dnia 29.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1361
 1082. Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1360
 1083. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
  Wyświetleń: 1352
 1084. Wykaz z dnia 21.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1352
 1085. Wykaz z dnia 26.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1347
 1086. Wykaz z dnia 22.10.2019 roku.
  Wyświetleń: 1346
 1087. AZBEST 2021
  Wyświetleń: 1343
 1088. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2020 roku. Dotyczy działki nr 453/1 ark. mapy 5 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1341
 1089. Wykaz z dnia 29.04.2020 roku.
  Wyświetleń: 1339
 1090. Wykazy z dnia 27.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1337
 1091. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2020 rok
  Wyświetleń: 1336
 1092. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 1334
 1093. Wykazy z dnia 12.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 1334
 1094. Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację placu zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Głogówku
  Wyświetleń: 1330
 1095. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2020 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1319
 1096. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na członków OKW
  Wyświetleń: 1314
 1097. Petycja nr 6/2020
  Wyświetleń: 1313
 1098. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 1307
 1099. Wykaz z dnia 23.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1305
 1100. Przetargi - platforma zakupowa
  Wyświetleń: 1301
 1101. Wykazy z dnia 22.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 1295
 1102. XVLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1294
 1103. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1293
 1104. 2022 r.
  Wyświetleń: 1291
 1105. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1291
 1106. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1290
 1107. październik 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 1289
 1108. Ogłoszenie o przteragu z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności nr 8 w Głogówku.
  Wyświetleń: 1284
 1109. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 1283
 1110. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ CZŁONKÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE GŁOGÓWEK
  Wyświetleń: 1277
 1111. Wykaz z dnia 10.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 1273
 1112. Wykaz z dnia 24.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1268
 1113. wrzesień 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1266
 1114. 2021 r.
  Wyświetleń: 1265
 1115. III zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 1253
 1116. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 21.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 1252
 1117. Zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej dla wyborców zgłaszających się spoza komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1252
 1118. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku
  Wyświetleń: 1235
 1119. Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – II etap termomodernizacja
  Wyświetleń: 1224
 1120. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1218
 1121. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2022
  Wyświetleń: 1217
 1122. Informacja o unieważnieniu II postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 1216
 1123. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego. Dot. "Programu ochrony powietrza województwa opolskiego".
  Wyświetleń: 1216
 1124. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 1214
 1125. Rejestr wydanych pozwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych od 2021 roku.
  Wyświetleń: 1211
 1126. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1210
 1127. 2022 r.
  Wyświetleń: 1208
 1128. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 8.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 1208
 1129. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1206
 1130. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 1196
 1131. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego
  Wyświetleń: 1195
 1132. Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia "Budowa Elektrowni Wiatrowej "LUBRZA II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości: Nowy Browiniec, Laskowice".
  Wyświetleń: 1177
 1133. 2022 r. (K)
  Wyświetleń: 1170
 1134. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 1169
 1135. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 24.11.2021 roku. Dotyczy lokali mieszkalnych przy ul. Batorego 8 w Głogówku.
  Wyświetleń: 1168
 1136. styczeń 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 1168
 1137. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1162
 1138. grudzień 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 1160
 1139. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1160
 1140. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2022
  Wyświetleń: 1157
 1141. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1154
 1142. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1149
 1143. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 1149
 1144. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 12.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 1139
 1145. Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 1131
 1146. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 1128
 1147. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania z dnia 22.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 1126
 1148. Ogłoszenie z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 1121
 1149. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki nr 313/118 mapa 1 obręb Wróblin.
  Wyświetleń: 1118
 1150. Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym -MELEX- II przetarg
  Wyświetleń: 1117
 1151. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1114
 1152. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku
  Wyświetleń: 1113
 1153. Zarządzenie nr MKOŚ.0050.84.2020 Burmistrza Głogówka z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
  Wyświetleń: 1112
 1154. listopad 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 1111
 1155. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki 675/2 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 1110
 1156. maj 2021 r.
  Wyświetleń: 1096
 1157. Ogloszenie o przteragu z dnia 21.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1090
 1158. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.
  Wyświetleń: 1085
 1159. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1078
 1160. Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1071
 1161. Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w województwie opolskim.
  Wyświetleń: 1064
 1162. luty 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 1061
 1163. Petycja nr 2/2021
  Wyświetleń: 1060
 1164. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Opolu
  Wyświetleń: 1054
 1165. marzec 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 1051
 1166. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 1050
 1167. maj 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 1046
 1168. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działek 675/3 i 675/4 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 1033
 1169. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 1031
 1170. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1026
 1171. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 18.07.2022 roku o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 1 w klatce schodowej nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki nr 3-5 i 7 w Głogówku.
  Wyświetleń: 1017
 1172. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1015
 1173. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie
  Wyświetleń: 1008
 1174. Wykaz z dnia 19.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 1005
 1175. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
  Wyświetleń: 1004
 1176. Petycje 2018-2023
  Wyświetleń: 997
 1177. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 23.11.2020 roku. Dotyczy działki 675/2 ark. mapy 3 Kazimierz.
  Wyświetleń: 986
 1178. kwiecień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 986
 1179. Wykazy z dnia 22.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 984
 1180. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 978
 1181. Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 976
 1182. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 971
 1183. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 23.11.2020 roku. Dotyczy działek 675/3 i 675/4 obie ark. mapy 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 962
 1184. kwiecień 2021 r.
  Wyświetleń: 957
 1185. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 943
 1186. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przedłużeniu terminu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2021 r
  Wyświetleń: 938
 1187. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek a to działek: 1217/7, 1217/8, 1217/9, 1217/10, 1217/11, 1217/12, 1217/13, 1217/14, 1217/15, 1217/16 i 1217/17 wszystkie mapa 5 obręb Wielkie Oracze.
  Wyświetleń: 931
 1188. Wykazy z dnia 5.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 918
 1189. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 911
 1190. Wykazy z dnia 16.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 911
 1191. Wykaz z dnia 2.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 899
 1192. Wykaz z dnia 27.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 899
 1193. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.11.2020 roku. Dotyczy działki nr 362/4 ark. mapy 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 898
 1194. Wykazy z dnia 14.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 894
 1195. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami
  Wyświetleń: 893
 1196. Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – I etap remont dachu
  Wyświetleń: 890
 1197. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Korfantego w Głogówku
  Wyświetleń: 889
 1198. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 888
 1199. Wykaz z dnia 9.09.2020 roku.
  Wyświetleń: 876
 1200. czerwiec 2021 r.(CRU)
  Wyświetleń: 871
 1201. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.09.2020 roku. Dotyczy działki nr 362/4 mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 869
 1202. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 12.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 866
 1203. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 10.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 859
 1204. Wykazy z dnia 28.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 856
 1205. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 854
 1206. Analiza stanu gospodarki kumunalnej za 2018 rok
  Wyświetleń: 852
 1207. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
  Wyświetleń: 849
 1208. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 27.10.2020 roku. Dotyczy działki nr 228 ark. mapy 3 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 848
 1209. lipiec 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 845
 1210. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 837
 1211. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych
  Wyświetleń: 822
 1212. ROK 2022
  Wyświetleń: 802
 1213. 2022 r. (UM)
  Wyświetleń: 800
 1214. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r
  Wyświetleń: 798
 1215. wrzesień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 792
 1216. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2020 rok
  Wyświetleń: 759
 1217. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2020
  Wyświetleń: 747
 1218. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 745
 1219. 2022r. (SP)
  Wyświetleń: 738
 1220. rok 2022
  Wyświetleń: 732
 1221. 2022 r.(P)
  Wyświetleń: 724
 1222. 2022r. (JO)
  Wyświetleń: 720
 1223. sierpień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 715
 1224. lipiec 2021 r.
  Wyświetleń: 700
 1225. Luty 2022 r.
  Wyświetleń: 698
 1226. Wykaz z dnia 10.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 697
 1227. Wykaz z dnia 17.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 697
 1228. Wykaz z dnia 15.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 690
 1229. II ogłoszenie o zamówieniu na modernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – II etap termomodernizacja
  Wyświetleń: 675
 1230. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2022
  Wyświetleń: 670
 1231. Wykaz z dnia 15.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 666
 1232. Wykazy z dnia 06.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 658
 1233. - Usuwanie folii rolniczych.
  Wyświetleń: 653
 1234. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 19.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 408/3 mapa 4 obręb Błażejowice Dolne o pow. 0.0381 ha.
  Wyświetleń: 649
 1235. Wykaz z dnia 27.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 648
 1236. Ogłoszenia Burmistrza Głogówka z dnia 30.06.2021 roku. Dotyczy lokalu użytkowego nr 1 w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Zamkowej nr 30 w Głogówku.
  Wyświetleń: 645
 1237. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 07.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 642
 1238. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 642
 1239. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 10.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 640
 1240. Wykaz z dnia 25.02.2021 roku.
  Wyświetleń: 638
 1241. Wykazy z dnia 16.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 635
 1242. wrzesień 2021 r.
  Wyświetleń: 627
 1243. Wykaz z dnia 17.05.2021 roku.
  Wyświetleń: 626
 1244. Styczeń 2022 r.
  Wyświetleń: 624
 1245. czerwiec 2021 r.
  Wyświetleń: 623
 1246. Wykaz z dnia 24.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 623
 1247. sierpień 2021 r.
  Wyświetleń: 622
 1248. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 621
 1249. styczeń 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 621
 1250. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 29.06.2021 roku. Dotyczy działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów o pow. 0.3162 ha.
  Wyświetleń: 619
 1251. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku w okręgu wyborczym nr 7 - 25 września 2022 r.
  Wyświetleń: 617
 1252. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania lokalami komunalnymi
  Wyświetleń: 613
 1253. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2022.
  Wyświetleń: 596
 1254. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji (II)
  Wyświetleń: 593
 1255. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.06.2021 roku. Dotyczy działki nr 637/6 mapa 6 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 586
 1256. luty 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 584
 1257. marzec 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 583
 1258. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 07.05.2021 roku. Dotyczy zabudowanej działki geodezyjnej nr 408/3 mapa 4 obręb Błażejowice Dolne o pow. 0.0381 ha.
  Wyświetleń: 575
 1259. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji
  Wyświetleń: 571
 1260. Wykazy z dnia 8.09.2022 roku.
  Wyświetleń: 569
 1261. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na poprawę dostępności Urzędu Miejskiego w Głogówku – dostawa i montaż platformy przyschodowej
  Wyświetleń: 561
 1262. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 560
 1263. listopad 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 559
 1264. Wykaz z dnia 24.02.2021 roku.
  Wyświetleń: 559
 1265. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 552
 1266. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 18.08.2021 roku.
  Wyświetleń: 550
 1267. Wykazy z dnia 8.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 549
 1268. grudzień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 545
 1269. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 19.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 656/89 mapa 6 obręb Dzierżysławice, o pow. 0.0150 ha.
  Wyświetleń: 545
 1270. Wykazy z dnia 28.09.2021 roku.
  Wyświetleń: 545
 1271. Głogóweckie becikowe
  Wyświetleń: 544
 1272. grudzień 2021 r.
  Wyświetleń: 542
 1273. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.
  Wyświetleń: 542
 1274. Patronat Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 537
 1275. Marzec 2022 r.
  Wyświetleń: 528
 1276. Wykaz z dnia 8.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 528
 1277. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2021 rok
  Wyświetleń: 526
 1278. Wykaz z dnia 29.06.2021 roku.
  Wyświetleń: 525
 1279. październik 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 523
 1280. Wykaz z dnia 13.10.2021 roku.
  Wyświetleń: 514
 1281. DOFINANSOWANIA
  Wyświetleń: 512
 1282. październik 2021 r.
  Wyświetleń: 505
 1283. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego
  Wyświetleń: 503
 1284. ulgi w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 498
 1285. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 492
 1286. listopad 2021 r.
  Wyświetleń: 492
 1287. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 5.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 342 mapa 3 obręb Winiary o pow. 0.0319 ha.
  Wyświetleń: 489
 1288. Protokół z konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 488
 1289. Wykaz z dnia 25.06.2021 roku.
  Wyświetleń: 488
 1290. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 476
 1291. Wykazy z dnia 29.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 470
 1292. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 15.11.2021 roku. Dotyczy działki nr 342 mapa 3 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 457
 1293. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
  Wyświetleń: 452
 1294. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 15.11.2021 roku. Dotyczy działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów.
  Wyświetleń: 449
 1295. kwiecień 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 448
 1296. Kwiecień 2022 r.
  Wyświetleń: 441
 1297. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 15.11.2021 roku. Dotyczy działki nr 656/89 mapa 6 obręb Dzierżysławice.
  Wyświetleń: 440
 1298. Wykazy z dnia 17.01.2022 roku.
  Wyświetleń: 438
 1299. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 437
 1300. Komunikaty Burmistrza Głogówka z dnia 27 grudnia 2021 roku.
  Wyświetleń: 435
 1301. Lista osób zakwalifikowanych do trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 656/89 mapa 6 Dzierżysławice.
  Wyświetleń: 421
 1302. II Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego z Racławic Śląskich
  Wyświetleń: 411
 1303. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2022
  Wyświetleń: 407
 1304. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 403
 1305. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 23.02.2022 roku na sprzedaż działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów.
  Wyświetleń: 402
 1306. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 24.02.2022 roku na sprzedaż działki nr 342 mapa 3 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 385
 1307. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 24.02.2022 roku. Dotyczy działki nr 656/89 mapa 6 obręb Dzierżysławice.
  Wyświetleń: 384
 1308. Maj 2022 r.
  Wyświetleń: 378
 1309. Petycja nr 1/2022
  Wyświetleń: 371
 1310. czerwiec 2022 r.(CRU)
  Wyświetleń: 365
 1311. Sierpień 2022 r.
  Wyświetleń: 359
 1312. AZBEST 2023
  Wyświetleń: 352
 1313. Wykaz z dnia 27.09.2021 roku.
  Wyświetleń: 352
 1314. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
  Wyświetleń: 340
 1315. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2021
  Wyświetleń: 340
 1316. Wrzesień 2022 r.
  Wyświetleń: 333
 1317. maj 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 331
 1318. Wykazy z dnia 21.02.2022 roku.
  Wyświetleń: 308
 1319. Sprzedaż węgla
  Wyświetleń: 303
 1320. Komisje wyborcze
  Wyświetleń: 294
 1321. Lipiec 2022 r.
  Wyświetleń: 291
 1322. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 290
 1323. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 286
 1324. Wykaz z dnia 8.04.2022 roku.
  Wyświetleń: 275
 1325. Wykazy z dnia 29.03.2022 roku.
  Wyświetleń: 275
 1326. Strategia Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 274
 1327. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na łączną sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek a to działek 675/3 i 675/4 obie mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 268
 1328. Petycja nr 2/2022
  Wyświetleń: 266
 1329. Październik 2022 r.
  Wyświetleń: 264
 1330. Wykaz z dnia 27.05.2022 roku.
  Wyświetleń: 255
 1331. Czerwiec 2022 r.
  Wyświetleń: 254
 1332. Wykaz z dnia 1.08.2022 roku.
  Wyświetleń: 253
 1333. Wykaz z dnia 30.05.2022 roku.
  Wyświetleń: 251
 1334. Petycja nr 3/2022
  Wyświetleń: 244
 1335. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 242
 1336. Odkrywali piękno ojczyzny
  Wyświetleń: 240
 1337. Wykaz z dnia 4.08.2022 roku.
  Wyświetleń: 240
 1338. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 1217/14 i 1217/17 obie mapa 5 obręb Wielkie Oracze.
  Wyświetleń: 234
 1339. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 lipca 2022 r. - informacje o wyborach
  Wyświetleń: 230
 1340. Wykazy z dnia 23.05.2022 roku.
  Wyświetleń: 230
 1341. rok 2023
  Wyświetleń: 227
 1342. Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 225
 1343. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 221
 1344. Zarządzenie nr 72/22 Wojewody Opolskiego z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 217
 1345. Wykaz z dnia 8.08.2022 roku.
  Wyświetleń: 216
 1346. sierpień 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 209
 1347. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023
  Wyświetleń: 205
 1348. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023
  Wyświetleń: 204
 1349. Wykaz z dnia 25.07.2022 roku.
  Wyświetleń: 200
 1350. lipiec 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 196
 1351. Wykaz z dnia 17.10.2022 roku.
  Wyświetleń: 188
 1352. Wykazy z dnia 6.05.2022 roku.
  Wyświetleń: 186
 1353. Listopad 2022 r.
  Wyświetleń: 182
 1354. Wykaz z dnia 7.09.2022 roku.
  Wyświetleń: 174
 1355. Wykazy z dnia 2.05.2022 roku.
  Wyświetleń: 169
 1356. wrzesień 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 167
 1357. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na łączną sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek a to działek 330/6 i 330/3 obie mapa 1 obręb Mochów.
  Wyświetleń: 163
 1358. Wykaz z dnia 1.09.2022 roku.
  Wyświetleń: 160
 1359. Wykaz z dnia 28.10.2022 roku.
  Wyświetleń: 155
 1360. Petycja nr 6/2022
  Wyświetleń: 149
 1361. Wykaz z dnia 27.10.2022 roku.
  Wyświetleń: 143
 1362. Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 141
 1363. Ogłoszenia o komunalizacji z dnia 12.09.2022 roku.
  Wyświetleń: 141
 1364. Wykaz z dnia 12.09.2022 roku.
  Wyświetleń: 141
 1365. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2023
  Wyświetleń: 140
 1366. Można składać wnioski o dodatki węglowe
  Wyświetleń: 138
 1367. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 134
 1368. październik 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 130
 1369. Petycja nr 5/2022
  Wyświetleń: 130
 1370. Informacja o terminie losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 126
 1371. Grudzień 2022 r.
  Wyświetleń: 124
 1372. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 124
 1373. Informacja o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Głogówku w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 25 września 2022 r.
  Wyświetleń: 123
 1374. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2023
  Wyświetleń: 123
 1375. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 120
 1376. czerwiec 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 119
 1377. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 118
 1378. 2023 r.
  Wyświetleń: 117
 1379. Informacja o okręgu wyborczym, jego graniacach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Głogówku zarządzonych na dzień 25 września 2022 r.
  Wyświetleń: 114
 1380. Petycja 4/2022
  Wyświetleń: 114
 1381. Wykaz z dnia 17.11.2022 roku.
  Wyświetleń: 106
 1382. ROK 2023
  Wyświetleń: 98
 1383. HARMONOGRAMY NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH
  Wyświetleń: 97
 1384. Protokół z konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 95
 1385. Ogłoszenie o sprzedaży modułowej dwuspadowej hali namiotowej.
  Wyświetleń: 84
 1386. Zarządzenia 2023
  Wyświetleń: 83
 1387. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.
  Wyświetleń: 75
 1388. listopad 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 68
 1389. Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023
  Wyświetleń: 67
 1390. Otwarty konkurs ofert na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2023 rok
  Wyświetleń: 66
 1391. Awaria sieci wodociągowej w Twardawie
  Wyświetleń: 62
 1392. Styczeń 2023 r.
  Wyświetleń: 54
 1393. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 49
 1394. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek (obręby: Głogówek, Winiary, Wielkie Oracze) wraz z przysiółkiem Głogowiec (obręb Głogowiec) gm. Głogówek - 2023 r.
  Wyświetleń: 45
 1395. Listopad 2022 r.
  Wyświetleń: 40
 1396. Komunikat- awaria sieci
  Wyświetleń: 29
 1397. grudzień 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 27