Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
962938216179095917049209473513879277714087911000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4289547385575336552563687110535736828174764407621327965771146
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
443204230038138637965403247324368063984433330672283614062927
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448844488456863502454091645096274803598934063381414596934670
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449973578446549421924769741295398463754848458390794112938103
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99341016112297110451523616036201502311225852361763237136117
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173584611554326915676977018480
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 163679
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 95273
 3. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 60831
 4. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 40733
 5. 2018r.
  Wyświetleń: 31219
 6. 2020r.(O)
  Wyświetleń: 22279
 7. 2020 r.
  Wyświetleń: 21312
 8. 2018r.
  Wyświetleń: 20265
 9. 2019 r.
  Wyświetleń: 19390
 10. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 18797
 11. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 18783
 12. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 18433
 13. 2019r.(O)
  Wyświetleń: 14927
 14. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 14793
 15. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 14430
 16. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 14394
 17. Program Rodzina 500 +
  Wyświetleń: 12917
 18. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Głogówku
  Wyświetleń: 12783
 19. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 11722
 20. Ogłoszenia 2018 r.
  Wyświetleń: 10302
 21. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 10096
 22. 2016r.
  Wyświetleń: 9512
 23. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 9252
 24. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8965
 25. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 8567
 26. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 8313
 27. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 8214
 28. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 8052
 29. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 7915
 30. 2019r.
  Wyświetleń: 7913
 31. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 7586
 32. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 7557
 33. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 7539
 34. 2017r.
  Wyświetleń: 7453
 35. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 7355
 36. Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7336
 37. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 7322
 38. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 7260
 39. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 7244
 40. Wydział Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 7241
 41. 2020 r.
  Wyświetleń: 7203
 42. Burmistrz
  Wyświetleń: 7200
 43. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 7013
 44. - Azbest
  Wyświetleń: 6875
 45. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 6685
 46. PSZOK w Racławicach Śląskich.
  Wyświetleń: 6584
 47. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 6524
 48. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 6479
 49. 2018r.
  Wyświetleń: 6476
 50. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 6357
 51. Rok 2017
  Wyświetleń: 6304
 52. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 6303
 53. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 6146
 54. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6144
 55. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 6114
 56. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 6101
 57. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 6068
 58. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 6064
 59. 2019r.(CRU)
  Wyświetleń: 6050
 60. Uchwały
  Wyświetleń: 6015
 61. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 6006
 62. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 5985
 63. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 5926
 64. Wydział Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 5911
 65. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 5880
 66. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5836
 67. Spółki gminne
  Wyświetleń: 5826
 68. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 5825
 69. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 5824
 70. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 5796
 71. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 5789
 72. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 5734
 73. Referat Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 5731
 74. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 5728
 75. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 5687
 76. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 5669
 77. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 5601
 78. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 5600
 79. Akcyza
  Wyświetleń: 5595
 80. 2015r.
  Wyświetleń: 5584
 81. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 5571
 82. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 5565
 83. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5561
 84. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 5547
 85. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 5419
 86. Skarbnik
  Wyświetleń: 5416
 87. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 5405
 88. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 5363
 89. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 5309
 90. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 5303
 91. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5278
 92. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 5269
 93. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 5268
 94. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 5250
 95. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 5212
 96. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 5196
 97. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 5180
 98. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 5145
 99. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 5125
 100. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 5122
 101. Rok 2016
  Wyświetleń: 5115
 102. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 5115
 103. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 5102
 104. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 5101
 105. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 5050
 106. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 5041
 107. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 4983
 108. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 4946
 109. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4902
 110. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4874
 111. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 4873
 112. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 4801
 113. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 4789
 114. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 4783
 115. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 4772
 116. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 4771
 117. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 4746
 118. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 4745
 119. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 4703
 120. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 4699
 121. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4691
 122. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 4688
 123. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4664
 124. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 4643
 125. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 4640
 126. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4633
 127. Program "Rodzina 500 +"
  Wyświetleń: 4617
 128. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 4615
 129. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 4609
 130. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4599
 131. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4575
 132. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 4551
 133. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 4546
 134. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 4532
 135. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 4529
 136. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4525
 137. ROK 2017
  Wyświetleń: 4523
 138. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 4505
 139. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4504
 140. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 4469
 141. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4457
 142. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 4455
 143. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4445
 144. Rok 2015
  Wyświetleń: 4419
 145. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4408
 146. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 4400
 147. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4382
 148. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 4361
 149. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 4352
 150. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 4338
 151. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 4337
 152. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 4333
 153. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 4318
 154. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 4311
 155. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 4303
 156. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 4303
 157. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4303
 158. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 4302
 159. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 4293
 160. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 4287
 161. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4279
 162. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 4279
 163. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 4279
 164. 2019r.
  Wyświetleń: 4277
 165. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4267
 166. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4254
 167. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 4229
 168. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4227
 169. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 4227
 170. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4225
 171. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 4217
 172. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 4207
 173. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4204
 174. Ulgi
  Wyświetleń: 4198
 175. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4192
 176. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 4187
 177. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4187
 178. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 4176
 179. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 4175
 180. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 4160
 181. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 4158
 182. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 4154
 183. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 4152
 184. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4148
 185. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 4147
 186. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4143
 187. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 4143
 188. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 4141
 189. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 4132
 190. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4126
 191. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 4123
 192. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 4118
 193. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 4107
 194. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4104
 195. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 4101
 196. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 4095
 197. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4092
 198. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 4076
 199. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4073
 200. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 4056
 201. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 4054
 202. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 4053
 203. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 4045
 204. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 4034
 205. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 4034
 206. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 4027
 207. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 4011
 208. Wybory do Rady Miejskiej w Głogówku i Burmistrza Głogówka - 2018r.
  Wyświetleń: 4006
 209. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 3996
 210. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 3991
 211. RODO
  Wyświetleń: 3990
 212. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 3988
 213. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3987
 214. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 3983
 215. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 3980
 216. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 3968
 217. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3953
 218. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 3949
 219. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 3948
 220. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 3946
 221. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3938
 222. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3934
 223. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 3928
 224. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3922
 225. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3908
 226. 2018r.(UM)
  Wyświetleń: 3905
 227. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 3905
 228. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 3889
 229. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 3889
 230. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 3882
 231. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 3878
 232. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 3872
 233. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3872
 234. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3869
 235. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3868
 236. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 3864
 237. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3860
 238. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3856
 239. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3854
 240. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 3852
 241. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3843
 242. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3840
 243. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 3834
 244. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 3828
 245. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 3827
 246. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3822
 247. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3820
 248. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 3817
 249. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 3817
 250. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3817
 251. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 3815
 252. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 3809
 253. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3802
 254. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3795
 255. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3784
 256. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3774
 257. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3765
 258. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3760
 259. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 3752
 260. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3750
 261. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 3746
 262. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3738
 263. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3729
 264. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3729
 265. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3727
 266. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 3716
 267. Petycje
  Wyświetleń: 3696
 268. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3695
 269. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3689
 270. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 3682
 271. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 3681
 272. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3681
 273. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3676
 274. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3676
 275. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3673
 276. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 3669
 277. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 3662
 278. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3661
 279. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 3649
 280. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 3649
 281. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3644
 282. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 3642
 283. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 3642
 284. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 3638
 285. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 3633
 286. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 3596
 287. ROK 2018
  Wyświetleń: 3592
 288. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 3582
 289. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 3581
 290. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 3577
 291. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 3554
 292. - Azbest
  Wyświetleń: 3553
 293. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3550
 294. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3529
 295. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 3515
 296. 2020r.
  Wyświetleń: 3509
 297. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 3505
 298. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3496
 299. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 3486
 300. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 3476
 301. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 3475
 302. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 3468
 303. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 3467
 304. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 3464
 305. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3442
 306. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 3428
 307. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3421
 308. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 3420
 309. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3409
 310. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 3405
 311. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 3402
 312. 2018r.(K)
  Wyświetleń: 3383
 313. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 3372
 314. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 3368
 315. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 3358
 316. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 3355
 317. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3354
 318. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3354
 319. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3353
 320. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3335
 321. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3304
 322. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3294
 323. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 3290
 324. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 3276
 325. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 3275
 326. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 3250
 327. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 3250
 328. 2018r.(SP)
  Wyświetleń: 3240
 329. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3209
 330. Przetargi
  Wyświetleń: 3196
 331. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 3192
 332. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3191
 333. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 3167
 334. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 3157
 335. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 3154
 336. 2018r.(JO)
  Wyświetleń: 3140
 337. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 3137
 338. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3126
 339. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 3117
 340. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 3111
 341. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 3106
 342. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 3100
 343. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 3090
 344. Rok 2017
  Wyświetleń: 3087
 345. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 3074
 346. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 3047
 347. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 3047
 348. Wykazy na dzierżawę, najem i użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 3037
 349. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3032
 350. Zarządzenia 2020
  Wyświetleń: 3031
 351. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 3017
 352. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2999
 353. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 2978
 354. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 2974
 355. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2953
 356. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2948
 357. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2941
 358. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2940
 359. 2019r.(K)
  Wyświetleń: 2939
 360. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2937
 361. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 2936
 362. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2919
 363. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2907
 364. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2897
 365. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 2897
 366. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2894
 367. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 2891
 368. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 2886
 369. 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 2883
 370. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2876
 371. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2871
 372. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2865
 373. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 2863
 374. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 2862
 375. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2861
 376. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 2860
 377. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2852
 378. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2843
 379. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2842
 380. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2840
 381. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 2831
 382. Rok 2018
  Wyświetleń: 2830
 383. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku - 10 luty 2019 r. oraz 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 2829
 384. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2826
 385. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2825
 386. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2825
 387. 2019r.(UM)
  Wyświetleń: 2812
 388. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 2806
 389. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2797
 390. Postanowienia
  Wyświetleń: 2793
 391. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 2788
 392. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2779
 393. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2774
 394. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2767
 395. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2762
 396. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 2760
 397. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 2758
 398. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 2754
 399. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 2750
 400. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 2740
 401. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 2739
 402. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 2730
 403. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 2728
 404. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 2727
 405. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 2723
 406. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 2723
 407. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2722
 408. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 2720
 409. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 2719
 410. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 2715
 411. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2714
 412. Centralny Rejestr Umów
  Wyświetleń: 2713
 413. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 2710
 414. Ogłoszenia o przetargach na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 2703
 415. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2700
 416. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2697
 417. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 2684
 418. 2019r.(JO)
  Wyświetleń: 2682
 419. 2019r.(SP)
  Wyświetleń: 2675
 420. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 2670
 421. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 2666
 422. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2665
 423. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 2661
 424. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 2655
 425. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 2653
 426. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 2651
 427. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 2651
 428. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 2644
 429. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 2643
 430. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 2638
 431. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 2633
 432. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2632
 433. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2629
 434. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 2625
 435. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2613
 436. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 2608
 437. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2608
 438. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 2600
 439. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2594
 440. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 2590
 441. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2585
 442. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 2580
 443. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 2566
 444. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 2563
 445. 2019r.(P)
  Wyświetleń: 2557
 446. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2555
 447. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2554
 448. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018
  Wyświetleń: 2552
 449. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2551
 450. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2544
 451. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 2540
 452. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2539
 453. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2536
 454. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 2529
 455. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2513
 456. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2510
 457. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 2507
 458. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 2504
 459. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2501
 460. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 2491
 461. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2484
 462. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 2465
 463. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 2465
 464. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 2465
 465. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2462
 466. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 2456
 467. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2455
 468. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2453
 469. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2452
 470. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 2450
 471. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2448
 472. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 2446
 473. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 2432
 474. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2430
 475. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2429
 476. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2428
 477. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 2427
 478. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2425
 479. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2424
 480. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 2423
 481. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 2423
 482. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 2423
 483. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2416
 484. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 2405
 485. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2403
 486. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2401
 487. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 2394
 488. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2393
 489. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 2389
 490. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2387
 491. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 2384
 492. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2384
 493. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 2380
 494. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2368
 495. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 2360
 496. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 2360
 497. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2357
 498. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2355
 499. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 2353
 500. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2348
 501. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2346
 502. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2341
 503. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 2338
 504. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2337
 505. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 2330
 506. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2326
 507. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2326
 508. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Głogówku - Program Razem Bezpieczniej, edycja 2018
  Wyświetleń: 2324
 509. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 2323
 510. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2322
 511. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2320
 512. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 2316
 513. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2314
 514. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2311
 515. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 2299
 516. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2298
 517. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2296
 518. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2295
 519. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2292
 520. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 2286
 521. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2277
 522. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2277
 523. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2275
 524. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 2271
 525. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 2269
 526. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2267
 527. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2263
 528. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 2261
 529. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maj 2019 r.
  Wyświetleń: 2260
 530. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 2257
 531. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 2256
 532. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 2251
 533. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 2241
 534. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 2237
 535. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 2237
 536. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2233
 537. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2231
 538. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 2226
 539. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2213
 540. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 2213
 541. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2212
 542. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2208
 543. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2200
 544. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2196
 545. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 2196
 546. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 2196
 547. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2194
 548. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2192
 549. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2192
 550. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2188
 551. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2187
 552. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 2184
 553. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 2181
 554. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 2178
 555. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 2175
 556. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2167
 557. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2152
 558. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2143
 559. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2140
 560. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 2139
 561. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2135
 562. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 2135
 563. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 2134
 564. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 2133
 565. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 2124
 566. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 2123
 567. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2120
 568. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 2115
 569. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 2109
 570. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 2109
 571. strona testowa
  Wyświetleń: 2106
 572. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2101
 573. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 2097
 574. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 2097
 575. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2095
 576. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2094
 577. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 2093
 578. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2091
 579. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2091
 580. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2090
 581. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2089
 582. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2088
 583. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 2083
 584. Protokoły z Posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
  Wyświetleń: 2077
 585. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 2076
 586. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maj 2020 r.
  Wyświetleń: 2075
 587. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 2071
 588. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 2071
 589. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 2067
 590. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2064
 591. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2061
 592. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2050
 593. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2040
 594. 2020r.(UM)
  Wyświetleń: 2038
 595. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2037
 596. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2036
 597. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 2034
 598. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 2030
 599. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 2022
 600. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 2019
 601. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2017
 602. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 2014
 603. Wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 2013
 604. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 2012
 605. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2009
 606. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1992
 607. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1990
 608. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1983
 609. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1972
 610. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1967
 611. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1967
 612. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 1962
 613. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1961
 614. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1950
 615. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1949
 616. Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1947
 617. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1946
 618. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 1943
 619. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1942
 620. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1939
 621. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1928
 622. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 1918
 623. 2020r.(P)
  Wyświetleń: 1911
 624. Oferta pracy na stanowisku kasjera
  Wyświetleń: 1907
 625. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 1903
 626. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1900
 627. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1900
 628. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 1894
 629. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2019
  Wyświetleń: 1893
 630. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 1892
 631. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1888
 632. Lista osób zakwalifikowanych do przetergów ograniczonych.
  Wyświetleń: 1881
 633. Plany Pracy Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 1880
 634. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 1879
 635. Kodeks Etyki
  Wyświetleń: 1877
 636. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1871
 637. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 1861
 638. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 1856
 639. Roczna informacja o petycjach
  Wyświetleń: 1856
 640. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1841
 641. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1839
 642. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 1839
 643. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 1836
 644. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1824
 645. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1820
 646. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1816
 647. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 1812
 648. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 1810
 649. 2020r.(SP)
  Wyświetleń: 1805
 650. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1804
 651. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok
  Wyświetleń: 1801
 652. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 1800
 653. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1799
 654. XLVII Sesja Rady Miejskiej - maj 2018 r.
  Wyświetleń: 1789
 655. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1786
 656. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1784
 657. Oferta pracy na stanowisku do spraw techniczno-kancelaryjnych i obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 1778
 658. XLVI Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 1778
 659. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia.
  Wyświetleń: 1776
 660. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1772
 661. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 1770
 662. 2020r.(JO)
  Wyświetleń: 1769
 663. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1769
 664. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 1769
 665. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 1767
 666. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 1750
 667. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1748
 668. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1748
 669. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 1745
 670. Miejska Komisja Wyborcza w Głogówku
  Wyświetleń: 1745
 671. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 1745
 672. CEIDG-Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1744
 673. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 1740
 674. Petycja nr 1/2019
  Wyświetleń: 1737
 675. EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
  Wyświetleń: 1732
 676. luty 2019
  Wyświetleń: 1731
 677. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 1731
 678. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1726
 679. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 1726
 680. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1720
 681. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 1711
 682. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 1711
 683. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 1709
 684. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości z 2019 roku.
  Wyświetleń: 1694
 685. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1690
 686. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat i windykacji czynszów
  Wyświetleń: 1690
 687. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1690
 688. Dobry Start (300 zł dla ucznia)
  Wyświetleń: 1688
 689. AZBEST 2019
  Wyświetleń: 1687
 690. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 1686
 691. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 1685
 692. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 1682
 693. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 1675
 694. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 1674
 695. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2019
  Wyświetleń: 1674
 696. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1670
 697. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 1667
 698. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1660
 699. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 1658
 700. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1656
 701. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1654
 702. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 1650
 703. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1649
 704. Postanowienia z dnia 25.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 1649
 705. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 1647
 706. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1646
 707. Ogłoszenia o przetargach z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1641
 708. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 1637
 709. Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1634
 710. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1633
 711. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1629
 712. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 1625
 713. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 1624
 714. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1623
 715. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1620
 716. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 1618
 717. XLVIII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.
  Wyświetleń: 1608
 718. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 1607
 719. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1604
 720. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 1599
 721. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 1596
 722. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1588
 723. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1585
 724. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1584
 725. kwiecień 2019
  Wyświetleń: 1583
 726. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1583
 727. Rok 2018
  Wyświetleń: 1582
 728. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1578
 729. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1572
 730. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.11.2020 roku. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 2 w klatce schodowej nr 9 w budynku przy ul. Chopina 9, 11 i 13.
  Wyświetleń: 1570
 731. Protokoły z posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1570
 732. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 1566
 733. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 1559
 734. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1559
 735. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1557
 736. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1557
 737. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1555
 738. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 1547
 739. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1547
 740. Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1547
 741. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1546
 742. obwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 28.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla : Budowa mostu na rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 1542
 743. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1539
 744. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 1537
 745. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1533
 746. Kierownictwo
  Wyświetleń: 1532
 747. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 1532
 748. marzec 2019
  Wyświetleń: 1530
 749. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1529
 750. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2018
  Wyświetleń: 1528
 751. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 1527
 752. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi Biura Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1521
 753. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 1517
 754. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1515
 755. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1505
 756. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 1504
 757. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na organizowanie publicznego trasnportu drogowego na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1495
 758. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1490
 759. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 1488
 760. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1488
 761. Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 roku
  Wyświetleń: 1488
 762. maj 2019
  Wyświetleń: 1487
 763. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 1484
 764. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Głogówek Winiary i Wielkie Oracze z dnia 15.03.2019 r
  Wyświetleń: 1484
 765. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1481
 766. Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 1475
 767. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 1475
 768. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 1474
 769. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1474
 770. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2018
  Wyświetleń: 1473
 771. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1472
 772. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 1471
 773. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 1469
 774. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1467
 775. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 1465
 776. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 1464
 777. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 1463
 778. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 1462
 779. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1458
 780. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1456
 781. Petycja nr 2/2018
  Wyświetleń: 1455
 782. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1449
 783. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 1447
 784. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1447
 785. ROK 2020
  Wyświetleń: 1444
 786. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 1443
 787. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2019
  Wyświetleń: 1441
 788. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1437
 789. Petycja nr 3/2018
  Wyświetleń: 1435
 790. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1422
 791. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 1421
 792. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 1421
 793. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budżetu
  Wyświetleń: 1420
 794. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1417
 795. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 1414
 796. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1414
 797. lipiec 2019
  Wyświetleń: 1413
 798. zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji nr MKOŚ.6220.1.2019
  Wyświetleń: 1413
 799. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 1410
 800. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 1408
 801. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1407
 802. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 1405
 803. marzec 2021 r.
  Wyświetleń: 1405
 804. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1404
 805. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie w 2020 roku.
  Wyświetleń: 1404
 806. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1397
 807. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 1390
 808. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 1388
 809. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 1388
 810. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2018
  Wyświetleń: 1387
 811. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1384
 812. Statuty Sołectw Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1378
 813. Rok 2019 - sprawozdania jednostki oświatowe
  Wyświetleń: 1377
 814. zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 8.01.2019 r.
  Wyświetleń: 1377
 815. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1374
 816. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 1370
 817. AZBEST 2020
  Wyświetleń: 1365
 818. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 1365
 819. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1363
 820. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 1362
 821. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 1353
 822. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 1352
 823. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1350
 824. Wykaz nieruchomości z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1349
 825. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 1338
 826. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 1334
 827. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1333
 828. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1333
 829. Wykazy z dnia 22.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1329
 830. 2021 r.
  Wyświetleń: 1325
 831. grudzień 2019
  Wyświetleń: 1325
 832. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1325
 833. sierpień 2019
  Wyświetleń: 1319
 834. styczeń 2019
  Wyświetleń: 1319
 835. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1316
 836. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 1308
 837. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2020
  Wyświetleń: 1300
 838. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego na gminę Głogówek
  Wyświetleń: 1297
 839. Dotacje
  Wyświetleń: 1296
 840. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 1296
 841. Wykaz z dnia 02.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1295
 842. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019 rok
  Wyświetleń: 1290
 843. Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1287
 844. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1287
 845. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 28.10.2020 roku. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy Placu Wolności nr 6 w Głogówku.
  Wyświetleń: 1286
 846. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1283
 847. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1283
 848. Wykaz z dnia 09.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1279
 849. Wykaz z dnia 15-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1274
 850. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1272
 851. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 1270
 852. Wykazy z dnia 5.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1270
 853. czerwiec 2019
  Wyświetleń: 1268
 854. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2020
  Wyświetleń: 1268
 855. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1267
 856. Protokół konsultacji 2018
  Wyświetleń: 1266
 857. listopad 2019
  Wyświetleń: 1264
 858. Informacja o planowanej zbiórce odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1254
 859. Komunikaty z dnia 14-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1241
 860. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na dzień 11.01.2019 roku godzina 9.00
  Wyświetleń: 1238
 861. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 4.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1233
 862. Obwodowe Komisje Wyborcze - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1233
 863. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego.
  Wyświetleń: 1229
 864. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1229
 865. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1227
 866. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 1226
 867. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 1224
 868. Wykaz z dnia 7.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1223
 869. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 1216
 870. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1214
 871. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1213
 872. Wykazy z dnia 17.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 1212
 873. Wykaz z dnia 28.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1209
 874. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnaego w Głogówku.
  Wyświetleń: 1205
 875. Zarządzenia 2021
  Wyświetleń: 1204
 876. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1199
 877. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1
  Wyświetleń: 1197
 878. Młodzieżowa Rada Miejska
  Wyświetleń: 1196
 879. wrzesień 2019
  Wyświetleń: 1196
 880. Wyniki przetargów na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 1193
 881. Wykazy z dnia 25.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1190
 882. Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy specjalnej/ zespołu spalinowego elektrycznego
  Wyświetleń: 1187
 883. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie
  Wyświetleń: 1185
 884. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1183
 885. styczeń 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1182
 886. Wykaz z dnia 30.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1171
 887. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1169
 888. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 1166
 889. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 1162
 890. Zarządzenie wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 1162
 891. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1156
 892. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1156
 893. obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1154
 894. Petycje do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1154
 895. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 1153
 896. Wykaz z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1153
 897. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1152
 898. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1151
 899. luty 2020
  Wyświetleń: 1151
 900. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1151
 901. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 1148
 902. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1144
 903. Wykaz z dnia 12.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1141
 904. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1139
 905. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1138
 906. Petycja nr 3/2019
  Wyświetleń: 1136
 907. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 1134
 908. Okres zasiłkowy 2018/2019
  Wyświetleń: 1133
 909. styczeń 2020
  Wyświetleń: 1127
 910. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
  Wyświetleń: 1127
 911. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 1122
 912. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 27.07.2018 ROK.
  Wyświetleń: 1120
 913. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1120
 914. Wykaz d dnia 30.08.2018 roku
  Wyświetleń: 1118
 915. Wykaz z dnia 13.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1117
 916. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu dugoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
  Wyświetleń: 1116
 917. Wykaz na dzierżawę nieruchomosci z dnia 4.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 1116
 918. Wykaz z dnia 29.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 1112
 919. październik 2019
  Wyświetleń: 1110
 920. Wykazy z dnia 28.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 1110
 921. Wykaz z dnia 28.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1109
 922. 2021 r.
  Wyświetleń: 1103
 923. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1103
 924. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2
  Wyświetleń: 1103
 925. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 1094
 926. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
  Wyświetleń: 1092
 927. NABÓR NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH.
  Wyświetleń: 1090
 928. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1086
 929. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 1084
 930. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 1082
 931. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 1081
 932. Petycja nr 6/2019
  Wyświetleń: 1077
 933. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 1073
 934. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 1068
 935. 2021r.(CRU)
  Wyświetleń: 1062
 936. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1062
 937. maj 2020
  Wyświetleń: 1061
 938. Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach
  Wyświetleń: 1060
 939. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1060
 940. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 1058
 941. marzec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1056
 942. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
  Wyświetleń: 1051
 943. Dyżur Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1049
 944. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.
  Wyświetleń: 1048
 945. Wykaz z dnia 17.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1044
 946. marzec 2020
  Wyświetleń: 1043
 947. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1036
 948. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 ROK.
  Wyświetleń: 1036
 949. Informacja o wyborze oferty na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 1032
 950. Petycja nr 2/2019
  Wyświetleń: 1032
 951. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 1029
 952. Wykazy z dnia 10-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1022
 953. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1016
 954. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów
  Wyświetleń: 1016
 955. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1013
 956. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w roku 2020
  Wyświetleń: 1012
 957. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 1010
 958. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1008
 959. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 1000
 960. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 996
 961. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 994
 962. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 993
 963. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 993
 964. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf II przetag
  Wyświetleń: 992
 965. Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym -MELEX- I przetarg
  Wyświetleń: 985
 966. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 985
 967. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf II przetarg
  Wyświetleń: 980
 968. 2021 r.
  Wyświetleń: 978
 969. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 978
 970. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 19.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 978
 971. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 976
 972. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 972
 973. luty 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 966
 974. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 965
 975. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary,
  Wyświetleń: 964
 976. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 13.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 963
 977. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 960
 978. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 959
 979. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 954
 980. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 952
 981. Informacja dla uczestników spotkań i wydarzeń z udziałem Burmistrza Głogówka, Rady Miejskiej w Głogówku oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 950
 982. lipiec 2020
  Wyświetleń: 949
 983. Petycja nr 1/2020
  Wyświetleń: 947
 984. XVLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 947
 985. Petycja nr 4/2019
  Wyświetleń: 945
 986. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 939
 987. maj 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 938
 988. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 935
 989. kwiecień 2020r. (CRU)
  Wyświetleń: 930
 990. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, Kultury i Sztuki.
  Wyświetleń: 929
 991. Wykazy na dzierżawę nieruchomości z dnia 17.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 922
 992. Wykazy z dnia 05.08.2019 roku
  Wyświetleń: 921
 993. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 918
 994. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 917
 995. Informacja o zawarciu umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 917
 996. Petycja nr 5/2019
  Wyświetleń: 914
 997. II informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 912
 998. Informacja o zawarciu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 911
 999. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 908
 1000. Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.02.2020 roku. Dotyczy działek nr 362/4, 361/4 i 364/4 wszystkie mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 907
 1001. kwiecień 2020
  Wyświetleń: 906
 1002. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 897
 1003. czerwiec 2020
  Wyświetleń: 891
 1004. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 888
 1005. Okręgowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 886
 1006. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 878
 1007. Ogłoszenia o przetargach z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 877
 1008. Informacja o unieważnieniu postępowania na Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 875
 1009. Wykaz z dnia 28.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 875
 1010. Wykazy z dnia 3.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 875
 1011. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki 688/1 mapa 7 obręb Głogówek zabudowanej lokalem użytkowym.
  Wyświetleń: 873
 1012. Wykaz z dnia 12.08.2019 roku.
  Wyświetleń: 871
 1013. Wykaz z dnia 26.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 871
 1014. STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2021 ROKU
  Wyświetleń: 870
 1015. Oferta pracy na stanowisku Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 868
 1016. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach
  Wyświetleń: 861
 1017. Petycja nr 7/2019
  Wyświetleń: 861
 1018. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
  Wyświetleń: 859
 1019. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 859
 1020. Wykaz z dnia 19.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 858
 1021. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 858
 1022. Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację placu zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Głogówku
  Wyświetleń: 851
 1023. Wykaz z dnia 7.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 850
 1024. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 846
 1025. Wykaz z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 844
 1026. styczeń 2021
  Wyświetleń: 841
 1027. Petycja nr 2/2020
  Wyświetleń: 840
 1028. Wykazy z dnia 18.03.2020 roku.
  Wyświetleń: 833
 1029. czerwiec 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 828
 1030. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 825
 1031. 2021r.(P)
  Wyświetleń: 824
 1032. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek, zabudowanej.
  Wyświetleń: 817
 1033. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 815
 1034. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 815
 1035. Wykaz z dnia 22.10.2019 roku.
  Wyświetleń: 811
 1036. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
  Wyświetleń: 810
 1037. Petycja nr 3/2020
  Wyświetleń: 810
 1038. Wykazy z dnia 04.03.2020 roku
  Wyświetleń: 806
 1039. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego
  Wyświetleń: 805
 1040. Wykaz z dnia 29.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 804
 1041. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek
  Wyświetleń: 804
 1042. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 801
 1043. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2021
  Wyświetleń: 799
 1044. Wykaz z dnia 29.04.2020 roku.
  Wyświetleń: 793
 1045. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 790
 1046. Wykazy z dnia 27.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 789
 1047. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 787
 1048. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2020 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 781
 1049. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 779
 1050. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.
  Wyświetleń: 778
 1051. sierpień 2020
  Wyświetleń: 777
 1052. Wykaz z dnia 23.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 775
 1053. Wykaz z dnia 24.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 768
 1054. Wykazy z dnia 22.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 768
 1055. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 767
 1056. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2019
  Wyświetleń: 767
 1057. Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 766
 1058. OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
  Wyświetleń: 764
 1059. Ogłoszenie o przteragu z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności nr 8 w Głogówku.
  Wyświetleń: 764
 1060. Informacja o unieważnieniu postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 759
 1061. ROK 2021
  Wyświetleń: 757
 1062. Ogloszenie o przteragu z dnia 21.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 755
 1063. Wykaz z dnia 21.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 753
 1064. Wykazy z dnia 12.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 738
 1065. Wykaz z dnia 10.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 724
 1066. III zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 723
 1067. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ CZŁONKÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE GŁOGÓWEK
  Wyświetleń: 722
 1068. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
  Wyświetleń: 720
 1069. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 720
 1070. Plan działania
  Wyświetleń: 719
 1071. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 711
 1072. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2021
  Wyświetleń: 708
 1073. listopad 2020
  Wyświetleń: 707
 1074. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 700
 1075. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 698
 1076. lipiec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 698
 1077. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na członków OKW
  Wyświetleń: 694
 1078. luty 2021
  Wyświetleń: 689
 1079. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 686
 1080. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek z dnia 21.12.2020 r.
  Wyświetleń: 684
 1081. Zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej dla wyborców zgłaszających się spoza komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 684
 1082. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 665
 1083. Informacja o unieważnieniu II postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 664
 1084. 2021 r.
  Wyświetleń: 663
 1085. wrzesień 2020
  Wyświetleń: 661
 1086. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 659
 1087. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2020 roku. Dotyczy działki nr 453/1 ark. mapy 5 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 658
 1088. październik 2020
  Wyświetleń: 656
 1089. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 655
 1090. Petycje 2018-2023
  Wyświetleń: 644
 1091. sierpień 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 643
 1092. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 637
 1093. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 633
 1094. Program "Czyste Powietrze"
  Wyświetleń: 633
 1095. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 629
 1096. Ogłoszenie z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 624
 1097. Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 623
 1098. Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w województwie opolskim.
  Wyświetleń: 616
 1099. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 21.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 615
 1100. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 614
 1101. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek z dnia 21.12.2020 r.
  Wyświetleń: 612
 1102. Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 609
 1103. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami.
  Wyświetleń: 603
 1104. wrzesień 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 603
 1105. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku
  Wyświetleń: 603
 1106. Protokoły z Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 601
 1107. HARMONOGRAM PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO W GŁOGÓWKU W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ŚLUBÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM
  Wyświetleń: 598
 1108. Petycja nr 4/2020
  Wyświetleń: 598
 1109. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki nr 313/118 mapa 1 obręb Wróblin.
  Wyświetleń: 597
 1110. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki 675/2 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 595
 1111. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego. Dot. "Programu ochrony powietrza województwa opolskiego".
  Wyświetleń: 591
 1112. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 8.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 589
 1113. Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 589
 1114. Petycja nr 5/2020
  Wyświetleń: 576
 1115. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Opolu
  Wyświetleń: 573
 1116. SPOSÓB DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
  Wyświetleń: 566
 1117. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 563
 1118. Analiza stanu gospodarki kumunalnej za 2018 rok
  Wyświetleń: 562
 1119. Wykaz z dnia 19.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 562
 1120. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działek 675/3 i 675/4 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 558
 1121. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 554
 1122. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 552
 1123. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku
  Wyświetleń: 551
 1124. Wykazy z dnia 22.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 544
 1125. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 541
 1126. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
  Wyświetleń: 539
 1127. Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 539
 1128. październik 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 538
 1129. listopad 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 533
 1130. Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym -MELEX- II przetarg
  Wyświetleń: 532
 1131. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 526
 1132. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 525
 1133. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 521
 1134. grudzień 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 520
 1135. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 12.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 519
 1136. Zarządzenie nr MKOŚ.0050.84.2020 Burmistrza Głogówka z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
  Wyświetleń: 518
 1137. Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 516
 1138. Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia "Budowa Elektrowni Wiatrowej "LUBRZA II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości: Nowy Browiniec, Laskowice".
  Wyświetleń: 515
 1139. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 512
 1140. grudzień 2020
  Wyświetleń: 511
 1141. 2021 r.
  Wyświetleń: 509
 1142. Petycja nr 6/2020
  Wyświetleń: 508
 1143. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 496
 1144. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 494
 1145. Wykaz z dnia 9.09.2020 roku.
  Wyświetleń: 485
 1146. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania z dnia 22.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 480
 1147. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 472
 1148. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 470
 1149. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2021
  Wyświetleń: 468
 1150. Plan działania
  Wyświetleń: 467
 1151. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie
  Wyświetleń: 462
 1152. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
  Wyświetleń: 459
 1153. Petycja nr 1/2021
  Wyświetleń: 454
 1154. Wykazy z dnia 5.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 454
 1155. 2021r.(UM)
  Wyświetleń: 453
 1156. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 10.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 453
 1157. Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 453
 1158. styczeń 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 453
 1159. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.09.2020 roku. Dotyczy działki nr 362/4 mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 452
 1160. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary z dnia 22.03.2021
  Wyświetleń: 448
 1161. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2020 rok
  Wyświetleń: 444
 1162. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2021
  Wyświetleń: 443
 1163. Wykazy z dnia 16.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 442
 1164. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.11.2020 roku. Dotyczy działki nr 362/4 ark. mapy 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 441
 1165. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 27.10.2020 roku. Dotyczy działki nr 228 ark. mapy 3 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 439
 1166. Wykaz z dnia 2.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 434
 1167. Wykazy z dnia 14.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 429
 1168. Wykaz z dnia 27.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 425
 1169. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 23.11.2020 roku. Dotyczy działki 675/2 ark. mapy 3 Kazimierz.
  Wyświetleń: 422
 1170. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 23.11.2020 roku. Dotyczy działek 675/3 i 675/4 obie ark. mapy 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 418
 1171. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r
  Wyświetleń: 412
 1172. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 409
 1173. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przedłużeniu terminu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2021 r
  Wyświetleń: 404
 1174. 2021r.(JO)
  Wyświetleń: 402
 1175. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 396
 1176. Wykazy z dnia 28.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 396
 1177. 2021r.(SP)
  Wyświetleń: 362
 1178. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 12.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 358
 1179. luty 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 350
 1180. Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – I etap remont dachu
  Wyświetleń: 348
 1181. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 344
 1182. kwiecień 2021 r.
  Wyświetleń: 336
 1183. Petycja nr 2/2021
  Wyświetleń: 332
 1184. maj 2021 r.
  Wyświetleń: 331
 1185. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Korfantego w Głogówku
  Wyświetleń: 318
 1186. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 312
 1187. Wykaz z dnia 25.02.2021 roku.
  Wyświetleń: 305
 1188. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 295
 1189. AZBEST 2021
  Wyświetleń: 276
 1190. kwiecień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 271
 1191. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 270
 1192. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2020 rok
  Wyświetleń: 269
 1193. marzec 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 263
 1194. Wykaz z dnia 10.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 261
 1195. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 253
 1196. Wykaz z dnia 24.02.2021 roku.
  Wyświetleń: 251
 1197. maj 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 249
 1198. Wykaz z dnia 17.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 236
 1199. Wykaz z dnia 15.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 227
 1200. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 10.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 215
 1201. lipiec 2021 r.
  Wyświetleń: 210
 1202. Wykazy z dnia 06.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 198
 1203. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 07.05.2021 roku. Dotyczy zabudowanej działki geodezyjnej nr 408/3 mapa 4 obręb Błażejowice Dolne o pow. 0.0381 ha.
  Wyświetleń: 195
 1204. Wykaz z dnia 24.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 195
 1205. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.06.2021 roku. Dotyczy działki nr 637/6 mapa 6 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 193
 1206. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2020
  Wyświetleń: 192
 1207. Ogłoszenia Burmistrza Głogówka z dnia 30.06.2021 roku. Dotyczy lokalu użytkowego nr 1 w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Zamkowej nr 30 w Głogówku.
  Wyświetleń: 190
 1208. Wykaz z dnia 17.05.2021 roku.
  Wyświetleń: 186
 1209. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 07.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 181
 1210. Program "LIFE".
  Wyświetleń: 181
 1211. Wykaz z dnia 27.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 175
 1212. Wykazy z dnia 16.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 172
 1213. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 171
 1214. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 29.06.2021 roku. Dotyczy działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów o pow. 0.3162 ha.
  Wyświetleń: 169
 1215. Rejestr wydanych pozwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych od 2021 roku.
  Wyświetleń: 159
 1216. czerwiec 2021 r.(CRU)
  Wyświetleń: 155
 1217. lipiec 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 152
 1218. czerwiec 2021 r.
  Wyświetleń: 150
 1219. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
  Wyświetleń: 139
 1220. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 5.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 342 mapa 3 obręb Winiary o pow. 0.0319 ha.
  Wyświetleń: 137
 1221. Wykaz z dnia 15.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 129
 1222. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 19.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 408/3 mapa 4 obręb Błażejowice Dolne o pow. 0.0381 ha.
  Wyświetleń: 126
 1223. Wykazy z dnia 29.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 115
 1224. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 19.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 656/89 mapa 6 obręb Dzierżysławice, o pow. 0.0150 ha.
  Wyświetleń: 113
 1225. Wykaz z dnia 29.06.2021 roku.
  Wyświetleń: 106
 1226. Wykazy z dnia 8.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 106
 1227. Wykaz z dnia 8.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 98
 1228. Wykaz z dnia 25.06.2021 roku.
  Wyświetleń: 95
 1229. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 18.08.2021 roku.
  Wyświetleń: 85
 1230. sierpień 2021 r.
  Wyświetleń: 36
 1231. sierpień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 35
Wersja XML