Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5514900000000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9621282153790609161792100734558790577099110551881407699685771
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4303347715577976557263678110560736178167264442620907964271113
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
444104234638190640455415547392368513988533398673893620663009
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449904496656981503944095545181275273601834091382034876134729
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449503587746612422534777341372398923759648519391454119138240
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101261036712443112001543516193202862331126000363003249936608
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000183739621755527023685777708672
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 169479
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 106404
 3. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 68784
 4. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 44568
 5. 2018r.
  Wyświetleń: 32613
 6. 2020r.(O)
  Wyświetleń: 25871
 7. 2020 r.
  Wyświetleń: 24956
 8. 2018r.
  Wyświetleń: 22051
 9. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 21178
 10. 2019 r.
  Wyświetleń: 20165
 11. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 19394
 12. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 19077
 13. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 16121
 14. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 16056
 15. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 15850
 16. 2019r.(O)
  Wyświetleń: 15529
 17. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Głogówku
  Wyświetleń: 14013
 18. Program Rodzina 500 +
  Wyświetleń: 13075
 19. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 12907
 20. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 12436
 21. Ogłoszenia 2018 r.
  Wyświetleń: 10705
 22. 2016r.
  Wyświetleń: 10330
 23. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 10195
 24. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 9883
 25. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9835
 26. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 9134
 27. 2019r.
  Wyświetleń: 8917
 28. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 8870
 29. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 8839
 30. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 8729
 31. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 8431
 32. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 8162
 33. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 8143
 34. 2017r.
  Wyświetleń: 8101
 35. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 7973
 36. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 7954
 37. Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7928
 38. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 7859
 39. Wydział Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 7855
 40. 2020 r.
  Wyświetleń: 7782
 41. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 7682
 42. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 7678
 43. PSZOK w Racławicach Śląskich.
  Wyświetleń: 7621
 44. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 7441
 45. Burmistrz
  Wyświetleń: 7387
 46. 2019r.(CRU)
  Wyświetleń: 7281
 47. - Azbest
  Wyświetleń: 7276
 48. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 7193
 49. 2018r.
  Wyświetleń: 7145
 50. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 7015
 51. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 6955
 52. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 6924
 53. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 6863
 54. Rok 2017
  Wyświetleń: 6716
 55. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 6678
 56. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6640
 57. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 6637
 58. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 6526
 59. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 6513
 60. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 6503
 61. Uchwały
  Wyświetleń: 6501
 62. Wydział Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 6489
 63. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 6455
 64. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6367
 65. Spółki gminne
  Wyświetleń: 6298
 66. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 6272
 67. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 6260
 68. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 6250
 69. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 6236
 70. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 6236
 71. Referat Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 6231
 72. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 6201
 73. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 6158
 74. 2015r.
  Wyświetleń: 6157
 75. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 6151
 76. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 6120
 77. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 6061
 78. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 6055
 79. Akcyza
  Wyświetleń: 6040
 80. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5984
 81. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 5973
 82. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 5962
 83. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 5957
 84. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 5936
 85. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 5926
 86. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 5878
 87. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5806
 88. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 5735
 89. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 5625
 90. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 5610
 91. Skarbnik
  Wyświetleń: 5608
 92. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 5591
 93. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 5576
 94. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 5574
 95. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 5558
 96. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 5544
 97. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 5539
 98. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 5535
 99. Rok 2016
  Wyświetleń: 5520
 100. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 5502
 101. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 5454
 102. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 5453
 103. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5409
 104. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 5409
 105. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 5387
 106. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 5382
 107. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 5360
 108. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 5303
 109. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 5301
 110. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 5255
 111. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5194
 112. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 5137
 113. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 5122
 114. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 5047
 115. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 5024
 116. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 5011
 117. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 4981
 118. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 4981
 119. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 4976
 120. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 4974
 121. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 4971
 122. 2019r.
  Wyświetleń: 4952
 123. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 4950
 124. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 4935
 125. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4934
 126. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4906
 127. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4903
 128. ROK 2017
  Wyświetleń: 4890
 129. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4887
 130. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 4885
 131. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 4873
 132. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4846
 133. Rok 2015
  Wyświetleń: 4839
 134. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4817
 135. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 4811
 136. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4799
 137. Program "Rodzina 500 +"
  Wyświetleń: 4794
 138. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 4775
 139. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 4768
 140. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 4767
 141. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 4762
 142. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 4755
 143. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4750
 144. RODO- klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 4730
 145. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4724
 146. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 4722
 147. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 4719
 148. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4716
 149. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 4696
 150. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 4684
 151. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 4680
 152. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 4673
 153. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 4670
 154. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4647
 155. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 4646
 156. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 4617
 157. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 4605
 158. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 4588
 159. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 4587
 160. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 4582
 161. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 4565
 162. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 4559
 163. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4549
 164. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 4544
 165. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 4543
 166. Przetargi
  Wyświetleń: 4540
 167. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4530
 168. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 4527
 169. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 4518
 170. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 4501
 171. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 4495
 172. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4485
 173. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4483
 174. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 4477
 175. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 4477
 176. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 4470
 177. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4468
 178. 2018r.(UM)
  Wyświetleń: 4461
 179. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 4458
 180. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4452
 181. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4450
 182. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 4437
 183. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4431
 184. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4428
 185. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 4423
 186. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 4417
 187. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 4416
 188. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 4410
 189. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 4403
 190. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4390
 191. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 4385
 192. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 4377
 193. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 4373
 194. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 4366
 195. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4363
 196. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 4360
 197. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 4359
 198. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 4352
 199. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 4346
 200. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 4345
 201. Ulgi
  Wyświetleń: 4341
 202. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4331
 203. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4327
 204. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 4317
 205. Wybory do Rady Miejskiej w Głogówku i Burmistrza Głogówka - 2018r.
  Wyświetleń: 4311
 206. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 4307
 207. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 4296
 208. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 4294
 209. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4292
 210. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 4280
 211. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 4277
 212. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 4276
 213. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 4271
 214. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 4270
 215. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 4258
 216. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 4250
 217. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 4245
 218. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 4243
 219. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 4217
 220. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 4216
 221. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 4200
 222. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4197
 223. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 4191
 224. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 4190
 225. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 4185
 226. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4185
 227. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4170
 228. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4146
 229. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 4145
 230. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 4145
 231. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4138
 232. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4138
 233. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 4131
 234. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 4130
 235. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 4126
 236. 2020r.
  Wyświetleń: 4123
 237. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 4120
 238. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4112
 239. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4109
 240. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4107
 241. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 4099
 242. 2018r.(K)
  Wyświetleń: 4096
 243. Petycje
  Wyświetleń: 4094
 244. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 4092
 245. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 4089
 246. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 4086
 247. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4084
 248. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4076
 249. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4075
 250. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 4070
 251. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 4066
 252. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4054
 253. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 4052
 254. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 4043
 255. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 4043
 256. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 4035
 257. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4034
 258. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 4030
 259. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4025
 260. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 4016
 261. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 4013
 262. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 4012
 263. ROK 2018
  Wyświetleń: 4002
 264. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3975
 265. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3965
 266. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 3965
 267. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3959
 268. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3939
 269. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3938
 270. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 3933
 271. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3930
 272. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3922
 273. - Azbest
  Wyświetleń: 3911
 274. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 3909
 275. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 3908
 276. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3900
 277. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 3896
 278. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 3893
 279. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3891
 280. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 3891
 281. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 3886
 282. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3882
 283. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3881
 284. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3876
 285. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 3874
 286. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 3874
 287. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 3873
 288. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3872
 289. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 3866
 290. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3856
 291. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3847
 292. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 3846
 293. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 3830
 294. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 3811
 295. 2018r.(SP)
  Wyświetleń: 3799
 296. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020.
  Wyświetleń: 3779
 297. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 3757
 298. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 3754
 299. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 3748
 300. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 3741
 301. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 3736
 302. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3715
 303. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 3703
 304. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 3702
 305. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3700
 306. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3699
 307. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 3692
 308. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 3690
 309. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 3669
 310. 2018r.(JO)
  Wyświetleń: 3662
 311. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 3661
 312. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3646
 313. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3645
 314. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3639
 315. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 3638
 316. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 3633
 317. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 3624
 318. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3617
 319. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 3614
 320. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 3602
 321. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 3593
 322. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 3588
 323. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3577
 324. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3577
 325. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 3568
 326. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3567
 327. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 3559
 328. 2019r.(K)
  Wyświetleń: 3558
 329. Zarządzenia 2020
  Wyświetleń: 3536
 330. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 3518
 331. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3510
 332. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3498
 333. 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 3477
 334. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3463
 335. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 3452
 336. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 3424
 337. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 3418
 338. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 3414
 339. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 3391
 340. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3378
 341. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 3377
 342. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 3374
 343. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 3368
 344. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 3356
 345. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 3355
 346. 2019r.(UM)
  Wyświetleń: 3345
 347. Postanowienia
  Wyświetleń: 3345
 348. Wykazy na dzierżawę, najem i użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 3333
 349. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 3301
 350. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 3291
 351. 2019r.(SP)
  Wyświetleń: 3290
 352. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3287
 353. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 3284
 354. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 3281
 355. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 3255
 356. Ogłoszenia o przetargach na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 3254
 357. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3240
 358. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3236
 359. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 3209
 360. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 3204
 361. 2019r.(JO)
  Wyświetleń: 3203
 362. Rok 2017
  Wyświetleń: 3202
 363. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 3190
 364. Centralny Rejestr Umów
  Wyświetleń: 3164
 365. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3161
 366. Rok 2018
  Wyświetleń: 3161
 367. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3144
 368. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 3140
 369. 2019r.(P)
  Wyświetleń: 3137
 370. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 3134
 371. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 3130
 372. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 3129
 373. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku - 10 luty 2019 r. oraz 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 3126
 374. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3126
 375. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 3115
 376. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3106
 377. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3102
 378. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3097
 379. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 3094
 380. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3089
 381. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3087
 382. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 3085
 383. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3083
 384. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3082
 385. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 3070
 386. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3059
 387. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3055
 388. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 3049
 389. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3044
 390. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 3043
 391. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 3029
 392. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3025
 393. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3017
 394. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 3012
 395. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3010
 396. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3000
 397. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2994
 398. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2991
 399. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2988
 400. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2980
 401. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 2977
 402. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2976
 403. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2974
 404. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2969
 405. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 2965
 406. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 2964
 407. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2963
 408. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 2960
 409. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 2960
 410. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2959
 411. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 2957
 412. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 2954
 413. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2947
 414. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 2946
 415. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 2939
 416. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 2931
 417. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 2928
 418. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2919
 419. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 2917
 420. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2914
 421. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 2911
 422. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 2904
 423. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 2892
 424. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 2885
 425. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 2874
 426. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 2867
 427. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 2865
 428. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 2864
 429. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 2860
 430. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 2855
 431. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 2853
 432. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 2843
 433. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 2837
 434. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 2835
 435. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2833
 436. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2831
 437. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 2830
 438. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 2811
 439. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 2810
 440. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 2788
 441. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 2785
 442. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2781
 443. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018
  Wyświetleń: 2778
 444. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 2772
 445. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 2764
 446. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2763
 447. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 2747
 448. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2734
 449. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 2733
 450. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2732
 451. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2730
 452. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2729
 453. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2724
 454. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 2717
 455. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2717
 456. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 2715
 457. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 2712
 458. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2706
 459. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 2699
 460. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2693
 461. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2691
 462. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2690
 463. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 2682
 464. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2682
 465. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2670
 466. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 2669
 467. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2668
 468. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 2656
 469. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 2655
 470. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 2651
 471. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 2646
 472. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2642
 473. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Głogówku - Program Razem Bezpieczniej, edycja 2018
  Wyświetleń: 2640
 474. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 2629
 475. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2627
 476. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2615
 477. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2613
 478. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2613
 479. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2610
 480. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 2608
 481. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2603
 482. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2603
 483. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 2598
 484. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2596
 485. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2593
 486. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 2591
 487. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2591
 488. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 2589
 489. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2587
 490. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 2584
 491. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 2580
 492. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 2576
 493. 2020r.(UM)
  Wyświetleń: 2576
 494. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2574
 495. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maj 2019 r.
  Wyświetleń: 2569
 496. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2567
 497. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2565
 498. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 2564
 499. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2563
 500. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2551
 501. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 2550
 502. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2547
 503. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2536
 504. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 2529
 505. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 2524
 506. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2524
 507. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 2524
 508. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 2521
 509. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2519
 510. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2509
 511. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2504
 512. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2502
 513. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2500
 514. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 2495
 515. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2494
 516. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maj 2020 r.
  Wyświetleń: 2488
 517. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 2484
 518. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2481
 519. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2475
 520. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 2471
 521. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2470
 522. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2469
 523. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 2463
 524. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2462
 525. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2457
 526. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2454
 527. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 2454
 528. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2440
 529. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 2439
 530. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2438
 531. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2433
 532. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 2422
 533. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 2421
 534. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 2420
 535. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2420
 536. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2417
 537. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 2416
 538. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 2415
 539. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2412
 540. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 2402
 541. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2401
 542. CEIDG-Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2395
 543. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 2390
 544. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 2387
 545. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 2385
 546. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2383
 547. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 2373
 548. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 2368
 549. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2363
 550. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2363
 551. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 2356
 552. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2355
 553. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2353
 554. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2353
 555. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 2347
 556. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 2342
 557. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 2338
 558. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 2336
 559. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2330
 560. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 2330
 561. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 2327
 562. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2323
 563. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 2319
 564. 2020r.(P)
  Wyświetleń: 2318
 565. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2317
 566. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2313
 567. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 2313
 568. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 2312
 569. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2309
 570. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 2306
 571. Protokoły z Posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
  Wyświetleń: 2302
 572. marzec 2021 r.
  Wyświetleń: 2298
 573. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2294
 574. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 2293
 575. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 2286
 576. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 2286
 577. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 2282
 578. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2277
 579. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2276
 580. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2273
 581. 2020r.(JO)
  Wyświetleń: 2271
 582. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2267
 583. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 2266
 584. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 2265
 585. - Lista osób zakwalifikowanych do przetergów ograniczonych.
  Wyświetleń: 2264
 586. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2264
 587. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2262
 588. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2261
 589. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2259
 590. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2258
 591. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2248
 592. 2020r.(SP)
  Wyświetleń: 2246
 593. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 2246
 594. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2242
 595. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2234
 596. Kodeks Etyki
  Wyświetleń: 2233
 597. Wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 2224
 598. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2019
  Wyświetleń: 2221
 599. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2215
 600. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 2208
 601. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2206
 602. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 2198
 603. Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2198
 604. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 2198
 605. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 2198
 606. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 2195
 607. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 2188
 608. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 2185
 609. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 2185
 610. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 2185
 611. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 2185
 612. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 2184
 613. strona testowa
  Wyświetleń: 2180
 614. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 2177
 615. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2172
 616. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 2169
 617. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2161
 618. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2160
 619. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2155
 620. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 2155
 621. Plany Pracy Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 2151
 622. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 2150
 623. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 2146
 624. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2145
 625. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2144
 626. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2142
 627. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 2132
 628. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 2129
 629. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 2126
 630. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2122
 631. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok
  Wyświetleń: 2121
 632. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 2121
 633. Oferta pracy na stanowisku kasjera
  Wyświetleń: 2112
 634. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 2112
 635. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2110
 636. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2108
 637. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 2098
 638. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 2078
 639. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 2078
 640. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 2076
 641. EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
  Wyświetleń: 2074
 642. Roczna informacja o petycjach
  Wyświetleń: 2066
 643. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 2066
 644. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2064
 645. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 2061
 646. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 2060
 647. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 2059
 648. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 2059
 649. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2046
 650. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2035
 651. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 2031
 652. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia.
  Wyświetleń: 2029
 653. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2019
 654. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2016
 655. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 2015
 656. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 2014
 657. XLVII Sesja Rady Miejskiej - maj 2018 r.
  Wyświetleń: 2013
 658. AZBEST 2019
  Wyświetleń: 2011
 659. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 2008
 660. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 2007
 661. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 2000
 662. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1999
 663. XLVI Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 1991
 664. Petycja nr 1/2019
  Wyświetleń: 1990
 665. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1987
 666. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 1981
 667. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1974
 668. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 1972
 669. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1971
 670. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 1969
 671. luty 2019
  Wyświetleń: 1964
 672. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 1960
 673. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1956
 674. 2021 r.
  Wyświetleń: 1953
 675. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 1953
 676. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1942
 677. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1940
 678. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1939
 679. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości z 2019 roku.
  Wyświetleń: 1935
 680. Oferta pracy na stanowisku do spraw techniczno-kancelaryjnych i obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 1933
 681. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 1932
 682. Miejska Komisja Wyborcza w Głogówku
  Wyświetleń: 1922
 683. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 1920
 684. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 1920
 685. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1916
 686. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1915
 687. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 1908
 688. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 1906
 689. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1900
 690. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 1897
 691. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2019
  Wyświetleń: 1873
 692. Kierownictwo
  Wyświetleń: 1872
 693. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 1864
 694. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1858
 695. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1854
 696. Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1853
 697. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat i windykacji czynszów
  Wyświetleń: 1851
 698. Postanowienia z dnia 25.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 1851
 699. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1850
 700. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 1849
 701. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 1843
 702. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1841
 703. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 1840
 704. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1839
 705. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1837
 706. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1836
 707. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 1836
 708. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1832
 709. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 1831
 710. ROK 2020
  Wyświetleń: 1831
 711. Protokoły z posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1830
 712. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 1822
 713. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 1821
 714. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 1820
 715. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1819
 716. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1815
 717. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1811
 718. Dobry Start (300 zł dla ucznia)
  Wyświetleń: 1810
 719. XLVIII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.
  Wyświetleń: 1808
 720. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1807
 721. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 1796
 722. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 1796
 723. kwiecień 2019
  Wyświetleń: 1794
 724. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1789
 725. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 1788
 726. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1784
 727. marzec 2019
  Wyświetleń: 1783
 728. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1782
 729. Ogłoszenia o przetargach z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1781
 730. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1776
 731. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na organizowanie publicznego trasnportu drogowego na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1771
 732. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1769
 733. Petycja nr 2/2018
  Wyświetleń: 1769
 734. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 1767
 735. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1767
 736. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1763
 737. 2021r.(CRU)
  Wyświetleń: 1761
 738. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.11.2020 roku. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 2 w klatce schodowej nr 9 w budynku przy ul. Chopina 9, 11 i 13.
  Wyświetleń: 1761
 739. Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1760
 740. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 1755
 741. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 1754
 742. obwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 28.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla : Budowa mostu na rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 1752
 743. AZBEST 2020
  Wyświetleń: 1744
 744. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 1744
 745. Petycja nr 3/2018
  Wyświetleń: 1744
 746. Statuty Sołectw Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1744
 747. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 1739
 748. maj 2019
  Wyświetleń: 1739
 749. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Głogówek Winiary i Wielkie Oracze z dnia 15.03.2019 r
  Wyświetleń: 1731
 750. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1729
 751. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 1724
 752. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1723
 753. lipiec 2019
  Wyświetleń: 1721
 754. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2018
  Wyświetleń: 1717
 755. Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 1714
 756. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1713
 757. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie w 2020 roku.
  Wyświetleń: 1711
 758. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 1709
 759. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 1706
 760. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1706
 761. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2019
  Wyświetleń: 1702
 762. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi Biura Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1701
 763. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1697
 764. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1696
 765. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 1694
 766. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1686
 767. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 1685
 768. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1684
 769. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1678
 770. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 1674
 771. Rok 2018
  Wyświetleń: 1672
 772. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 1670
 773. Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 roku
  Wyświetleń: 1669
 774. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 1667
 775. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 1666
 776. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1664
 777. Zarządzenia 2021
  Wyświetleń: 1661
 778. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1654
 779. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2018
  Wyświetleń: 1651
 780. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 1647
 781. Rok 2019 - sprawozdania jednostki oświatowe
  Wyświetleń: 1646
 782. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1644
 783. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 1633
 784. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 1632
 785. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 1630
 786. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1629
 787. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 1629
 788. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1627
 789. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 1624
 790. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 1622
 791. zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji nr MKOŚ.6220.1.2019
  Wyświetleń: 1618
 792. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1617
 793. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 1615
 794. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1604
 795. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1601
 796. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1596
 797. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1595
 798. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 1592
 799. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 1590
 800. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1589
 801. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 1589
 802. zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 8.01.2019 r.
  Wyświetleń: 1589
 803. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1586
 804. listopad 2019
  Wyświetleń: 1583
 805. grudzień 2019
  Wyświetleń: 1582
 806. sierpień 2019
  Wyświetleń: 1580
 807. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1578
 808. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1573
 809. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019 rok
  Wyświetleń: 1570
 810. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1570
 811. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2018
  Wyświetleń: 1568
 812. 2021 r.
  Wyświetleń: 1566
 813. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2020
  Wyświetleń: 1566
 814. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 1562
 815. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budżetu
  Wyświetleń: 1561
 816. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1560
 817. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1559
 818. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1557
 819. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 1556
 820. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 1546
 821. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1537
 822. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1531
 823. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1519
 824. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 1516
 825. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1516
 826. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 1511
 827. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 1510
 828. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1505
 829. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 1503
 830. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1499
 831. czerwiec 2019
  Wyświetleń: 1495
 832. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 1493
 833. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 1492
 834. Wykaz nieruchomości z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1488
 835. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 1486
 836. Wykazy z dnia 22.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1485
 837. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1484
 838. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1483
 839. styczeń 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1483
 840. styczeń 2019
  Wyświetleń: 1482
 841. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 1479
 842. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1477
 843. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego na gminę Głogówek
  Wyświetleń: 1468
 844. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1467
 845. Informacja o planowanej zbiórce odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1467
 846. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1462
 847. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 1459
 848. luty 2020
  Wyświetleń: 1458
 849. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na dzień 11.01.2019 roku godzina 9.00
  Wyświetleń: 1454
 850. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2020
  Wyświetleń: 1443
 851. Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy specjalnej/ zespołu spalinowego elektrycznego
  Wyświetleń: 1442
 852. Wyniki przetargów na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 1442
 853. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 1441
 854. Wykaz z dnia 02.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1437
 855. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego.
  Wyświetleń: 1434
 856. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 1430
 857. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1430
 858. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 1429
 859. Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1424
 860. Obwodowe Komisje Wyborcze - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1423
 861. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 1421
 862. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 28.10.2020 roku. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy Placu Wolności nr 6 w Głogówku.
  Wyświetleń: 1415
 863. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1415
 864. Protokół konsultacji 2018
  Wyświetleń: 1413
 865. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1412
 866. wrzesień 2019
  Wyświetleń: 1412
 867. Wykazy z dnia 5.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1412
 868. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 1409
 869. 2021 r.
  Wyświetleń: 1408
 870. Młodzieżowa Rada Miejska
  Wyświetleń: 1408
 871. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1
  Wyświetleń: 1403
 872. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 1393
 873. Komunikaty z dnia 14-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1389
 874. Wykaz z dnia 09.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1388
 875. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 4.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1387
 876. Wykaz z dnia 15-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1386
 877. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 1382
 878. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1374
 879. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2021
  Wyświetleń: 1373
 880. 2021 r.
  Wyświetleń: 1372
 881. Wykaz z dnia 28.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1371
 882. Wykaz z dnia 30.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1371
 883. Wykazy z dnia 17.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 1366
 884. Dotacje
  Wyświetleń: 1363
 885. Wykaz z dnia 7.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1357
 886. Petycja nr 3/2019
  Wyświetleń: 1356
 887. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie
  Wyświetleń: 1355
 888. obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1351
 889. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnaego w Głogówku.
  Wyświetleń: 1350
 890. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1347
 891. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1346
 892. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1342
 893. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1340
 894. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1338
 895. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1336
 896. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1335
 897. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1334
 898. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 1331
 899. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1329
 900. październik 2019
  Wyświetleń: 1323
 901. Wykazy z dnia 25.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1319
 902. Wykaz na dzierżawę nieruchomosci z dnia 4.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 1318
 903. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2
  Wyświetleń: 1317
 904. maj 2020
  Wyświetleń: 1315
 905. Zarządzenie wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 1310
 906. Petycje do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1309
 907. styczeń 2020
  Wyświetleń: 1309
 908. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 1302
 909. Wykaz z dnia 12.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1295
 910. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1294
 911. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1290
 912. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 1289
 913. Wykaz z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1287
 914. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 1286
 915. marzec 2020
  Wyświetleń: 1285
 916. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1285
 917. NABÓR NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH.
  Wyświetleń: 1282
 918. Wykaz z dnia 29.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 1282
 919. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
  Wyświetleń: 1281
 920. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 1280
 921. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1278
 922. marzec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1277
 923. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu dugoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
  Wyświetleń: 1269
 924. Petycja nr 6/2019
  Wyświetleń: 1269
 925. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1268
 926. STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2021 ROKU
  Wyświetleń: 1266
 927. Wykaz z dnia 13.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1261
 928. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 ROK.
  Wyświetleń: 1257
 929. 2021r.(P)
  Wyświetleń: 1256
 930. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 1255
 931. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
  Wyświetleń: 1254
 932. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1252
 933. Petycja nr 2/2019
  Wyświetleń: 1251
 934. Wykaz d dnia 30.08.2018 roku
  Wyświetleń: 1250
 935. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1249
 936. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 27.07.2018 ROK.
  Wyświetleń: 1246
 937. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 1244
 938. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 1243
 939. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w roku 2020
  Wyświetleń: 1242
 940. Wykaz z dnia 28.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1239
 941. czerwiec 2020
  Wyświetleń: 1234
 942. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 1233
 943. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.
  Wyświetleń: 1230
 944. Informacja o wyborze oferty na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 1229
 945. luty 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1227
 946. Informacja dla uczestników spotkań i wydarzeń z udziałem Burmistrza Głogówka, Rady Miejskiej w Głogówku oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1224
 947. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 1224
 948. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1224
 949. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
  Wyświetleń: 1219
 950. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf II przetarg
  Wyświetleń: 1217
 951. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 1215
 952. Wykazy z dnia 28.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 1214
 953. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1210
 954. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 1209
 955. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf II przetag
  Wyświetleń: 1207
 956. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów
  Wyświetleń: 1206
 957. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1200
 958. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 1199
 959. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1196
 960. Okres zasiłkowy 2018/2019
  Wyświetleń: 1196
 961. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2021
  Wyświetleń: 1196
 962. Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach
  Wyświetleń: 1188
 963. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1186
 964. lipiec 2020
  Wyświetleń: 1179
 965. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 1178
 966. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 1175
 967. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1173
 968. Dyżur Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1170
 969. Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym -MELEX- I przetarg
  Wyświetleń: 1169
 970. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1167
 971. Petycja nr 1/2020
  Wyświetleń: 1166
 972. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1165
 973. maj 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 1160
 974. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 1158
 975. Wykaz z dnia 17.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1157
 976. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 1157
 977. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 1154
 978. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 1151
 979. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 1150
 980. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 1148
 981. kwiecień 2020
  Wyświetleń: 1147
 982. Oferta pracy na stanowisku Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 1142
 983. Petycja nr 4/2019
  Wyświetleń: 1142
 984. Wykazy z dnia 10-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1135
 985. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 1131
 986. kwiecień 2020r. (CRU)
  Wyświetleń: 1130
 987. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1128
 988. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1122
 989. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 19.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1120
 990. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary,
  Wyświetleń: 1119
 991. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 1112
 992. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 1112
 993. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 13.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1110
 994. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1110
 995. Petycja nr 5/2019
  Wyświetleń: 1108
 996. Informacja o zawarciu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1103
 997. Informacja o zawarciu umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 1100
 998. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
  Wyświetleń: 1089
 999. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 1089
 1000. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1083
 1001. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1083
 1002. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach
  Wyświetleń: 1074
 1003. Wykazy na dzierżawę nieruchomości z dnia 17.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1068
 1004. II informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 1067
 1005. Okręgowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 1064
 1006. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1063
 1007. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1059
 1008. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 1057
 1009. Wykazy z dnia 3.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 1053
 1010. styczeń 2021
  Wyświetleń: 1052
 1011. Wykaz z dnia 28.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1050
 1012. XVLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1046
 1013. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1045
 1014. ROK 2021
  Wyświetleń: 1044
 1015. Petycja nr 7/2019
  Wyświetleń: 1041
 1016. Wykazy z dnia 05.08.2019 roku
  Wyświetleń: 1038
 1017. Ogłoszenia o przetargach z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 1034
 1018. Petycja nr 2/2020
  Wyświetleń: 1033
 1019. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1021
 1020. Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.02.2020 roku. Dotyczy działek nr 362/4, 361/4 i 364/4 wszystkie mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 1017
 1021. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 1015
 1022. czerwiec 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 1014
 1023. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 1011
 1024. Wykaz z dnia 7.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 1007
 1025. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
  Wyświetleń: 1006
 1026. Wykaz z dnia 12.08.2019 roku.
  Wyświetleń: 1005
 1027. Informacja o unieważnieniu postępowania na Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 1003
 1028. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki 688/1 mapa 7 obręb Głogówek zabudowanej lokalem użytkowym.
  Wyświetleń: 1000
 1029. Petycja nr 3/2020
  Wyświetleń: 1000
 1030. Wykaz z dnia 26.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 999
 1031. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, Kultury i Sztuki.
  Wyświetleń: 999
 1032. Wykaz z dnia 19.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 998
 1033. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 985
 1034. Wykaz z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 982
 1035. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 977
 1036. Wykazy z dnia 18.03.2020 roku.
  Wyświetleń: 974
 1037. Wykaz z dnia 22.10.2019 roku.
  Wyświetleń: 973
 1038. Wykaz z dnia 29.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 967
 1039. Wykazy z dnia 04.03.2020 roku
  Wyświetleń: 966
 1040. Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację placu zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Głogówku
  Wyświetleń: 965
 1041. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek
  Wyświetleń: 962
 1042. sierpień 2020
  Wyświetleń: 961
 1043. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 952
 1044. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek, zabudowanej.
  Wyświetleń: 946
 1045. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 940
 1046. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 938
 1047. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 936
 1048. luty 2021
  Wyświetleń: 933
 1049. Wykazy z dnia 27.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 933
 1050. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 930
 1051. Informacja o unieważnieniu postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 925
 1052. listopad 2020
  Wyświetleń: 925
 1053. Wykaz z dnia 29.04.2020 roku.
  Wyświetleń: 925
 1054. Program "Czyste Powietrze"
  Wyświetleń: 924
 1055. Plan działania
  Wyświetleń: 921
 1056. OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
  Wyświetleń: 920
 1057. Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 919
 1058. lipiec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 915
 1059. Wykaz z dnia 23.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 914
 1060. Wykazy z dnia 22.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 914
 1061. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2019
  Wyświetleń: 905
 1062. Wykaz z dnia 21.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 900
 1063. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 896
 1064. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego
  Wyświetleń: 892
 1065. Wykaz z dnia 24.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 889
 1066. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 886
 1067. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2020 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 881
 1068. Ogłoszenie o przteragu z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności nr 8 w Głogówku.
  Wyświetleń: 880
 1069. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 876
 1070. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami.
  Wyświetleń: 873
 1071. Wykazy z dnia 12.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 871
 1072. Zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej dla wyborców zgłaszających się spoza komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 861
 1073. III zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 859
 1074. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
  Wyświetleń: 855
 1075. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 846
 1076. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek z dnia 21.12.2020 r.
  Wyświetleń: 843
 1077. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ CZŁONKÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE GŁOGÓWEK
  Wyświetleń: 843
 1078. Wykaz z dnia 10.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 842
 1079. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na członków OKW
  Wyświetleń: 839
 1080. sierpień 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 837
 1081. wrzesień 2020
  Wyświetleń: 831
 1082. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.
  Wyświetleń: 828
 1083. Ogloszenie o przteragu z dnia 21.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 823
 1084. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 821
 1085. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 820
 1086. październik 2020
  Wyświetleń: 816
 1087. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 814
 1088. Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 812
 1089. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek z dnia 21.12.2020 r.
  Wyświetleń: 804
 1090. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 803
 1091. Petycja nr 4/2020
  Wyświetleń: 803
 1092. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 802
 1093. Informacja o unieważnieniu II postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 800
 1094. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 798
 1095. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 794
 1096. HARMONOGRAM PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO W GŁOGÓWKU W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ŚLUBÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM
  Wyświetleń: 793
 1097. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 21.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 793
 1098. SPOSÓB DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
  Wyświetleń: 788
 1099. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 785
 1100. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku
  Wyświetleń: 783
 1101. 2021r.(UM)
  Wyświetleń: 781
 1102. Protokoły z Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 778
 1103. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2020 roku. Dotyczy działki nr 453/1 ark. mapy 5 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 776
 1104. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 769
 1105. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego. Dot. "Programu ochrony powietrza województwa opolskiego".
  Wyświetleń: 765
 1106. wrzesień 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 757
 1107. Petycja nr 5/2020
  Wyświetleń: 751
 1108. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 741
 1109. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 8.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 736
 1110. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2021
  Wyświetleń: 731
 1111. Ogłoszenie z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 723
 1112. Petycje 2018-2023
  Wyświetleń: 721
 1113. Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 720
 1114. Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 717
 1115. październik 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 717
 1116. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 717
 1117. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki nr 313/118 mapa 1 obręb Wróblin.
  Wyświetleń: 716
 1118. Plan działania
  Wyświetleń: 714
 1119. Wykaz z dnia 19.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 711
 1120. grudzień 2020
  Wyświetleń: 708
 1121. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki 675/2 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 708
 1122. Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 705
 1123. Petycja nr 1/2021
  Wyświetleń: 703
 1124. Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w województwie opolskim.
  Wyświetleń: 703
 1125. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 702
 1126. 2021r.(JO)
  Wyświetleń: 698
 1127. Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 698
 1128. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku
  Wyświetleń: 682
 1129. 2021r.(SP)
  Wyświetleń: 679
 1130. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 12.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 675
 1131. Zarządzenie nr MKOŚ.0050.84.2020 Burmistrza Głogówka z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
  Wyświetleń: 675
 1132. grudzień 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 672
 1133. listopad 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 672
 1134. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2021
  Wyświetleń: 672
 1135. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Opolu
  Wyświetleń: 666
 1136. Petycja nr 6/2020
  Wyświetleń: 664
 1137. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 662
 1138. Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym -MELEX- II przetarg
  Wyświetleń: 662
 1139. Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia "Budowa Elektrowni Wiatrowej "LUBRZA II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości: Nowy Browiniec, Laskowice".
  Wyświetleń: 661
 1140. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 24.11.2021 roku. Dotyczy lokali mieszkalnych przy ul. Batorego 8 w Głogówku.
  Wyświetleń: 660
 1141. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania z dnia 22.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 659
 1142. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działek 675/3 i 675/4 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 659
 1143. 2021 r.
  Wyświetleń: 657
 1144. styczeń 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 656
 1145. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 652
 1146. Wykazy z dnia 22.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 651
 1147. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 650
 1148. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary z dnia 22.03.2021
  Wyświetleń: 648
 1149. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 647
 1150. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 637
 1151. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 632
 1152. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 628
 1153. Analiza stanu gospodarki kumunalnej za 2018 rok
  Wyświetleń: 625
 1154. Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 622
 1155. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
  Wyświetleń: 619
 1156. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 606
 1157. Wykaz z dnia 9.09.2020 roku.
  Wyświetleń: 596
 1158. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie
  Wyświetleń: 592
 1159. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
  Wyświetleń: 583
 1160. Wykazy z dnia 5.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 582
 1161. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 578
 1162. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 10.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 567
 1163. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 566
 1164. Wykazy z dnia 16.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 562
 1165. luty 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 555
 1166. Wykaz z dnia 2.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 551
 1167. Wykaz z dnia 27.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 546
 1168. Wykazy z dnia 14.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 546
 1169. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.09.2020 roku. Dotyczy działki nr 362/4 mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 545
 1170. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 27.10.2020 roku. Dotyczy działki nr 228 ark. mapy 3 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 538
 1171. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 23.11.2020 roku. Dotyczy działki 675/2 ark. mapy 3 Kazimierz.
  Wyświetleń: 531
 1172. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 23.11.2020 roku. Dotyczy działek 675/3 i 675/4 obie ark. mapy 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 527
 1173. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2020 rok
  Wyświetleń: 524
 1174. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.11.2020 roku. Dotyczy działki nr 362/4 ark. mapy 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 522
 1175. Wykazy z dnia 28.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 518
 1176. Petycja nr 2/2021
  Wyświetleń: 507
 1177. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przedłużeniu terminu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2021 r
  Wyświetleń: 505
 1178. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 500
 1179. kwiecień 2021 r.
  Wyświetleń: 498
 1180. Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – I etap remont dachu
  Wyświetleń: 496
 1181. Program "LIFE".
  Wyświetleń: 493
 1182. Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – II etap termomodernizacja
  Wyświetleń: 490
 1183. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r
  Wyświetleń: 487
 1184. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 483
 1185. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Korfantego w Głogówku
  Wyświetleń: 479
 1186. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 478
 1187. kwiecień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 478
 1188. marzec 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 465
 1189. maj 2021 r.
  Wyświetleń: 464
 1190. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 12.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 460
 1191. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2020 rok
  Wyświetleń: 444
 1192. AZBEST 2021
  Wyświetleń: 439
 1193. maj 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 422
 1194. Wykaz z dnia 25.02.2021 roku.
  Wyświetleń: 410
 1195. Rejestr wydanych pozwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych od 2021 roku.
  Wyświetleń: 405
 1196. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 387
 1197. Wykaz z dnia 10.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 386
 1198. Wykaz z dnia 17.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 374
 1199. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 365
 1200. Wykaz z dnia 15.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 356
 1201. Wykaz z dnia 24.02.2021 roku.
  Wyświetleń: 339
 1202. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2020
  Wyświetleń: 336
 1203. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 334
 1204. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 07.05.2021 roku. Dotyczy zabudowanej działki geodezyjnej nr 408/3 mapa 4 obręb Błażejowice Dolne o pow. 0.0381 ha.
  Wyświetleń: 332
 1205. lipiec 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 331
 1206. Wykazy z dnia 06.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 325
 1207. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 07.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 317
 1208. Wykaz z dnia 24.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 317
 1209. czerwiec 2021 r.(CRU)
  Wyświetleń: 315
 1210. Wykaz z dnia 17.05.2021 roku.
  Wyświetleń: 314
 1211. Wykaz z dnia 27.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 311
 1212. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 10.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 310
 1213. Przetargi - platforma zakupowa
  Wyświetleń: 298
 1214. Wykazy z dnia 16.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 292
 1215. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 290
 1216. lipiec 2021 r.
  Wyświetleń: 288
 1217. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 281
 1218. wrzesień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 281
 1219. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.06.2021 roku. Dotyczy działki nr 637/6 mapa 6 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 278
 1220. Ogłoszenia Burmistrza Głogówka z dnia 30.06.2021 roku. Dotyczy lokalu użytkowego nr 1 w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Zamkowej nr 30 w Głogówku.
  Wyświetleń: 264
 1221. Wykaz z dnia 15.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 258
 1222. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 29.06.2021 roku. Dotyczy działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów o pow. 0.3162 ha.
  Wyświetleń: 237
 1223. czerwiec 2021 r.
  Wyświetleń: 235
 1224. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 235
 1225. sierpień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 233
 1226. Wykazy z dnia 29.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 231
 1227. Wykazy z dnia 8.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 226
 1228. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
  Wyświetleń: 224
 1229. Wykaz z dnia 8.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 221
 1230. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 5.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 342 mapa 3 obręb Winiary o pow. 0.0319 ha.
  Wyświetleń: 220
 1231. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 215
 1232. Wykaz z dnia 29.06.2021 roku.
  Wyświetleń: 210
 1233. II ogłoszenie o zamówieniu na modernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – II etap termomodernizacja
  Wyświetleń: 204
 1234. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 19.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 408/3 mapa 4 obręb Błażejowice Dolne o pow. 0.0381 ha.
  Wyświetleń: 201
 1235. wrzesień 2021 r.
  Wyświetleń: 196
 1236. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 19.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 656/89 mapa 6 obręb Dzierżysławice, o pow. 0.0150 ha.
  Wyświetleń: 195
 1237. Wykaz z dnia 25.06.2021 roku.
  Wyświetleń: 190
 1238. Wykaz z dnia 13.10.2021 roku.
  Wyświetleń: 187
 1239. sierpień 2021 r.
  Wyświetleń: 185
 1240. Wykazy z dnia 28.09.2021 roku.
  Wyświetleń: 175
 1241. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 163
 1242. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 18.08.2021 roku.
  Wyświetleń: 162
 1243. październik 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 161
 1244. 2022 r.
  Wyświetleń: 158
 1245. październik 2021 r.
  Wyświetleń: 144
 1246. Wykaz z dnia 27.09.2021 roku.
  Wyświetleń: 120
 1247. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.
  Wyświetleń: 117
 1248. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami
  Wyświetleń: 116
 1249. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 15.11.2021 roku. Dotyczy działki nr 342 mapa 3 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 112
 1250. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2022
  Wyświetleń: 107
 1251. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 15.11.2021 roku. Dotyczy działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów.
  Wyświetleń: 105
 1252. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 15.11.2021 roku. Dotyczy działki nr 656/89 mapa 6 obręb Dzierżysławice.
  Wyświetleń: 102
 1253. grudzień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 98
 1254. listopad 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 94
 1255. Protokół z konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 93
 1256. grudzień 2021 r.
  Wyświetleń: 90
 1257. listopad 2021 r.
  Wyświetleń: 76
 1258. Komunikaty Burmistrza Głogówka z dnia 27 grudnia 2021 roku.
  Wyświetleń: 74
 1259. Wykazy z dnia 17.01.2022 roku.
  Wyświetleń: 17
Wersja XML