Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
96293801570000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4289547385575336552563687110535736828174764407621327965771146
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
443204230038138637965403247324368063984433330672283614062927
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448844488456863502454091645096274803598934063381414596934670
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449973578446549421924769741295398463754848458390794112938103
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99341016112297110451523616036201502311225852361763237136117
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173584611554326915676977018480
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 147858
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 78293
 3. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 50476
 4. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 32366
 5. 2018r.
  Wyświetleń: 28322
 6. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 17698
 7. 2019 r.
  Wyświetleń: 17497
 8. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 17240
 9. 2018r.
  Wyświetleń: 16989
 10. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 14473
 11. 2019r.(O)
  Wyświetleń: 13963
 12. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 12873
 13. Program Rodzina 500 +
  Wyświetleń: 12568
 14. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 12220
 15. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 11940
 16. 2020r.(O)
  Wyświetleń: 11527
 17. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 10554
 18. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Głogówku
  Wyświetleń: 10241
 19. 2020 r.
  Wyświetleń: 10163
 20. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 9683
 21. Ogłoszenia 2018 r.
  Wyświetleń: 9652
 22. 2016r.
  Wyświetleń: 8366
 23. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 8150
 24. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 7479
 25. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 7430
 26. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7246
 27. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 7147
 28. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 7116
 29. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 7098
 30. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 6905
 31. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6875
 32. Burmistrz
  Wyświetleń: 6792
 33. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 6707
 34. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 6559
 35. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 6524
 36. Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6473
 37. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 6300
 38. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 6263
 39. Wydział Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 6247
 40. 2017r.
  Wyświetleń: 6225
 41. 2019r.
  Wyświetleń: 6224
 42. - Azbest
  Wyświetleń: 6202
 43. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 6174
 44. 2020 r.
  Wyświetleń: 5906
 45. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 5843
 46. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 5806
 47. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 5723
 48. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 5699
 49. Rok 2017
  Wyświetleń: 5620
 50. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 5514
 51. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 5405
 52. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 5376
 53. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 5374
 54. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 5361
 55. 2018r.
  Wyświetleń: 5344
 56. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5335
 57. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 5307
 58. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 5306
 59. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5252
 60. Spółki gminne
  Wyświetleń: 5242
 61. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 5211
 62. Uchwały
  Wyświetleń: 5188
 63. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 5181
 64. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 5157
 65. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 5140
 66. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 5139
 67. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 5124
 68. Skarbnik
  Wyświetleń: 5110
 69. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 5099
 70. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 5060
 71. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 5025
 72. Referat Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 5010
 73. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 5010
 74. Wydział Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 5006
 75. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 4995
 76. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 4960
 77. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 4945
 78. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4934
 79. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4927
 80. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 4905
 81. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 4876
 82. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 4866
 83. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 4850
 84. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4847
 85. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 4845
 86. Akcyza
  Wyświetleń: 4835
 87. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 4773
 88. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 4766
 89. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 4746
 90. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 4745
 91. 2015r.
  Wyświetleń: 4730
 92. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 4679
 93. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 4677
 94. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 4609
 95. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 4597
 96. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 4589
 97. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 4584
 98. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 4559
 99. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 4529
 100. Rok 2016
  Wyświetleń: 4496
 101. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4469
 102. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 4461
 103. PSZOK w Racławicach Śląskich.
  Wyświetleń: 4455
 104. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 4401
 105. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4388
 106. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 4373
 107. Program "Rodzina 500 +"
  Wyświetleń: 4357
 108. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 4331
 109. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 4327
 110. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 4326
 111. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 4288
 112. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 4284
 113. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 4279
 114. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 4253
 115. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4249
 116. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 4236
 117. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4226
 118. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 4225
 119. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 4215
 120. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 4197
 121. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 4195
 122. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4181
 123. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 4169
 124. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4167
 125. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 4162
 126. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 4156
 127. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 4146
 128. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 4138
 129. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 4108
 130. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 4106
 131. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4091
 132. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4085
 133. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4080
 134. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4057
 135. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 4049
 136. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 4023
 137. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 4021
 138. 2019r.(CRU)
  Wyświetleń: 4010
 139. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4010
 140. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 3983
 141. Ulgi
  Wyświetleń: 3981
 142. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3977
 143. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 3953
 144. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3952
 145. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 3927
 146. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3903
 147. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 3891
 148. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 3888
 149. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 3879
 150. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 3876
 151. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3867
 152. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 3865
 153. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3863
 154. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3860
 155. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3856
 156. ROK 2017
  Wyświetleń: 3855
 157. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3854
 158. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 3849
 159. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3846
 160. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 3843
 161. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3837
 162. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3828
 163. Rok 2015
  Wyświetleń: 3817
 164. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3806
 165. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3805
 166. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3803
 167. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3777
 168. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 3767
 169. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3762
 170. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 3760
 171. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3754
 172. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 3754
 173. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 3751
 174. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 3748
 175. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 3748
 176. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 3747
 177. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 3741
 178. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 3734
 179. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3729
 180. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 3728
 181. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 3726
 182. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3720
 183. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 3716
 184. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3697
 185. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 3694
 186. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 3693
 187. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3690
 188. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3678
 189. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3673
 190. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3657
 191. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 3635
 192. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 3611
 193. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3607
 194. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 3581
 195. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 3577
 196. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 3576
 197. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 3571
 198. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 3569
 199. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 3568
 200. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3567
 201. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 3556
 202. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 3554
 203. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 3554
 204. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3551
 205. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 3540
 206. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 3540
 207. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3539
 208. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 3536
 209. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3533
 210. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3525
 211. Wybory do Rady Miejskiej w Głogówku i Burmistrza Głogówka - 2018r.
  Wyświetleń: 3520
 212. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 3518
 213. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 3503
 214. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 3502
 215. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 3493
 216. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3492
 217. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 3460
 218. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 3455
 219. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 3451
 220. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 3447
 221. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 3441
 222. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 3438
 223. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 3437
 224. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 3432
 225. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3430
 226. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3428
 227. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3427
 228. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3426
 229. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3423
 230. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 3408
 231. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 3407
 232. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 3406
 233. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 3404
 234. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 3394
 235. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3387
 236. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3387
 237. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 3381
 238. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3381
 239. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3377
 240. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3369
 241. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3355
 242. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3343
 243. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3342
 244. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 3333
 245. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3315
 246. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3314
 247. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 3309
 248. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 3309
 249. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3300
 250. 2019r.
  Wyświetleń: 3296
 251. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3291
 252. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3290
 253. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3289
 254. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3284
 255. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3274
 256. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3273
 257. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3268
 258. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 3265
 259. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3257
 260. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 3257
 261. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 3252
 262. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 3241
 263. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3240
 264. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3240
 265. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3230
 266. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 3225
 267. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3225
 268. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3225
 269. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 3208
 270. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 3197
 271. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 3195
 272. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3184
 273. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 3181
 274. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 3180
 275. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3179
 276. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 3179
 277. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 3172
 278. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 3170
 279. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 3163
 280. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 3146
 281. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3138
 282. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 3134
 283. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 3124
 284. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 3120
 285. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 3101
 286. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3088
 287. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 3088
 288. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 3073
 289. RODO
  Wyświetleń: 3068
 290. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 3054
 291. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 3049
 292. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 3048
 293. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3046
 294. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 3045
 295. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 3037
 296. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 3021
 297. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 3016
 298. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 3013
 299. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3002
 300. Petycje
  Wyświetleń: 2997
 301. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2992
 302. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 2990
 303. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 2975
 304. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 2964
 305. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2955
 306. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 2952
 307. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 2934
 308. ROK 2018
  Wyświetleń: 2934
 309. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2927
 310. - Azbest
  Wyświetleń: 2922
 311. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2922
 312. Rok 2017
  Wyświetleń: 2916
 313. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 2911
 314. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2909
 315. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 2904
 316. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 2900
 317. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2880
 318. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2879
 319. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 2874
 320. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 2862
 321. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2859
 322. 2018r.(UM)
  Wyświetleń: 2838
 323. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 2832
 324. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2803
 325. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2765
 326. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 2752
 327. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2752
 328. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 2740
 329. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 2719
 330. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2718
 331. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2709
 332. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2691
 333. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2670
 334. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2669
 335. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 2668
 336. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2651
 337. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 2636
 338. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 2619
 339. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2609
 340. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 2605
 341. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2600
 342. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2589
 343. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2557
 344. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2552
 345. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 2550
 346. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 2548
 347. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2522
 348. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 2517
 349. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2510
 350. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2505
 351. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2504
 352. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 2499
 353. Wykazy na dzierżawę, najem i użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 2489
 354. 2018r.(K)
  Wyświetleń: 2471
 355. 2020r.
  Wyświetleń: 2461
 356. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 2457
 357. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 2454
 358. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 2452
 359. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 2448
 360. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 2447
 361. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2445
 362. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2444
 363. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2437
 364. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2434
 365. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 2433
 366. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2431
 367. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 2429
 368. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 2425
 369. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2424
 370. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 2423
 371. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 2422
 372. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2414
 373. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2407
 374. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2395
 375. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2395
 376. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2394
 377. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2392
 378. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 2390
 379. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 2387
 380. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2384
 381. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2370
 382. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2365
 383. 2018r.(SP)
  Wyświetleń: 2361
 384. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2357
 385. 2018r.(JO)
  Wyświetleń: 2348
 386. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2348
 387. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 2341
 388. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2340
 389. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 2339
 390. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2337
 391. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 2335
 392. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 2329
 393. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 2324
 394. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2323
 395. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2320
 396. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 2317
 397. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2311
 398. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2309
 399. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2307
 400. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 2306
 401. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 2302
 402. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 2294
 403. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2294
 404. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2292
 405. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2291
 406. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 2291
 407. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 2289
 408. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 2285
 409. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 2281
 410. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 2262
 411. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 2261
 412. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2260
 413. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2259
 414. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku - 10 luty 2019 r. oraz 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 2258
 415. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2258
 416. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 2257
 417. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 2255
 418. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 2249
 419. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 2245
 420. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2244
 421. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 2241
 422. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 2230
 423. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 2226
 424. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 2225
 425. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2225
 426. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 2224
 427. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2221
 428. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2221
 429. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 2218
 430. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 2215
 431. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 2214
 432. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 2214
 433. Rok 2018
  Wyświetleń: 2211
 434. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 2210
 435. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2207
 436. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018
  Wyświetleń: 2207
 437. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 2206
 438. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 2203
 439. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2203
 440. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2196
 441. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 2188
 442. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 2187
 443. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 2186
 444. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2184
 445. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 2180
 446. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 2179
 447. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 2175
 448. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2175
 449. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 2164
 450. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 2157
 451. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 2152
 452. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 2150
 453. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2145
 454. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2144
 455. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2142
 456. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 2137
 457. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 2132
 458. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2132
 459. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2131
 460. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 2131
 461. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 2129
 462. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2129
 463. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2122
 464. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2114
 465. Zarządzenia 2020
  Wyświetleń: 2111
 466. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2111
 467. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2110
 468. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2098
 469. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2097
 470. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2095
 471. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 2081
 472. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2068
 473. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2068
 474. 2019r.(K)
  Wyświetleń: 2056
 475. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2053
 476. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 2044
 477. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 2043
 478. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 2036
 479. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 2036
 480. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 2035
 481. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2034
 482. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2030
 483. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2021
 484. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 2016
 485. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 2013
 486. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2010
 487. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2007
 488. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2004
 489. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 2002
 490. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 2002
 491. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2000
 492. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 1998
 493. Centralny Rejestr Umów
  Wyświetleń: 1998
 494. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1997
 495. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1995
 496. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1994
 497. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1992
 498. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1991
 499. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1991
 500. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1990
 501. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 1985
 502. Postanowienia
  Wyświetleń: 1980
 503. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1974
 504. 2019r.(UM)
  Wyświetleń: 1973
 505. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 1973
 506. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 1971
 507. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1970
 508. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1969
 509. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 1969
 510. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1968
 511. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 1967
 512. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 1964
 513. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1964
 514. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1962
 515. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 1962
 516. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 1962
 517. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1962
 518. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1961
 519. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1956
 520. Ogłoszenia o przetargach na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 1954
 521. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1947
 522. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1946
 523. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1945
 524. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1944
 525. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1943
 526. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1938
 527. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1936
 528. strona testowa
  Wyświetleń: 1934
 529. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1926
 530. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1925
 531. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1925
 532. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1921
 533. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1920
 534. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1916
 535. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1915
 536. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 1910
 537. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1909
 538. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1907
 539. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1904
 540. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 1903
 541. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 1902
 542. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1896
 543. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1886
 544. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 1886
 545. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1885
 546. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1878
 547. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 1877
 548. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 1874
 549. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1870
 550. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1869
 551. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 1864
 552. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1863
 553. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 1863
 554. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1862
 555. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1861
 556. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1859
 557. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1852
 558. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1847
 559. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maj 2019 r.
  Wyświetleń: 1835
 560. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1835
 561. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1828
 562. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1827
 563. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1825
 564. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1824
 565. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1822
 566. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1819
 567. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1806
 568. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1802
 569. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1802
 570. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1802
 571. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Głogówku - Program Razem Bezpieczniej, edycja 2018
  Wyświetleń: 1801
 572. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1797
 573. 2019r.(JO)
  Wyświetleń: 1790
 574. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1785
 575. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 1785
 576. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1783
 577. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 1779
 578. 2019r.(SP)
  Wyświetleń: 1764
 579. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1758
 580. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1758
 581. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1756
 582. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1755
 583. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1753
 584. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1747
 585. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1743
 586. 2019r.(P)
  Wyświetleń: 1738
 587. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1735
 588. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 1731
 589. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1725
 590. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 1723
 591. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 1719
 592. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 1716
 593. Wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 1716
 594. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1711
 595. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 1708
 596. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1706
 597. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 1706
 598. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 1704
 599. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1701
 600. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1691
 601. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 1658
 602. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 1652
 603. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1645
 604. 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 1636
 605. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1636
 606. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 1633
 607. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1619
 608. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1619
 609. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1613
 610. Protokoły z Posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
  Wyświetleń: 1611
 611. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1609
 612. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 1599
 613. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1596
 614. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1595
 615. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1571
 616. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 1568
 617. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1562
 618. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1552
 619. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1536
 620. Oferta pracy na stanowisku kasjera
  Wyświetleń: 1534
 621. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 1523
 622. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 1514
 623. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 1513
 624. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 1503
 625. Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1502
 626. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1496
 627. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 1495
 628. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 1484
 629. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 1473
 630. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 1469
 631. Oferta pracy na stanowisku do spraw techniczno-kancelaryjnych i obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 1464
 632. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 1458
 633. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1455
 634. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1455
 635. Dobry Start (300 zł dla ucznia)
  Wyświetleń: 1454
 636. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 1451
 637. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1451
 638. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 1440
 639. luty 2019
  Wyświetleń: 1437
 640. Miejska Komisja Wyborcza w Głogówku
  Wyświetleń: 1437
 641. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 1434
 642. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 1432
 643. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1429
 644. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2019
  Wyświetleń: 1427
 645. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 1424
 646. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1419
 647. Rok 2018
  Wyświetleń: 1419
 648. XLVII Sesja Rady Miejskiej - maj 2018 r.
  Wyświetleń: 1419
 649. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 1417
 650. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1413
 651. Lista osób zakwalifikowanych do przetergów ograniczonych.
  Wyświetleń: 1407
 652. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1407
 653. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1403
 654. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1403
 655. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1401
 656. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 1400
 657. XLVI Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 1400
 658. Roczna informacja o petycjach
  Wyświetleń: 1397
 659. Kodeks Etyki
  Wyświetleń: 1390
 660. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat i windykacji czynszów
  Wyświetleń: 1387
 661. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1385
 662. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1384
 663. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maj 2020 r.
  Wyświetleń: 1383
 664. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1376
 665. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1375
 666. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1372
 667. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1371
 668. Ogłoszenia o przetargach z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1370
 669. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1368
 670. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 1362
 671. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1362
 672. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 1357
 673. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 1352
 674. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1352
 675. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 1350
 676. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1350
 677. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1344
 678. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1342
 679. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 1340
 680. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1337
 681. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1336
 682. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 1335
 683. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1335
 684. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 1329
 685. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 1323
 686. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 1321
 687. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1320
 688. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1316
 689. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 1315
 690. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1315
 691. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 1314
 692. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1312
 693. Petycja nr 1/2019
  Wyświetleń: 1310
 694. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1309
 695. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok
  Wyświetleń: 1306
 696. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 1303
 697. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 1298
 698. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1296
 699. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 1296
 700. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1293
 701. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2019
  Wyświetleń: 1290
 702. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1289
 703. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 1288
 704. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1283
 705. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 1276
 706. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 1276
 707. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1275
 708. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 1268
 709. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1268
 710. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1268
 711. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1263
 712. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia.
  Wyświetleń: 1262
 713. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1255
 714. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 1250
 715. Plany Pracy Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 1249
 716. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 1248
 717. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1248
 718. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 1243
 719. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1238
 720. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 1236
 721. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1236
 722. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 1235
 723. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 1235
 724. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 1232
 725. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi Biura Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1232
 726. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 1231
 727. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości z 2019 roku.
  Wyświetleń: 1231
 728. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1231
 729. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 1223
 730. XLVIII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.
  Wyświetleń: 1221
 731. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1219
 732. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 1218
 733. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1216
 734. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 1214
 735. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1214
 736. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1213
 737. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 1211
 738. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1210
 739. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 1207
 740. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1205
 741. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1196
 742. Postanowienia z dnia 25.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 1193
 743. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 1193
 744. Protokoły z posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1191
 745. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 1188
 746. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 1182
 747. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 1177
 748. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1175
 749. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 1175
 750. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1170
 751. 2020r.(UM)
  Wyświetleń: 1167
 752. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 1167
 753. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1166
 754. EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
  Wyświetleń: 1165
 755. Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 roku
  Wyświetleń: 1165
 756. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 1164
 757. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1161
 758. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 1161
 759. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 1161
 760. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1156
 761. kwiecień 2019
  Wyświetleń: 1155
 762. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1152
 763. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1151
 764. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 1149
 765. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1147
 766. obwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 28.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla : Budowa mostu na rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 1142
 767. Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1142
 768. Dotacje
  Wyświetleń: 1138
 769. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 1134
 770. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1133
 771. Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1128
 772. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 1125
 773. Petycja nr 3/2018
  Wyświetleń: 1123
 774. CEIDG-Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1121
 775. AZBEST 2019
  Wyświetleń: 1116
 776. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1114
 777. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1113
 778. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 1113
 779. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2018
  Wyświetleń: 1108
 780. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1108
 781. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1108
 782. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 1106
 783. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 1105
 784. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 1103
 785. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 1103
 786. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na organizowanie publicznego trasnportu drogowego na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1099
 787. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1098
 788. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1096
 789. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 1096
 790. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2018
  Wyświetleń: 1093
 791. Wykaz nieruchomości z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1087
 792. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 1083
 793. 2020r.(P)
  Wyświetleń: 1082
 794. marzec 2019
  Wyświetleń: 1082
 795. Wykaz z dnia 02.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1079
 796. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 1075
 797. Petycja nr 2/2018
  Wyświetleń: 1074
 798. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1066
 799. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budżetu
  Wyświetleń: 1065
 800. Wykaz z dnia 15-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1063
 801. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 1058
 802. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1054
 803. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1051
 804. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Głogówek Winiary i Wielkie Oracze z dnia 15.03.2019 r
  Wyświetleń: 1049
 805. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1046
 806. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.11.2020 roku. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 2 w klatce schodowej nr 9 w budynku przy ul. Chopina 9, 11 i 13.
  Wyświetleń: 1046
 807. Wykazy z dnia 22.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1045
 808. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2018
  Wyświetleń: 1044
 809. Wykaz z dnia 09.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1035
 810. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 1029
 811. Wykaz z dnia 7.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1029
 812. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1028
 813. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 1023
 814. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 28.10.2020 roku. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy Placu Wolności nr 6 w Głogówku.
  Wyświetleń: 1020
 815. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 1019
 816. styczeń 2019
  Wyświetleń: 1019
 817. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 1017
 818. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 1016
 819. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 1011
 820. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2019
  Wyświetleń: 1010
 821. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1008
 822. Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1007
 823. Kierownictwo
  Wyświetleń: 1005
 824. Okres zasiłkowy 2018/2019
  Wyświetleń: 1005
 825. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1002
 826. maj 2019
  Wyświetleń: 1000
 827. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1000
 828. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 998
 829. Komunikaty z dnia 14-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 997
 830. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 996
 831. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 995
 832. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego na gminę Głogówek
  Wyświetleń: 994
 833. zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 8.01.2019 r.
  Wyświetleń: 994
 834. Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 993
 835. Wykaz z dnia 28.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 992
 836. 2020r.(SP)
  Wyświetleń: 991
 837. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 990
 838. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 983
 839. Wykazy z dnia 5.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 979
 840. zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji nr MKOŚ.6220.1.2019
  Wyświetleń: 975
 841. lipiec 2019
  Wyświetleń: 974
 842. Protokół konsultacji 2018
  Wyświetleń: 974
 843. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 969
 844. 2020r.(JO)
  Wyświetleń: 964
 845. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 963
 846. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na dzień 11.01.2019 roku godzina 9.00
  Wyświetleń: 962
 847. Zarządzenie wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 959
 848. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 4.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 958
 849. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 958
 850. Wykazy z dnia 25.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 949
 851. Wykaz z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 941
 852. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 938
 853. sierpień 2019
  Wyświetleń: 937
 854. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego.
  Wyświetleń: 933
 855. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnaego w Głogówku.
  Wyświetleń: 928
 856. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 926
 857. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 924
 858. Wykazy z dnia 28.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 924
 859. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 922
 860. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 918
 861. Petycje do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 918
 862. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie w 2020 roku.
  Wyświetleń: 914
 863. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 904
 864. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 903
 865. Obwodowe Komisje Wyborcze - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 900
 866. Statuty Sołectw Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 900
 867. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2020
  Wyświetleń: 897
 868. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 897
 869. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 891
 870. Wykaz z dnia 29.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 889
 871. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 886
 872. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 881
 873. Wykaz z dnia 12.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 881
 874. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 27.07.2018 ROK.
  Wyświetleń: 878
 875. Wykaz z dnia 13.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 872
 876. Wykazy z dnia 17.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 872
 877. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 870
 878. Wykaz d dnia 30.08.2018 roku
  Wyświetleń: 870
 879. Wykaz na dzierżawę nieruchomosci z dnia 4.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 868
 880. listopad 2019
  Wyświetleń: 866
 881. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 865
 882. ROK 2020
  Wyświetleń: 862
 883. czerwiec 2019
  Wyświetleń: 860
 884. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 860
 885. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2020
  Wyświetleń: 858
 886. Rok 2019 - sprawozdania jednostki oświatowe
  Wyświetleń: 858
 887. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 856
 888. Wykazy z dnia 10-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 855
 889. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 848
 890. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 847
 891. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1
  Wyświetleń: 846
 892. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 845
 893. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 845
 894. grudzień 2019
  Wyświetleń: 843
 895. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 843
 896. Wykaz z dnia 28.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 843
 897. Informacja o planowanej zbiórce odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 842
 898. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie
  Wyświetleń: 842
 899. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 838
 900. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 833
 901. Młodzieżowa Rada Miejska
  Wyświetleń: 832
 902. Wykaz z dnia 17.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 829
 903. obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 824
 904. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu dugoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
  Wyświetleń: 823
 905. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
  Wyświetleń: 821
 906. AZBEST 2020
  Wyświetleń: 815
 907. wrzesień 2019
  Wyświetleń: 812
 908. XVLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 809
 909. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
  Wyświetleń: 807
 910. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
  Wyświetleń: 801
 911. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 799
 912. Wykaz z dnia 30.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 799
 913. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 793
 914. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 787
 915. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 786
 916. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 785
 917. Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy specjalnej/ zespołu spalinowego elektrycznego
  Wyświetleń: 784
 918. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 783
 919. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 782
 920. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2
  Wyświetleń: 782
 921. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 780
 922. styczeń 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 779
 923. Dyżur Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 775
 924. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 774
 925. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 773
 926. styczeń 2020
  Wyświetleń: 773
 927. październik 2019
  Wyświetleń: 771
 928. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019 rok
  Wyświetleń: 766
 929. Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach
  Wyświetleń: 763
 930. NABÓR NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH.
  Wyświetleń: 762
 931. luty 2020
  Wyświetleń: 760
 932. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach.
  Wyświetleń: 760
 933. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 759
 934. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 758
 935. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 757
 936. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 753
 937. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 744
 938. Petycja nr 3/2019
  Wyświetleń: 742
 939. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 741
 940. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 736
 941. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 724
 942. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary,
  Wyświetleń: 722
 943. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 19.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 722
 944. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 13.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 720
 945. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 717
 946. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w roku 2020
  Wyświetleń: 715
 947. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów
  Wyświetleń: 710
 948. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 709
 949. Wykazy z dnia 05.08.2019 roku
  Wyświetleń: 707
 950. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, Kultury i Sztuki.
  Wyświetleń: 703
 951. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 702
 952. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 702
 953. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 701
 954. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 700
 955. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 695
 956. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf II przetag
  Wyświetleń: 689
 957. Wyniki przetargów na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 687
 958. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 686
 959. Informacja o wyborze oferty na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 679
 960. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 677
 961. Petycja nr 6/2019
  Wyświetleń: 675
 962. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 673
 963. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf II przetarg
  Wyświetleń: 673
 964. Wykaz z dnia 26.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 673
 965. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 672
 966. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 672
 967. Wykaz z dnia 12.08.2019 roku.
  Wyświetleń: 669
 968. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 667
 969. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 662
 970. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 661
 971. Wykazy na dzierżawę nieruchomości z dnia 17.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 657
 972. Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.02.2020 roku. Dotyczy działek nr 362/4, 361/4 i 364/4 wszystkie mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 654
 973. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.
  Wyświetleń: 652
 974. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 652
 975. Petycja nr 2/2019
  Wyświetleń: 645
 976. Okręgowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 644
 977. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 642
 978. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 641
 979. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 638
 980. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 637
 981. luty 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 636
 982. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 629
 983. marzec 2020
  Wyświetleń: 626
 984. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.
  Wyświetleń: 625
 985. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
  Wyświetleń: 624
 986. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 623
 987. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki 688/1 mapa 7 obręb Głogówek zabudowanej lokalem użytkowym.
  Wyświetleń: 620
 988. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 ROK.
  Wyświetleń: 620
 989. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego
  Wyświetleń: 620
 990. maj 2020
  Wyświetleń: 619
 991. Wykaz z dnia 28.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 613
 992. Ogloszenie o przteragu z dnia 21.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 612
 993. Wykaz z dnia 7.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 609
 994. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 600
 995. Wykaz z dnia 22.10.2019 roku.
  Wyświetleń: 599
 996. II informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 586
 997. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 584
 998. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 584
 999. Wykaz z dnia 29.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 582
 1000. marzec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 580
 1001. Petycja nr 1/2020
  Wyświetleń: 579
 1002. Wykazy z dnia 27.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 579
 1003. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek, zabudowanej.
  Wyświetleń: 572
 1004. Wykaz z dnia 19.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 572
 1005. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 570
 1006. Petycja nr 5/2019
  Wyświetleń: 570
 1007. Informacja o zawarciu umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 568
 1008. Wykazy z dnia 18.03.2020 roku.
  Wyświetleń: 567
 1009. Petycja nr 4/2019
  Wyświetleń: 566
 1010. Ogłoszenia o przetargach z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 562
 1011. Informacja o zawarciu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 560
 1012. kwiecień 2020r. (CRU)
  Wyświetleń: 560
 1013. Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym -MELEX- I przetarg
  Wyświetleń: 560
 1014. kwiecień 2020
  Wyświetleń: 559
 1015. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 556
 1016. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach
  Wyświetleń: 554
 1017. Petycja nr 2/2020
  Wyświetleń: 554
 1018. Wykazy z dnia 04.03.2020 roku
  Wyświetleń: 553
 1019. Wykazy z dnia 22.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 552
 1020. Wykaz z dnia 24.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 551
 1021. maj 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 543
 1022. Wykaz z dnia 23.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 532
 1023. Informacja o unieważnieniu postępowania na Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 530
 1024. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 527
 1025. Ogłoszenie o przteragu z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności nr 8 w Głogówku.
  Wyświetleń: 524
 1026. Petycja nr 7/2019
  Wyświetleń: 523
 1027. Wykaz z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 522
 1028. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2020 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 518
 1029. Wykaz z dnia 21.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 518
 1030. lipiec 2020
  Wyświetleń: 517
 1031. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 517
 1032. Przetargi
  Wyświetleń: 516
 1033. Wykaz z dnia 29.04.2020 roku.
  Wyświetleń: 516
 1034. Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 513
 1035. Wykazy z dnia 3.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 509
 1036. Petycje 2018-2023
  Wyświetleń: 501
 1037. OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
  Wyświetleń: 499
 1038. Wykazy z dnia 12.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 492
 1039. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2019
  Wyświetleń: 485
 1040. Petycja nr 3/2020
  Wyświetleń: 475
 1041. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 469
 1042. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ CZŁONKÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE GŁOGÓWEK
  Wyświetleń: 465
 1043. Zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej dla wyborców zgłaszających się spoza komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 465
 1044. czerwiec 2020
  Wyświetleń: 463
 1045. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 460
 1046. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
  Wyświetleń: 454
 1047. Informacja dla uczestników spotkań i wydarzeń z udziałem Burmistrza Głogówka, Rady Miejskiej w Głogówku oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 448
 1048. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 444
 1049. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 439
 1050. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 435
 1051. Wykaz z dnia 10.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 430
 1052. czerwiec 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 427
 1053. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 425
 1054. Informacja o unieważnieniu postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 418
 1055. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na członków OKW
  Wyświetleń: 408
 1056. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 408
 1057. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 405
 1058. Analiza stanu gospodarki kumunalnej za 2018 rok
  Wyświetleń: 404
 1059. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 399
 1060. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 392
 1061. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 392
 1062. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
  Wyświetleń: 391
 1063. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 388
 1064. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 386
 1065. Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 381
 1066. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami.
  Wyświetleń: 378
 1067. III zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 371
 1068. Ogłoszenie z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 365
 1069. STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2021 ROKU
  Wyświetleń: 364
 1070. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki nr 313/118 mapa 1 obręb Wróblin.
  Wyświetleń: 356
 1071. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 8.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 354
 1072. Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 342
 1073. sierpień 2020
  Wyświetleń: 341
 1074. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 340
 1075. Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 340
 1076. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki 675/2 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 337
 1077. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek
  Wyświetleń: 335
 1078. Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w województwie opolskim.
  Wyświetleń: 334
 1079. lipiec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 333
 1080. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 327
 1081. wrzesień 2020
  Wyświetleń: 326
 1082. październik 2020
  Wyświetleń: 325
 1083. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działek 675/3 i 675/4 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 322
 1084. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 319
 1085. listopad 2020
  Wyświetleń: 317
 1086. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 317
 1087. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 21.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 316
 1088. Informacja o unieważnieniu II postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 314
 1089. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 314
 1090. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Opolu
  Wyświetleń: 312
 1091. Wykazy z dnia 22.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 311
 1092. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2020 rok
  Wyświetleń: 310
 1093. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 309
 1094. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 308
 1095. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego. Dot. "Programu ochrony powietrza województwa opolskiego".
  Wyświetleń: 302
 1096. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku
  Wyświetleń: 302
 1097. Wykaz z dnia 19.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 301
 1098. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 300
 1099. Zarządzenia 2021
  Wyświetleń: 291
 1100. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2020 roku. Dotyczy działki nr 453/1 ark. mapy 5 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 283
 1101. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 282
 1102. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 281
 1103. sierpień 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 277
 1104. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
  Wyświetleń: 273
 1105. Zarządzenie nr MKOŚ.0050.84.2020 Burmistrza Głogówka z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
  Wyświetleń: 273
 1106. Petycja nr 4/2020
  Wyświetleń: 270
 1107. Wykazy z dnia 5.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 238
 1108. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku
  Wyświetleń: 234
 1109. wrzesień 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 232
 1110. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 231
 1111. styczeń 2021
  Wyświetleń: 231
 1112. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 230
 1113. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 229
 1114. Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym -MELEX- II przetarg
  Wyświetleń: 229
 1115. Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 229
 1116. Wykaz z dnia 9.09.2020 roku.
  Wyświetleń: 229
 1117. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r
  Wyświetleń: 226
 1118. październik 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 225
 1119. Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 221
 1120. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.09.2020 roku. Dotyczy działki nr 362/4 mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 217
 1121. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 10.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 215
 1122. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek z dnia 21.12.2020 r.
  Wyświetleń: 212
 1123. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 211
 1124. Petycja nr 5/2020
  Wyświetleń: 209
 1125. Protokoły z Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 209
 1126. Wykazy z dnia 14.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 209
 1127. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 208
 1128. Plan działania
  Wyświetleń: 195
 1129. Wykaz z dnia 27.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 193
 1130. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek z dnia 21.12.2020 r.
  Wyświetleń: 192
 1131. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
  Wyświetleń: 192
 1132. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 189
 1133. 2021 r.
  Wyświetleń: 188
 1134. Wykazy z dnia 16.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 188
 1135. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 12.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 185
 1136. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 27.10.2020 roku. Dotyczy działki nr 228 ark. mapy 3 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 185
 1137. Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia "Budowa Elektrowni Wiatrowej "LUBRZA II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości: Nowy Browiniec, Laskowice".
  Wyświetleń: 185
 1138. 2021 r.
  Wyświetleń: 184
 1139. 2021 r.
  Wyświetleń: 184
 1140. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania z dnia 22.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 184
 1141. Wykaz z dnia 2.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 184
 1142. Wykazy z dnia 28.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 181
 1143. 2021r.(CRU)
  Wyświetleń: 177
 1144. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 177
 1145. ROK 2021
  Wyświetleń: 174
 1146. grudzień 2020
  Wyświetleń: 172
 1147. Petycja nr 6/2020
  Wyświetleń: 171
 1148. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 170
 1149. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 23.11.2020 roku. Dotyczy działki 675/2 ark. mapy 3 Kazimierz.
  Wyświetleń: 165
 1150. listopad 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 165
 1151. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 155
 1152. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.11.2020 roku. Dotyczy działki nr 362/4 ark. mapy 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 155
 1153. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 23.11.2020 roku. Dotyczy działek 675/3 i 675/4 obie ark. mapy 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 153
 1154. grudzień 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 145
 1155. styczeń 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 144
 1156. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2021
  Wyświetleń: 141
 1157. 2021r.(P)
  Wyświetleń: 138
 1158. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przedłużeniu terminu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2021 r
  Wyświetleń: 138
 1159. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 12.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 128
 1160. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2021
  Wyświetleń: 127
 1161. Petycja nr 1/2021
  Wyświetleń: 125
 1162. luty 2021
  Wyświetleń: 124
 1163. HARMONOGRAM PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO W GŁOGÓWKU W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ŚLUBÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM
  Wyświetleń: 117
 1164. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 105
 1165. 2021 r.
  Wyświetleń: 99
 1166. SPOSÓB DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
  Wyświetleń: 87
 1167. Wykaz z dnia 24.02.2021 roku.
  Wyświetleń: 5
Wersja XML