Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu

PDFProtokół z otwarcia.pdf
PDFZaproszenie.pdf

DOCzał. nr 1 propozycja cenowa.doc
DOCzał. nr 2. oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
DOCzał. nr 3 wykaz usług.doc
DOCXzał. nr 4 projekt umowy.docx

 

Wersja XML