Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.

PDF344. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wyk. budżetu.pdf
PDF345. w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogówka.pdf
PDF346. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 r..pdf
PDF347. w spr. zmiany WPF.pdf
PDF347.1 zał. do WPF.pdf
PDF348. w spr. zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Biedrzychowice.pdf

Wersja XML