Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018

PDFProtokół z otwarcia ofert.pdf
PDFzaproszenie do złożenia propozycji cenowej.pdf

DOCXzal. nr 1 wzor propozycji cenowej.docx
DOCzał. nr 2 oświadczenie.doc
XLSXzał. nr 3 wykaz nieruchomości objętych ofertą.xlsx
DOCXzał. nr 4- wzór umowy.docx

 

Wersja XML