Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.

PDFA. w spr. zmiany budżetu.pdf
PDFB. w spr. zmiany WPF.pdf
PDFB.1. zał. do WPF.pdf
PDFC. w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Głogówka.pdf
PDFD. w spr. przystąpienia do oprac. mpzp.pdf
 

Wersja XML