Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.

PDF349. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 r..pdf
PDF350. w spr. zmiany WPF na lata 2018-2021.pdf
PDF350.1. zał. WPF.pdf
PDF351. w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Głogówka.pdf
PDF352. w spr. przystąpienia do opracowania zmiany m.p.z.p. maista Głogówek.pdf
PDF353. w spr. przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
 

Wersja XML