Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.

PDF1. w spr. zmiany budżetu.pdf
PDF2. w spr. zmiany WPF.pdf
PDF2.1. załacznik WPF.pdf
PDF3. w spr. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf
PDF4. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.pdf
PDF5. w spr. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
PDF6. w spr. udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu prudnickiego (droga wojewódzka).pdf
PDF7. w spr. udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu prudnickiego (droga powiatowa).pdf

 

Wersja XML