Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz d dnia 30.08.2018 roku

PDFWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki nr 401/12 mapa 5 obręb Głogówek..pdf
 

Wersja XML