Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Wierzch.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Wróblin.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 24 września 2018r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji w miejscowości Dzierżysławice.pdf
PDFZarządzenia Burmistrza Głogówka z dnia 24 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sołectwie Twardawa.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 24 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sołectwie Górczno.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 24 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sołectwie Zawada.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 21 września 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji w miejscowości Stare Kotkowice.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 20 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sołectwie Głogówek - Oracze.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 20 września 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji w miejscowości Kierpień.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogowka z dnia 20 września 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji w miejscowości Nowe Kotkowice.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 20 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sołectwie Tomice.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 20 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sołectwie Głogówek - Głogowiec.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 20 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w miejscowości Szonów.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 20 września 2018r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Głogówek - uchwalenie zmian w Statucie Gminy Głogówek.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 18 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w miejscowości Nowe Kotkowice.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 18 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w miejscowości Stare Kotkowice.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 18 września 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sołectwie Głogówek - Winiary.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 18 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w miejscowości Chudoba.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 18 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w miejscowości Kazimierz.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 17 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sołectwie Głogówek-Winiary.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 17 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w miejscowości Kierpień.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 13 września 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji w miejscowości Rzepcze.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 12 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w miejscowości Biedrzychowice.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 11 września 2018r.w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji w miejscowości Racławice Śląskie.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 7 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w miejscowości Rzepcze.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 4 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w miejscowości Racławice Śląskie.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w miejscowości Leśnik.pdf

Wersja XML