Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.

PDF354. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 r.pdf
PDF355. w spr. zmiany WPF.pdf
PDF355.1. zał. objaśnienia.pdf
PDF356. w spr. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głogówek.pdf
PDF357. w spr. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.pdf
PDF358. w spr. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.pdf
PDF359. w spr. udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu prudnickiego.pdf
PDF360. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat.pdf
 

Wersja XML