Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.

PDF1. w spr. zmiany budżetu.pdf
PDF2. Uchwała WPF - 28 wrzesień.pdf
PDF2.1. zał. WPF.pdf
PDF3. w spr. uchwalenia Statutu Gminy Głogówek.pdf
PDF3.1. zał. do Statutu.pdf
PDF4. w spr. przystąpienia do opracowania zmiany m.p.z.p. dla miasta Głogówek.pdf
PDF5. w spr. pomocy finfnsowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf
PDF6. w spr. pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf

Wersja XML