Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.

PDF361. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 r..pdf
PDF362. w spr. zmiany WPF Gminy Głogówek na lata 2018-2021.pdf
PDF362.1. zał. WPF.pdf
PDF363. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek.pdf
PDF364. w spr. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary.pdf
PDF365. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf
PDF366. w spr. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf
PDF367. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020.pdf
PDF368. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiazku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat.pdf

Wersja XML