Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.

PDF1. Projekt uchwały w spr. ustalenia podatku od nieruchomości.pdf
PDF2. Projekt uchwały w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.pdf
PDF3. Projekt uchwały w spr. ustalenia podatku od środków transportowych.pdf
 

PDF1. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego.pdf
PDF2. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf
PDF3. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat.pdf
PDF4. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat (2).pdf
PDF5. w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty.pdf
PDF6. zmieniająca uchwałę w spr. współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie opieki nad bezdomnymi psami.pdf
PDF7. w spr. przystapienia do oprac. zmiany m.p.z.p.pdf
PDF8. w spr. rocznego programu współpracy z org. pozarządowymi.pdf

Wersja XML