Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018

IV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.01.2019 r.

PDF1. w spr. zatwierdzenia planu pracy komisji Rewizyjnej.pdf
PDF2. w spr. wyrażenia opinii co do ustanowieniazastawu rejestrowego na udział w Spółce z o. o. ZK Głogówek.pdf
PDF2.1. uzasadnienie.pdf
PDF3. w spr. przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do PSZOKu.pdf
PDF3.1. Regulamin.pdf
PDF4. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego (HPV).pdf
PDF5. statut Dzierżysławice.pdf
PDF6. statut Głogówek Głogowiec.pdf
PDF7. statut Głogówek Oracze.pdf
PDF8. statut Góreczno.pdf
PDF9. statut Kazimierz.pdf
PDF10. statut Kierpień.pdf
PDF11. statut Stare Kotkowice.pdf
PDF12. statut Szonów.pdf
PDF13. statut Tomice.pdf
PDF14. statut Twardawa.pdf
PDF15. statut Winiary.pdf
PDF16. statut Zawada.pdf
PDF17. przyst_miasto19.pdf
PDF18. przyst_zmiana_mlynska19.pdf
PDF19. w spr. posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową.pdf
 

 

III Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2018 r.

Projekt budżetu Gminy Głogówek oraz WPF na 2019 rok:

PDFobjaśnienia.pdf                                  PDFobjaśnienia.pdf
PDFuchwała.pdf                                       PDFWPF uchwała.pdf
PDFzał. nr 1.pdf                                       PDFzał. nr 1.pdf
PDFzał. nr 2.pdf                                       PDFzał. nr 2.pdf
PDFzał. nr 3.pdf
PDFzał. nr 4.pdf
PDFzał. nr 5.pdf
PDFzał. nr 6.pdf
PDFzał. nr 7.pdf
PDFzał. nr 8.pdf
PDFzał. nr 9.pdf

Pozostałe projekty uchwał:

PDF4. a. w spr. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Głogówku.pdf
PDF4. b. w spr. zatwierdzenia planu pracy komisji Rewizyjnej.pdf
PDF4. c. w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady.pdf

PDF1. w spr. wyznaczenia przedstawicieli Aqua Silesia.pdf
PDF2. w spr. uchylenia uchwały o pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf
PDF3. w spr. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.pdf
PDF4. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
PDF5. w spr. realizacji obowiazku zapewnienia opieki bezdomnym psom.pdf
PDF6. w spr. strefy płatnego parkowania.pdf
PDF7. w spr. ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania.pdf
PDF8. w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.pdf
PDF9. w spr. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.pdf
 

PDFw spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice.pdf
PDFw spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba.pdf
PDFw spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik.pdf
PDFw spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice.pdf
PDFw spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie.pdf
PDFw spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze.pdf

 

II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.11.2018 r.

PDFa. w spr. określenia liczebnosci Komisji Stałych Rady.pdf
PDFb. w spr. powołania Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFc. w spr. wyboru Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFd. w spr. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
PDFe. w spr. wyboru Przewodniczacego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
PDFf. w spr. powołania Komisji Budżetowej.pdf
PDFg. w spr. wyboru Przewodniczacego Komisji Budżetu.pdf
PDFh. w spr. powołania Komisji Rolnictwa.pdf
PDFi. w spr. wyboru Przewodniczacego Kom. Rolnictwa.pdf
PDFj. w spr. powołania Komisji Społecznej.pdf
PDFk. w spr. wyboru Przewodniczacego Komisji Społecznej.pdf
 

PDF1. mpzp_mlynska.pdf
PDF2. mpzp_twardawa.pdf
 

Wersja XML