Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 3 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głogówku przeprowadzonych w dniu 3 marca 2019 r..pdf
PDFInformacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnimocnika w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r..pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 7 stycznia 2019 r. zawierające informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach uzupełniających - 03.03.2019 r..pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 12 grudnia 2018 r. zawierające informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach uzupełniających.pdf

Wersja XML