Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.

DOCXmpzp_Raclawice_zminana2018_UCHWAŁA NR XLII_308_2018.docx
JPEGmpzp_Raclawice_zminana2018_UCHWAŁA NR XLII_308_2018.jpeg
PDFmpzp_Racławice_zm2018_XLII_308_2018_Dziennik Urzedowy.pdf
 

Wersja XML