Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statuty Sołectw Gminy Głogówek

PDFStatut Sołectwa Biedrzychowice.pdf
PDFStatut Sołectwa Błażejowice Dolne.pdf
PDFStatut Sołectwa Chudoba.pdf
PDFStatut Sołectwa Ciesznów.pdf
PDFStatut Sołectwa Dzierżysławice.pdf
PDFStatut Sołectwa Głogówek - Głogowiec.pdf
PDFStatut Sołectwa Głogówek - Oracze.pdf
PDFStatut Sołectwa Głogówek - Winiary.pdf
PDFStatut Sołectwa Góreczno.pdf
PDFStatut Sołectwa Kazimierz.pdf
PDFStatut Sołectwa Zwiastowice.pdf
PDFStatut Sołectwa Wróblin.pdf
PDFStatut Sołectwa Zawada.pdf
PDFStatut Sołectwa Twardawa.pdf
PDFStatut Sołectwa Wierzch.pdf
PDFStatut Sołectwa Tomice.pdf
PDFStatut Sołectwa Stare Kotkowice.pdf
PDFStatut Sołectwa Szonów.pdf
PDFStatut Sołectwa Rzepcze.pdf
PDFStatut Sołectwa Nowe Kotkowice.pdf
PDFStatut Sołectwa Racławice Śląskie.pdf
PDFStatut Sołectwa Mionów.pdf
PDFStatut Sołectwa Mochów.pdf
PDFStatut Sołectwa Kierpień.pdf
PDFStatut Sołectwa Leśnik.pdf
 

Wersja XML