Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy na dzierżawę nieruchomości z dnia 17.06.2019 roku.

PDFWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową do lat dziesięciu. Dotyczy działki nr 704/333 mapa 5 obręb Biedrzychowice, nr 758/7 mapa 5 obręb Racławice Śląskie i nr 241 mapa 3 obręb Szonów..pdf


PDFWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową do lat pięciu. Dotyczy działki nr 225/126 mapa 7 obręb Kierpień...pdf
 

Wersja XML