Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa z dnia 30.11.2018 r

PDFmpzp Dziennik Urzędowy.pdf
PDFUchwała w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa.pdf
 

Wersja XML