Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.

PDF1. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej.pdf
DOCXZał. nr 1 - wzór propozycji cenowej.docx
DOCZał. nr 2 - Oświadczenie.doc
XLSZał. nr 3 - szczegółowy wykaz nieruchomości.xls
DOCXZał. nr 4 - wzór umowy.docx
 

Wersja XML