Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

marzec 2020

PDFZarządzenie nr Fn.0050.56.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.55.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr 54.2020 w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania rocznego z wykonania pl. finansowego samorządowej instytucji kultury oraz inf. o stanie mienia Gminy.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.53.2020 w spr. obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.52.2020 w spr. odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.51.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr. EOZ.0050.50.2020 w spr. zawieszenia działalności Żłobka w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.48.2020 w spr. sprzedaży działki geodezyjnej nr 675.2 mapa obręb Kazimierz, o powierzchni 0.8090 ha.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.47.2020 w spr. sprzedaży działkek geodezyjnych nr 675.3 i 675.4 mapa 3 obręb Kazimierz.pdf
PDFZarządzenie nr. EOZ.0050.46.2020 w spr. powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatora Gminnego Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w roku 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.45.2020 w spr. zmian zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.44.2020 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.43.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.42.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. 3 Maja nr 12-14 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 571 mapy 6 obręb Winiary.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.41.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Wodnej 7 wraz ze sprzedażą gruntu działki nr 567 mapa 6 obręb Głogówek.pdf
PDFZarzadzenie nr MKOŚ.0050.40.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul Wodnej 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 534 mapa 6 obręb Głogówek.pdf

Wersja XML