Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

maj 2020

PDFZarządznie nr MKOŚ.0050.78.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7, mieszczącego się w klatce schodowej nr 7, zlokalizowanego w budynku mieszczącego się w Głogówku, przy ul. Kościuszki, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.77.2020 w spr. sprzedaży działki geodezyjnej nr 313.118 mapa 1 obręb Wróblin, o powierzchni 0.1589 ha, położonej w miejscowości Wróblin.pdf
PDFZarządzenie nr Or.0050.76.2020 w spr. zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr OR.IV.0050.75.2020 w spr. wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku..pdf
PDFZarządzenie nr Or.0050.74.2020 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.73.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.72.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr IZP.0050.71.2020 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.70.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 zlokaliz. przy ul. Piastowska 27 wraz ze sprzedażą ułamkowej cz. gruntu działki nr 116 arkusz mapy 2 W.Oracze.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.69.2020 w spr. uchylenia Zarządzenia nr MKOŚ.0050.57.2020 w spr. udzielenia wsparcia najemcom lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy.pdf

Wersja XML