Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
PDFzaproszenie do złożenia propozycji cenowej.pdf
DOCXzał. nr 1-wzor-propozycji-cenowej.docx
DOCzał. nr-2-oswiadczenie.doc
XLSzał. nr 3 wykaz nieruchomości objętych ofertą.xls
DOCXzał. nr 4-wzor-umowy.docx

Wersja XML