Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku

PDFodpowiedzi na pytania.pdf
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFsiwz.pdf
PDFzałącznik nr 1 - projekt.pdf.pdf
PDFzałącznik nr 2 - przedmiar.pdf.pdf
DOCzałącznik nr 3 wykaz robót.DOC.doc
DOCzałącznik nr 4 wykaz osób.DOC.doc
DOCZałącznik nr 5 ośw. art 22.DOC.doc
DOCzałącznik nr 6 ośw. art 24.DOC.doc
DOCZałącznik nr 7 oświadczenie.DOC.doc
DOCZałącznik Nr 8 Wzór oferty.DOC.doc
DOCZałącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.DOC.doc
DOCXZałącznik nr 10 wykaz potencjału.doc.docx
DOCZałącznik nr 11 do SIWZ- lista-informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.DOC.doc

Wersja XML