Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf
DOCzał. nr 1 propozycja cenowa.doc
DOCzał. nr 2. oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
DOCzał. nr 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCzał. nr 4 projekt umowy.doc
DOCzał. nr 5 wykaz usług.doc
DOCzał. nr 6 oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach.doc
PDFzał. nr 7 projekt budowlany.pdf
PDFzał. nr 8 przedmiar.pdf

Wersja XML