Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Naczelnik wydziału

tel.77 40 69 913

ds. funduszy europejskich i zamówień publicznych

tel. 77 40 69 915

e-mail: inwestycje@glogowek.pl

ds. Melioracji i Urz. Wodnych

tel. 77 40 69 914

ds. drogownictwa

tel. 77 40 69 914

e-mail logowek.pl

ds. planowania przestrzennego

tel. 77 40 69 913

 

 

 

Wersja XML