Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

lipiec 2020

PDFZarządzenie nr Fn.0050.115.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.114.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.113.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.112.2020 w spr. sprzedaży działki geodezyjnej nr 228 mapa 3 obręb Głogówek, o powierzchni 0.1116 ha, położonej w miejscowości Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.111.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.110.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.109.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielolokalowym przy ul. Pl. Wolności nr 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego działkę nr 685 mapa 7.pdf
PDFZarządzenie nr PiR.0050.108.2020 w spr. przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr PiR.0050.107.2020 w spr. określenia procedur wykorzystania środków funduszy sołeckiego w 2021 roku.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.106.2020 w spr. powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie nr Or.0050.105.2020 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko urzędnicze ds. podatków w Urzędzie Miejskim w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.104.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.103.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.102.2020 w spr. ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej pod prowadzenie działalności medycznej w budynku przy ul. Konopnickiej nr 2.pdf
PDFZarządzenie nr Or.0050.101A.2020 w spr. podpisywania zleceń w Urzędzie Miejskim w Głogówku.pdf

Wersja XML