Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  obowiązującej od 1 lipca 2021 r.

PDFinformacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 

Wersja XML