Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

sierpień 2020

PDFZarządzenie nr Fn.0050.130.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.129.2020 w spr. przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Głogówek, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.128.2020 w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.127.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.126.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym, wielolokalowym, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego działkę nr 583.2 mapa 6 obręb Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.125.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.124.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.123.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.122.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarzadzenie nr EOZ.0050.121.2020 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.120.2020 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.119.2020 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFZarządzenie nr IZP.0050.118.2020 w spr. powołania komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.pdf 
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.117.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 40, zlokalizowanego w budynku mieszkalno-usługowym, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego działkę 580.1.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.116.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, zlokalizowanego w budynku mieszkalno-usługowym, wielolokalowym, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego działkę nr 656.3 mapa 6 obręb Głogówek.pdf

Wersja XML