Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
PDFzaproszenie do złożenia oferty.pdf
DOCzał. nr 1 propozycja cenowa.doc
DOCzał. nr 2 oświadczenie.doc
DOCzał. nr 3 oświadczenie kierownik.doc
DOCzał. nr 4 projekt umowy.doc
PDFzał. nr 5 projekt budowlany.pdf
PDFzał. nr 6 przedmiar robót.pdf
PDFzał. nr 7 wyliczenie ofektu ekologicznego.pdf

Wersja XML