Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji na terenie gminy Głogówek.pdf
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do rozszerzenia granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek.doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Mochów.doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogowka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lakalizacji inwestycji celu publicznego - Ciesznów.doc

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 416 w m. Rzepcze na odcinku od km 11+450÷12+500 (L=1050,00m).pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 416 w m. Rzepcze na odcinku od km 11+450÷12+500 (L=1050,00m).pdf
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Mochów.doc

DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego -Ciesznów.doc
DOCObwieszczenie -dec. o ustal.lokalizacji celu publicznego Twardawa.doc
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -Rzepcze.doc
DOCXObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - wodociąg w Twardawie.docx
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Szonów.doc
 

Wersja XML