Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

październik 2020

PDFZarządzenie nr EOZ.0050.184.2020 w spr. ustalenia minimalnych stawek opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.183.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.182.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.181.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.180.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.179.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym przy ul. Chopina 1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w wysokości 1290.10000.pdf
PDFZarządzenie nr PiR.0050.178.2020 w spr. ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów sportowych.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.177.2020 w spr. wycofania i unieważnienia w całości wykazu z dnia 1.08.2020 r. nr MKOŚ.7125.3.2019 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Zamkowej nr 16 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.176.2020 w spr. wycofania i unieważnienia w całości wykazu z dn. 4.03.2020 r. nr MKOŚ.7125.14.2019 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Wodnej 7 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.175.2020 w spr. wycofania i unieważnienia w całości zarządzenia z dn. 1.08.2019 r. nr MKOŚ.0050.120.2019 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Zamkowej 16 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.174.2020 w spr. wycofania i unieważnienia w całości zarządzenia z dnia 4.03.2020 r. nr MKOŚ.0050.41.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Wodnej 7 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.pdf
PDFZarządzenie nr NLROŚ.0050.173.2020 w spr. powołania Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych w związku z wystąpieniem w gminie Głogówek 13 października zdarzeń klęskowych, tj. powodzi.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.172.2020 w spr. sprzedaży działki geodezyjnej nr 901.1 mapa 3 obręb Winiary, o powierzchni 0.0045 ha położonej w miejscowości Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr ZK.0050.171.2020 w spr. odwołania pogotowia przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr BP.0050.170.2020 w spr. odwołania alarmu przeciwpowodziowego.pdf
PDFZarządzenie nr BP.0050.169.2020 w spr. ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.pdf
PDFZarządzenie nr BP.0050.168.2020 w spr. ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr ZK.0050.167.2020 w spr. odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr BP.0050.166.2020 w spr. ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.165.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego, wielolokalowego, położonym przy ul. Dworcowej nr 13 wraz ze sprzedażą ułamkowej cz. gruntu w wysokości 172.1000 obejmującego działkę nr 653.2 mapa 6 obręb Winiary.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.164.2020 w spr. wycofania i unieważnienia w całości zarządzenia z dn.3.12.2015 r. NLROŚ.0050.176.2015 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonym w G-ku, przy ul. Dworcowej nr 13 i 13a.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.163.2020 w spr. wycofania i unieważnienia w całości wykazu z dnia 3.12.2015 r. nr NLROŚ.IV-7125.20.2015 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Dworcowej nr 13.pdf
PDFZarządznie nr MKOŚ.0050.162.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego na parterze w budynku wielolokalowym, położonym przy ul. Dworcowej 13A wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w wysokości 273.1000.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.161.2020 w spr. lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na pierwszym piętrze w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Głogówku przy ul. Rynek nr 20 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w wysokości 8.100.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.160.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się w budynku wielolokalowym, położonym przy ul. Chopina nr 9, 11, 13 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu 352.10000.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.159.2020 w spr. wycofania i unieważnienia w całości zarządzenia z dnia 1.06.2017 r. nr NLROŚ-0050.97.2017w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w budynku wielolokalowym przy ul. 3 Maja nr 1-3.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.158.2020 w spr. wycofania i unieważnienia w całości wykazu z dnia 1.06.2017 r. nr NLROŚ.IV-7125.5.2017 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, zlokalizowanego w budynku wielolokalowym wraz ze sprzedażą gruntu.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.157.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielolokalowym, przy ul. 3 Maja wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego działkę nr 265.1 mapa 3 obręb Winiary o powierzchni 0.0404 ha.pdf
PDFZarządzenie nr BP.0050.156.2020 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu sprzedaży pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym stanowiącego własność Gminy Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.155.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.154.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr BP.0050.153.2020 w spr. odwołania alarmu przeciwpowodziowego.pdf
PDFZarządzenie nr BP.0050.152.2020 w spr. ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.pdf
PDFZarządzenie nr Or.0050.151.2020 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr Or.0050.150.2020 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko urzędnicze ds. podatków w Urzędzie Miejskim w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.149.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.148.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf

Wersja XML