Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek

PDFplan_glogowek_centrum_dz651.pdf
PDFprognoza_glogowek_centrum_dz651.pdf
JPEGprognoza_rys_glogowek_centrum_dz651.jpeg
JPEGrys_plan_glogowek_centrum_dz651.jpeg
PDFuzasadnienie_glogowek_centrum_dz651.pdf
 

Wersja XML