Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek

PDFplan_glogowek_ponowienie20.pdf
PDFprognoza_glogowek_ponowienie20.pdf
JPEGrysunek_prognoza_glogowek_ponowienie20.jpeg
PDFuzasadnienie_plan_glogowek_ponowienie20.pdf
 

Wersja XML