Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązujące wzory deklaracji  :

DOCdeklaracja NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA NOWA.doc
DOCdeklaracja-w-sprawie-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-nieruchomosc-zamieszkala.doc

DOCXoświadczenie o zamieszkiwaniu.docx
 

 

DOCXwniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej.docx
PDFpełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.pdf
PDFzawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa.pdf

 

Wersja XML