Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

X SESJA RM z dnia 7.07.2015

PDFF. w sprawie ławników.pdf
PDFG. skarga 4.pdf
PDFD. w sprawie zagospod. przestrz..pdf
PDFE. w sprawie uchwalenia statutu.pdf
PDFB. Uchwała w spr.zaciągn.pożyczki II.pdf
PDFC. w sprawie nauczycieli.pdf
PDFA. Uchwała zm. budżetu 07.07.pdf
 

 

Wersja XML