Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie

PDFodpowiedzi na pytania.pdf
PDFZagospodarowanie terenu piłkochwyt.pdf

PDFogloszenie.pdf
PDFsiwz.pdf
PDFzałącznik nr 1.1 projekt mochów.pdf
PDFzałącznik nr 1.2 projekt twardawa.pdf
PDFzałącznik nr 2.1 przedmiar mochów.pdf
PDFzałącznik nr 2.2 przedmiar twardawa.pdf
DOCzałącznik nr 3 wykaz robót.DOC.doc
DOCzałącznik nr 4 wykaz osób.DOC.doc
DOCZałącznik nr 5.1 ośw. art 22.DOC.doc
DOCZałącznik nr 5.2 ośw. art 22.DOC.doc
DOCzałącznik nr 6.1 ośw. art 24.DOC.doc
DOCzałącznik nr 6.2 ośw. art 24.DOC.doc
DOCZałącznik nr 7.1 oświadczenie.DOC.doc
DOCZałącznik nr 7.2 oświadczenie.DOC.doc
DOCZałącznik Nr 8.1 Wzór oferty.DOC.doc
DOCZałącznik Nr 8.2 Wzór oferty.DOC.doc
DOCZałącznik nr 9.1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.DOC.doc
DOCZałącznik nr 9.2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.DOC.doc
DOCZałącznik nr 10 do SIWZ- lista-informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.DOC.doc

Wersja XML