Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.

PDFI,II Sesjia Rady Miejskiej z dnia 27.11. 2014.pdf
PDFIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 05.12.2014 r..pdf

IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.12.2014 r.:
PDF7. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2015 r.pdf
PDF8. w spr. uchwalenia WPFna lata 2015-2018.pdf
PDF9. w spr. zmiany budzetu Gminy Głogówek na 2014 rok.pdf
PDF10. zmieniająca uchwałę w spr. współdziałania z Gminą K-K w spr. zapewnienia opieki bezdomnym psom.pdf
PDF11. w spr. współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom.pdf
PDF12. w spr. przyjęcia GPPiRPA.pdf
PDF13. w spr. uchwalenia Rocznego Programu współpracy z org. pozarządowymi.pdf
PDF14. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego.pdf
PDF15. w spr. likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z o. o..pdf

PDFV Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.01.2015 r..pdf 
PDFVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 .02.2015 r..pdf
PDFVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2015 r..pdf
PDFVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.04.2015 r..pdf 
PDFIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.05.2015 r..pdf

Wersja XML