Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021 r.

PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na zlokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią budynku garażu dwu stanowiskowego w Kierpniu.pdf
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne koszystanie z wód, w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych przez zakład VTO-Dekor.pdf
PDFObwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa chodnika i drogi w m. Biedrzychowice.pdf
ODTObwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa chodnika i drogi w m. Biedrzychowice edyt..odt
PDFObwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa parkingów i drogi w Racławicach Śląskich.pdf
ODTObwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa parkingów i drogi w Racławicach Śląskich edyt..odt
PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych.pdf
PDFObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek, Winiary, Wielkie Oracze wraz z przysiółkiem Głogowiec, gmina Głogówek, woj. Opolskie.pdf
PDFKlauzula informacyjna RODO (4).pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę chodnika w miejscowości Biedrzychowice.pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę parkingów i drogi w miejscowości Rzepcze.pdf
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Prudnickiego oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej nr 40.pdf
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, w zakresie odpowadzania wód opadowych lub roztopowych istniejącymi wylotami W1, W2, W3 z drogi krajowej nr 40.pdf
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa sieci kanalizacyjnej o długości do 500 m ± 20% i Ø do 100 mm w miejscowości Rzepcze, na działkach o numerach ewidencji..pdf
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb komunalnych ujęć wody Olszynka oraz Nowe, zaopatrujących w wodę wodociąg grupowy w Głogówku.pdf
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem W1 i W2 z drogi krajowej nr 40.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rzepcze.pdf
ODTOBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.odt


 

Wersja XML