Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021 r.

PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, w zakresie odpowadzania wód opadowych lub roztopowych istniejącymi wylotami W1, W2, W3 z drogi krajowej nr 40.pdf
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa sieci kanalizacyjnej o długości do 500 m ± 20% i Ø do 100 mm w miejscowości Rzepcze, na działkach o numerach ewidencji..pdf
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb komunalnych ujęć wody Olszynka oraz Nowe, zaopatrujących w wodę wodociąg grupowy w Głogówku.pdf
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem W1 i W2 z drogi krajowej nr 40.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rzepcze.pdf
ODTOBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.odt

Wersja XML