Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

X Sesja RM z dnia 7.07.2015

PDF48. w spr. zmiany budżetu Gm. Głogówek na 2015 r..pdf
PDF49. w spr. zaciągnięcia długoternimowej pożyczki w WFOŚiGW w Opolu.pdf
PDF50. w spr. określenia dla nauczycieli regulaminu ustalajacego wysokość stawek dodatku motywacyjnego ....pdf
PDF51. w spr. zmiany uchwały nr VI.27.2015 z dnia 27.02.2015 r. w spr. przystąpienia do opracowania m.p.z.p..pdf
PDF52. spr. uchwalenia Statutu Gminy Głogówek.pdf
PDF53. w spr. zasięgnięcia od komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kanydatach na ławników.pdf
PDF54. w. spr. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika OPS w Głogówku.pdf
PDF55. w spr. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa opolskiego na przebudowe chodnika w m. Szonów.pdf
 

 

Wersja XML