Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary z dnia 22.03.2021

Uchwała 342/XXXV/2021 z dnia 22.03.2021 r Rady Miejskiej w Głogówku

Wersja XML