Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski

PDFWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.pdf
ODTOświadczenie rolnika indywidualnego o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.odt
DOCWniosek o ujęcie w planie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
DOCWniosek o ujęcie w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek.doc
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia, że budynek jest/nie jest wpisany do ewidencji lub rejestru zabytków i nie /jest *położony w strefie ochrony konserwatorskiej..doc
DOCwniosek o wydanie zaswiadczenia wypisu, wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.doc
DOCWniosek o zmianę sposobu użytkowania.doc
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji lub rejestru zabytków.doc

Wersja XML